Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z mapą myśli. Do każdego kodeksu dopisz przykładowe kwestie, które reguluje.

RoqD0AeQhErUN
(Uzupełnij).
RwAXbcSedbFqa1
Mapa myśli. Lista elementów: Nazwa kategorii: kodeksy obowiązujące w PolsceElementy należące do kategorii kodeksy obowiązujące w PolsceNazwa kategorii: prawo materialneElementy należące do kategorii prawo materialneNazwa kategorii: Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.Nazwa kategorii: Kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.Nazwa kategorii: Kodeks morski – ustawa z dnia 18 września 2001 r.Nazwa kategorii: Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.Nazwa kategorii: Kodeks rodzinny i opiekuńczy – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.Nazwa kategorii: Kodeks spółek handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000 r.Nazwa kategorii: Kodeks wyborczy – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.Nazwa kategorii: Kodeks wykroczeń – ustawa z dnia 20 maja 1971 r.Nazwa kategorii: Unijny Kodeks celny – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r.Nazwa kategorii: Wspólnotowy Kodeks Wizowy – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r.Koniec elementów należących do kategorii prawo materialneNazwa kategorii: prawo proceduralneElementy należące do kategorii prawo proceduralneNazwa kategorii: Kodeks karny wykonawczy – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.Nazwa kategorii: Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.Nazwa kategorii: Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.Nazwa kategorii: Kodeks postępowania karnego – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.Nazwa kategorii: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r.Koniec elementów należących do kategorii prawo proceduralneNazwa kategorii: prawo materialne i proceduralneElementy należące do kategorii prawo materialne i proceduralneNazwa kategorii: Kodeks karny skarbowy – ustawa z dnia 10 września 1999 r.Koniec elementów należących do kategorii prawo materialne i proceduralneNazwa kategorii: Zielone księgiElementy należące do kategorii Zielone księgiNazwa kategorii: Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej PolskiejKoniec elementów należących do kategorii Zielone księgiKoniec elementów należących do kategorii kodeksy obowiązujące w Polsce
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RJjtmS3n6uAz1
Wyjaśnij, dlaczego pełna kodyfikacja jest niemożliwa i niewskazana. (Uzupełnij).