Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Polecenie 1

Zapoznaj się z mapą myśli, a następnie uzupełnij ją cytatami z przytoczonych w sekcji „Przeczytaj” utworów barokowych.

R1U7aZJ4q3yE7
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1Kx4Wg9sBggl1
Mapa myśli. Lista elementów:Nazwa kategorii: Trzy nurty filozoficzne epoki barokuElementy należące do kategorii Trzy nurty filozoficzne epoki baroku: Panteizm, Spirytualizm, Naturalizm
Elementy należące do kategorii Panteizm: Przedstawiciel: Baruch Spinoza
Elementy należące do kategorii Spirytualizm: Przedstawiciele: św. Teresa z Ávili, św. Jan od Krzyża
Elementy należące do kategorii Naturalizm: Przedstawiciel: Thomas Hobbes
Elementy należące do kategorii Przedstawiciel: Baruch Spinoza: 1. Religie powinny być równoprawne, Bóg jest tym samym dla wszystkich 2. Monizm – istnieje tylko jedna substancja – Bóg, który jest tożsamy z naturą: „Deus sive natura” („Bóg, czyli natura”) 3. Bóg do istnienia nie potrzebuje niczego oprócz siebie, natomiast wszystko inne, cała substancja świata pochodzi od Boga 4. Bóg jest przyroda, jest wszędzie, nie są potrzebni pośrednicy między objawieniem a człowiekiem 5. Drogą do wolności człowieka jest zrozumienie praw natury.
Elementy należące do kategorii Przedstawiciele: św. Teresa z Ávili, św. Jan od Krzyża: 1. ekstaza jako sposób duchowego kontaktu z Bogiem 2. kontemplacja jako sposób na poznanie świata poprzez intuicję, a nie rozum
Elementy należące do kategorii Przedstawiciel: Thomas Hobbes 1. człowiek boi się śmierci i unika cierpienia, co wynika z praw natury 2. człowiek w swoim postępowaniu kieruje się żądzami, a to, czego pożąda, uznaje za dobro; to zaś, czego unika, uznaje za zło. Obie wartości, dobro i zło, są więc względne, bo oceniane subiektywnie 3. postępowaniem człowieka kierują zwierzęce emocje oraz egoistyczna miłość własna; od zwierząt różni człowieka wolna wola
RY0hM8PG3rGAT11
Ćwiczenie 1
Oceń, które ze zdań jest prawdziwe, a które fałszywe. Dopasuj podane elementy. Prawda Możliwe odpowiedzi: 1. W naturalizmie człowiek postrzegany był jako bliski zwierzęciu., 2. Thomas Hobbes zakładał, że wola człowieka jest stłumiona przez instynkty., 3. Baruch Spinoza zakładał, że istnieje jedna substancja, czyli Bóg w postaci Natury., 4. Według spirytualistów aby poznać Boga, człowiek powinien wprowadzić się w stan ekstazy. Fałsz Możliwe odpowiedzi: 1. W naturalizmie człowiek postrzegany był jako bliski zwierzęciu., 2. Thomas Hobbes zakładał, że wola człowieka jest stłumiona przez instynkty., 3. Baruch Spinoza zakładał, że istnieje jedna substancja, czyli Bóg w postaci Natury., 4. Według spirytualistów aby poznać Boga, człowiek powinien wprowadzić się w stan ekstazy.
21
Polecenie 2

Na podstawie fragmentu rozdziału O przyrodzonym stanie ludzkości, co się tyczy jej szczęścia i nieszczęścia z dzieła Lewiatan Thomasa Hobbesa nazwij trzy zasadnicze cechy konfliktu wpisanego w naturę człowieka.

RZMsbXM1HV5ZX
(Uzupełnij).
Thomasa Hobbesa Lewiatan

Pierwsza posługuje się gwałtem, ażeby uczynić się panem innych mężczyzn, kobiet, dzieci i trzody; druga, ażeby tych samych rzeczy bronić; trzecia czyni użytek z gwałtu dla takich drobnostek jak słowo, uśmiech, odmienna opinia czy też jakiś inny znak niedostatecznego uważania, bądź bezpośrednio własnej napadającego osoby, bądź pośrednio przez niedostateczną ocenę krewnych, przyjaciół, jego narodu, zawodu czy imienia.

hob Źródło: Thomasa Hobbesa, Lewiatan.
31
Polecenie 3

Wyjaśnij własnymi słowami cytat z fragmentu Etyki Barucha Spinozy:

Baruch Spinoza Etyka

„Cokolwiek jest, jest w Bogu i nic bez Boga nie może być, ani dać się pojąć”.

Spinoza Źródło: Baruch Spinoza, Etyka.
RZMsbXM1HV5ZX
(Uzupełnij).