Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zastanów się, co kształtuje aktywność obywatelską, i uzupełnij mapy myśli o przykłady.

Zastanów się, co kształtuje aktywność obywatelską. Zapoznaj się z treścią map myśli. Są w niej miejsca z napisem przykład. Pomyśl, jakie to mogą być przykłady.

RA5Y7k61Ahq291
Mapa myśli. Lista elementów: Nazwa kategorii: aktywność [br]obywatelskaElementy należące do kategorii aktywność [br]obywatelskaNazwa kategorii: uwarunkowanie kulturoweElementy należące do kategorii uwarunkowanie kulturoweNazwa kategorii: przykład 1Nazwa kategorii: przykład 2Koniec elementów należących do kategorii uwarunkowanie kulturoweNazwa kategorii: uwarunkowania [br]psychiczne człowiekaElementy należące do kategorii uwarunkowania [br]psychiczne człowiekaNazwa kategorii: umiejętność [br]nawiązywania relacjiNazwa kategorii: przykład 1Nazwa kategorii: przykład 2Nazwa kategorii: przykład 3Nazwa kategorii: poczucie[br] tożsamościNazwa kategorii: system [br]wartościKoniec elementów należących do kategorii uwarunkowania [br]psychiczne człowiekaKoniec elementów należących do kategorii aktywność [br]obywatelska
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RS7G3JpcW0PiT1
Mapa myśli. Lista elementów: Nazwa kategorii: aktywność [br]obywatelskaElementy należące do kategorii aktywność [br]obywatelskaNazwa kategorii: życie społeczneElementy należące do kategorii życie społeczneNazwa kategorii: przynależność [br]do organizacji non profitElementy należące do kategorii przynależność [br]do organizacji non profitNazwa kategorii: stowarzyszeniaNazwa kategorii: przykład 1Koniec elementów należących do kategorii przynależność [br]do organizacji non profitNazwa kategorii: wolontariatElementy należące do kategorii wolontariatNazwa kategorii: bycie [br]wolontariuszemKoniec elementów należących do kategorii wolontariatKoniec elementów należących do kategorii życie społeczneNazwa kategorii: nieformalne [br]zaangażowanie społeczneElementy należące do kategorii nieformalne [br]zaangażowanie społeczneNazwa kategorii: liczba przyjaciółNazwa kategorii: życie towarzyskieKoniec elementów należących do kategorii nieformalne [br]zaangażowanie społeczneNazwa kategorii: poziom zaufaniaElementy należące do kategorii poziom zaufaniaNazwa kategorii: do ludziElementy należące do kategorii do ludziNazwa kategorii: przykład 1Nazwa kategorii: przykład 2Nazwa kategorii: członkowie [br]rodzinyNazwa kategorii: politycyNazwa kategorii: osoby w pracyNazwa kategorii: przyjacieleKoniec elementów należących do kategorii do ludziNazwa kategorii: do instytucji [br]życia publicznegoElementy należące do kategorii do instytucji [br]życia publicznegoNazwa kategorii: służb[br] mundurowychNazwa kategorii: charytatywnychNazwa kategorii: przykład 1Nazwa kategorii: przykład 2Koniec elementów należących do kategorii do instytucji [br]życia publicznegoKoniec elementów należących do kategorii poziom zaufaniaKoniec elementów należących do kategorii aktywność [br]obywatelska
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R11jgvzElafgM
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 1
RFUMpWe5Pk5me
Opisz swoje zaangażowanie w życie społeczne. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
R1JbUpuMual6o
Wyjaśnij, które czynniki twoim zdaniem najbardziej wpływają na poziom aktywności obywatelskiej. Swoją opinię poprzyj minimum dwoma argumentami. (Uzupełnij).