Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filarami Unii Europejskiej. Dopisz przykłady konkretnych działań wspólnoty, które realizowały te założenia.

Zapoznaj się z filarami Unii Europejskiej. Zastanów się nad przykładami konkretnych działań wspólnoty, które realizowały te założenia.

Filary Unii Europejskiej

R4z24jpdCYilL1
Mapa myśli. Lista elementów: Nazwa kategorii: filary Unii EuropejskiejElementy należące do kategorii filary Unii EuropejskiejNazwa kategorii: I filarElementy należące do kategorii I filarNazwa kategorii: unia gospodarcza i walutowa – Wspólnoty EuropejskieElementy należące do kategorii unia gospodarcza i walutowa – Wspólnoty EuropejskieNazwa kategorii: unia celna [br]i walutowaNazwa kategorii: wspólny rynekNazwa kategorii: polityka rolnaNazwa kategorii: polityka [br]strukturalna w przemyśleNazwa kategorii: polityka [br]socjalna/społecznaKoniec elementów należących do kategorii unia gospodarcza i walutowa – Wspólnoty EuropejskieKoniec elementów należących do kategorii I filarNazwa kategorii: II filarElementy należące do kategorii II filarNazwa kategorii: unia politycznaElementy należące do kategorii unia politycznaNazwa kategorii: wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwaNazwa kategorii: uzgadnianie wspólnej polityki zagranicznejNazwa kategorii: promowanie praworządności, praw człowieka, demokracji i działań mających na celu utrzymanie pokojuKoniec elementów należących do kategorii unia politycznaKoniec elementów należących do kategorii II filarNazwa kategorii: III filarElementy należące do kategorii III filarNazwa kategorii: wspólna polityka [br]sprawiedliwości i spraw wewnętrznych – współpraca sądowa i policyjnaElementy należące do kategorii wspólna polityka [br]sprawiedliwości i spraw wewnętrznych – współpraca sądowa i policyjnaNazwa kategorii: współpraca w zakresie prawa cywilnego i karnego, obowiązywanie wyroków wydanych w jednym państwie w innych państwach UniiNazwa kategorii: europejski nakaz aresztowania (ENA)Nazwa kategorii: walka z przestępczością – powołanie Europejskiego Urzędu Policyjnego – Europolu w 1998 r.Nazwa kategorii: polityka migracyjnaNazwa kategorii: polityka wizowaNazwa kategorii: polityka azylowaKoniec elementów należących do kategorii wspólna polityka [br]sprawiedliwości i spraw wewnętrznych – współpraca sądowa i policyjnaKoniec elementów należących do kategorii III filarKoniec elementów należących do kategorii filary Unii Europejskiej
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RqcXXWklTSFnb
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 1
Rn8zhH6vsr9Vd
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).