Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z mapą myśli dotyczącą mierzenia odległości na płaszczyźnie, a następnie wykonaj Polecenie 2.

R10zjxJX6lCPe1
Mapa myśli rozpoczyna się od głównego kółka z napisem: odległości na płaszczyźnie. Z tego kółka biegnie linia do następnego kółka z napisem: jednostki. W tym miejscu na mapie wyróżniono trzy rodzaje jednostek: mila, jard, stopa oraz metr i pochodne, przy czym pochodnymi metra są milimetr, centymetr oraz kilometr. Wracamy do kółka z napisem: odległości na płaszczyźnie, gdyż z niego biegnie linia do kolejnego kółka, tym razem ma ono napis: najmniejsza odległość, z tego kółka biegnie linia do kolejnego kółka z napisem: 0 jednostek ( zero). Kolejnym kółkiem, które jest bezpośrednio połączone z głównym kółkiem jest takie z napisem: na ile sposobów można zmierzyć odległość między dwoma punktami. Z tym kółkiem również jest połączone jedno kółko z napisem: jednym sposobem. Kolejną cechą, która znajduje się w kółku połączonym bezpośrednio z głównym kółkiem jest: największa odległość. Z tym kółkiem połączone jest kolejne z napisem: nie istnieje. Ostatnim kółkiem połączonym z głównym kółkiem jest to z napisem: inne spostrzeżenia, tym innym spostrzeżeniem jest fakt, że na płaszczyźnie nie mierzymy odległości używając jednostek związanych z mierzeniem kątów.
1
Polecenie 2

Zbuduj mapę myśli dotyczącą mierzenia odległości na sferze uwzględniając zagadnienia:

Na podstawie mapy myśli dotyczącej mierzenia odległości na płaszczyźnie spróbuj zbudować własną mapę i odpowiedzieć na poniższe zagadnienia dotyczące mierzenia odległości na sferze.

 • W jakich jednostkach mierzymy odległość pomiędzy dwoma punktami?

 • Jaka jest największa odległość między dwoma punktami?

 • Jaka jest najmniejsza odległość między dwoma punktami?

 • Iloma prostoliniowymi (w sensie „prostoliniowości sferycznej”) drogami można dotrzeć z jednego punktu do drugiego? W związku z tym, na ile sposobów można zmierzyć odległość pomiędzy dwoma punktami? Czy w związku z tym nie ma tutaj jakiejś niejednoznaczności? Jak proponujesz rozwiązać problem jednoznacznego określania odległości pomiędzy punktami na sferze?

 • Inne spostrzeżenia.

R1TUkO1iZPA191
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: odległości na płaszczyźnie
  • Elementy należące do kategorii odległości na płaszczyźnie
  • Nazwa kategorii: jednostki
   • Elementy należące do kategorii jednostki
   • Nazwa kategorii: mila
   • Nazwa kategorii: jard
   • Nazwa kategorii: stopa
   • Nazwa kategorii: metr i pochodne
    • Elementy należące do kategorii metr i pochodne
    • Nazwa kategorii: centymetr
    • Nazwa kategorii: milimetr
    • Nazwa kategorii: kilometr
    • Koniec elementów należących do kategorii metr i pochodne
    Koniec elementów należących do kategorii jednostki
  • Nazwa kategorii: najmniejsza odległość
   • Elementy należące do kategorii najmniejsza odległość
   • Nazwa kategorii: 0 jednostek (zero)
   • Koniec elementów należących do kategorii najmniejsza odległość
  • Nazwa kategorii: największa odległość
   • Elementy należące do kategorii największa odległość
   • Nazwa kategorii: nie istnieje
   • Koniec elementów należących do kategorii największa odległość
  • Nazwa kategorii: na ile sposobów można zmierzyć odległość między dwoma punktami
   • Elementy należące do kategorii na ile sposobów można zmierzyć odległość między dwoma punktami
   • Nazwa kategorii: jednym sposobem
   • Koniec elementów należących do kategorii na ile sposobów można zmierzyć odległość między dwoma punktami
  • Nazwa kategorii: inne spostrzeżenia
   • Elementy należące do kategorii inne spostrzeżenia
   • Nazwa kategorii: na płaszczyźnie nie mierzymy odległości używając jednostek związanych z mierzeniem kątów
   • Koniec elementów należących do kategorii inne spostrzeżenia
   Koniec elementów należących do kategorii odległości na płaszczyźnie