Polecenie 1

Zapoznaj się z wykładem eksperta, a następnie wyjaśnij, co oznacza stwierdzenie, że Spinoza utożsamiał Boga ze światem. Odnieś się do użytej w wykładzie metafory monety.

RZMsbXM1HV5ZX
(Uzupełnij).
R6HgmvBlhM6NK
Film nawiązujący do treści materiału pod tytułem Filozofia Barucha Spinozy.
Polecenie 2

Jak sądzisz, dlaczego system filozoficzny zaproponowany przez Barucha Spinozę pozostał atrakcyjny i ważny do dziś? Sformułuj dwa argumenty potwierdzające twoją opinię.

RZMsbXM1HV5ZX
(Uzupełnij).