Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Przeanalizuj poniższą mapę myśli. Zastanów się, czy jesteś w stanie podać własne przykłady wpływu myśli nietzscheańskiej na kulturę, oprócz tych, które wymieniono. Rozważ, w jaki sposób upływ kolejnych dekad mógł przyczyniać się do zmian w postrzeganiu filozofii Nietzschego.

RvkpTCO2QZ3hf
(Uzupełnij).
RXdIs5HrvhAVR1
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Rozważ, które z wymienionych wpływów myśli nietzscheańskiej uważasz za najistotniejsze. Spróbuj ocenić, czy myśl nietzscheańska jest żywa również dziś.

RbL6qA3Y0Zzzx
(Uzupełnij).