Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z mapą myśli, a następnie krótko opisz, czym charakteryzują się dwa wybrane przez ciebie literackie ujęcia motywu miłości. Odwołaj się do podanych przykładów literackich.

R3nJO4Vhkf0p7
(Uzupełnij).
R1Sbew8qU7G0n1
Polecenie 2
Na podstawie mapy myśli ustal, które literackie ujęcie motywu miłości jest najszerzej reprezentowane w naszej kulturze i podaj tego przyczyny.
Na podstawie mapy myśli ustal, które literackie ujęcie motywu miłości jest najszerzej reprezentowane w naszej kulturze i podaj tego przyczyny.
R3nJO4Vhkf0p7
(Uzupełnij).