Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
REnEyzD7CesZ01
Ćwiczenie 1
Połącz nazwy struktur mózgowia z funkcją, jaką pełnią w organizmie. Rdzeń przedłużony Możliwe odpowiedzi: 1. Kontroluje ruchy orientacyjne., 2. Kontroluje pracę układu pokarmowego., 3. Reguluje przemiany cukrów., 4. Przekazuje informacje z kory mózgowej do móżdżka. Śródmózgowie Możliwe odpowiedzi: 1. Kontroluje ruchy orientacyjne., 2. Kontroluje pracę układu pokarmowego., 3. Reguluje przemiany cukrów., 4. Przekazuje informacje z kory mózgowej do móżdżka. Podwzgórze Możliwe odpowiedzi: 1. Kontroluje ruchy orientacyjne., 2. Kontroluje pracę układu pokarmowego., 3. Reguluje przemiany cukrów., 4. Przekazuje informacje z kory mózgowej do móżdżka. Most Możliwe odpowiedzi: 1. Kontroluje ruchy orientacyjne., 2. Kontroluje pracę układu pokarmowego., 3. Reguluje przemiany cukrów., 4. Przekazuje informacje z kory mózgowej do móżdżka.
R1JmruGYzaGPS1
Ćwiczenie 2
Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.

Za ruch głowy w kierunku osoby, która nas woła, odpowiada... Możliwe odpowiedzi: 1. móżdżek., 2. śródmózgowie., 3. most., 4. międzymózgowie.
RZKciHEwtdPGm1
Ćwiczenie 3
Wymień nazwy ośrodków nerwowych mózgowia.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 3
RQ1C0iygVfCCP
W której strukturze mózgu znajduje się ośrodek funkcji poznawczych? Wskaż odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. płat czołowy, 2. płat skroniowy, 3. rdzeń przedłużony, 4. móżdżek
ReW0GXWyt66D81
Ćwiczenie 4
Przeczytaj tekst i zaznacz właściwe pojęcia. Zachwianie homeostazy organizmu stałocieplnego związane z zaburzeniem funkcjonowania mechanizmów termoregulacji może być wywołane uszkodzeniem międzymózgowiapodwzgórza.

Trudności w oddychaniu mogą być skutkiem uszkodzenia rdzenia przedłużonegokresomózgowia.
11
Ćwiczenie 5
Rodsmw5BZwowa
Podaj nazwę struktury mózgowia, dzięki której możemy pisać na klawiaturze komputera, grać na gitarze, pisać odręcznie, chodzić po schodach. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6
R1Btnbv70lD2j
Podwzgórze jest biologicznym termostatem naszego organizmu – analizuje informacje dotyczące temperatury ciała i zarządza nimi za pośrednictwem dwóch ośrodków: strat ciepła (uruchamia mechanizmy usuwania ciepła z organizmu) oraz zachowania ciepła (stymuluje wytwarzanie ciepła). Wykaż rolę podwzgórza w utrzymaniu temperatury naszego ciała w mroźny zimowy dzień, gdy stoimy długo na przystanku w oczekiwaniu na autobus. Podaj dwa przykłady oddziaływania tej struktury na funkcjonowanie narządów i układów organizmu. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7
R9DWjwEIZtYL1
Podając jeden argument, wykaż, że podwzgórze stanowi połączenie układów nerwowego i hormonalnego. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
RaHVRYlBksY1i
Wykaż, że pień mózgu jest zaangażowany w odpowiedź organizmu na czynnik podrażniający (np. okruch pokarmu), wywołujący odruch kaszlu. (Uzupełnij).