Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Tekst do zadań 1–8

Czesław Miłosz Późna dojrzałość

Nieprędko, bo dopiero pod dziewięćdziesiątkę, otworzyły się
drzwi we mnie i wszedłem w klarowność poranka.

Czułem, jak oddalają się ode mnie, jeden po drugim,
niby okręty, moje wcześniejsze żywoty razem z ich udręką.

Ukazywały się, przyznane mojemu rylcowi, kraje, miasta, ogrody,
morskie zatoki, dla opisania ich lepiej niż dawniej.

Nie byłem oddzielony od ludzi, żal i litość nas połączyły
i mówiłem: zapomnieliśmy, że jesteśmy wszyscy dziećmi Króla.

Bo przychodzimy stamtąd, gdzie nie ma jeszcze podziału
na Tak i Nie, ani podziału na jest, będzie i było.

Jesteśmy nieszczęśni, bo robimy użytek z mniej niż setnej części
daru, który otrzymaliśmy na naszą długą podróż.

Chwile z wczoraj i sprzed wieków: cios miecza, malowanie rzęs przed lustrem z wygładzonego metalu, śmiertelny strzał z muszkietu, zderzenie karaweli z rafą mieszkają w nas i czekają na dopełnienie.

Zawsze wiedziałem, że będę robotnikiem w winnicy, tak samo
jak wszyscy ludzie żyjący równocześnie ze mną, świadomi tego czy nieświadomi.

pozna Źródło: Czesław Miłosz, Późna dojrzałość, [w:] tegoż, Wiersze wszystkie, Kraków 2018, s. 1242.
muszkiet
karawela
1
Pokaż ćwiczenia:
RoXwOmbevAKWB1
Ćwiczenie 1
Do pojęć „poranek” i „zmierzch” dopasuj ich symboliczne znaczenia. Poranek Możliwe odpowiedzi: 1. narodziny, 2. nadzieja, 3. śmierć, 4. rozpad, 5. starość, 6. powstanie, 7. koniec, 8. początek, 9. młodość Zmierzch Możliwe odpowiedzi: 1. narodziny, 2. nadzieja, 3. śmierć, 4. rozpad, 5. starość, 6. powstanie, 7. koniec, 8. początek, 9. młodość
11
Ćwiczenie 2

Wyjaśnij, na czym polega nietypowość zastosowania symbolu poranka w wierszu Późna dojrzałość.

R8SI8S81SvEG0
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 3

Nazwij środek artystyczny zastosowany w słowach otworzyły się drzwi we mnie. Wyjaśnij sens tych słów.

R12lQnDxmoEf2
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 4

Wyjaśnij, jak podmiot liryczny postrzega wpływ „późnej dojrzałości” na własny talent poetycki.

RtlE46K5StqE7
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Wyjaśnij sens stwierdzenia, że człowiek jest robotnikiem w winnicy, odwołując się do źródła, z którego poeta zaczerpnął to określenie.

RuhmZgYzm9qjJ
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Opisz kompozycję wiersza Późna dojrzałość: wyodrębnij w nim części tematyczne i wyjaśnij, w jaki sposób zostały one zaznaczone.

RlRnMTE8Zx0Ot
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Wybierz topos realizowany w wierszu Późna dojrzałość. Uzasadnij swój wybór, odwołując się do tekstu: vanitas, memento mori, homo viator, exegi monumentum.

R6Y7YtOit5TmR
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Rozstrzygnij, czy wiersz Późna dojrzałość można określić mianem wyznania wiary. Swoje stanowisko sformułuj w postaci tezy i poprzyj ją dwoma argumentami, zilustrowanymi odwołaniami do tekstu.

R19T2mfC9fRdx
TEZA (Uzupełnij). Argument 1 (Uzupełnij). Przykład 1 (Uzupełnij). Argument 2 (Uzupełnij). Przykład 2 (Uzupełnij).