Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Polecenie 1

Zapoznaj się z mapą myśli ilustrującą problemy stawiane w wierszach Czesława Miłosza z okresu „późnej dojrzałości”. Wskaż trzy źródła literackie (dzieła, motywy) podejmujące podobną problematykę.

R1Tf3QqNmehsb1
Mapa myśli. Głównym hasłem mapy jest „PÓŹNA DOJRZAŁOŚĆ”. Od tego hasła mamy odgałęzienia: starość, mądrość, rozczarowanie. Każde z nich ma wskazane cechy, według poniższego wypunktowania: 1. starość 1.1. słabość fizyczna 1.2. lęk przed śmiercią 1.3. sztuka jako lekarstwo 2. mądrość 2.1. uwolnienie od namiętności 2.2. odkrycie prawdziwych wartość 2.3. odczucie więzi z naturą 2.4. więź ze światem ponadzmysłowym 3. rozczarowanie 3.1. nieodwracalność upływu czasu 3.2. niemożność odzyskania przeszłości 3.3. marność i rozpad materii 3.4. motyw ubywania świata.

Zapoznaj się z mapą myśli ilustrującą problemy stawiane w wierszach Czesława Miłosza z okresu „późnej dojrzałości”. Wskaż trzy źródła literackie (dzieła, motywy) podejmujące podobną problematykę.

Mapa myśli. Głównym hasłem mapy jest PÓŹNA DOJRZAŁOŚĆ. Od tego hasła mamy odgałęzienia: starość, mądrość, rozczarowanie. Każde z nich ma wskazane cechy, według poniższego wypunktowania: 1. starość 1.1. słabość fizyczna 1.2. lęk przed śmiercią 1.3. sztuka jako lekarstwo 2. mądrość 2.1. uwolnienie od namiętności 2.2. odkrycie prawdziwych wartość 2.3. odczucie więzi z naturą 2.4. więź ze światem ponadzmysłowym 3. rozczarowanie 3.1. nieodwracalność upływu czasu 3.2. niemożność odzyskania przeszłości 3.3. marność i rozpad materii 3.4. motyw ubywania świata.

Polecenie 2

Na podstawie sekcji „Przeczytaj” oraz haseł zgromadzonych na mapie myśli rozstrzygnij, czy „późna dojrzałość” jest w poezji Miłosza doświadczeniem pozytywnym, czy negatywnym. Poprzyj swoją ocenę dwoma argumentami.

R17F6iOOi5HIi
(Uzupełnij).