Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
bg‑azure

Ośrodki nerwowe mózgowia

1
RULNt7IZ1WDZn1
Wymień ośrodki nerwowe mózgowia.

Na podstawie poniższej listy wypunktowanych haseł zlokalizuj brakujące ośrodki nerwowe mózgowia i opisz ich funkcje.

OŚRODKI NERWOWE MÓZGOWIA:

1. Mózg

a. Kresomózgowie

b. Międzymózgowie

c. Wzgórze

d. Podwzgórze

2. Pień mózgu

a. Śródmózgowie

b. Most 

c. Rdzeń przedłużony

3. Móźdżek

a. Sterowanie ruchami ciała

b. Kontrola postawy ciała

RbYmoL2s1B4Et
(Uzupełnij).
Polecenie 1

Wygeneruj powyższą mapę myśli, a następnie uzupełnij ją: zlokalizuj brakujące ośrodki nerwowe mózgowia i dopisz pełnione przez nie funkcje.

R1F2r0MN9bp9d
(Uzupełnij).
Polecenie 2
RP17SvukoJXYP
Odpowiedz na pytanie: „Dlaczego uszkodzenie pnia mózgu stanowi zagrożenie dla życia organizmu?”. Następnie sprawdź, czy uzupełniona przez ciebie mapa myśli zawiera informacje pozwalające objaśnić poruszone w pytaniu zagadnienie. Jeśli nie, dopisz właściwe hasła. (Uzupełnij).
Polecenie 3
RZZtCO4hvLsx5
Korzystając z informacji zamieszczonych w e‑materiale oraz innych źródłach wiedzy naukowej, wyjaśnij, na czym polega nadrzędna rola podwzgórza w stosunku do układu dokrewnego. (Uzupełnij).
Polecenie 4
Rn7AjeblA5Pvt
Określ, która struktura mózgowia uczestniczy w procesie uczenia się jazdy na łyżwach. (Uzupełnij).