Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Do cech Mickiewiczowskiej ballady zamieszczonych na mapie myśli, dopisz przykładowe cytaty, które je zilustrują.

RGnzLFbWdIl08
(Uzupełnij).
R3Y4WkulQQ27k1
Polecenie 2

Na podstawie poniższej mapy myśli scharakteryzuj krótko choroby wieku różnych romantycznych bohaterów literackich, wskazując na podobieństwa i różnice między nimi.

RcP4EDq2YmQ9Y
(Uzupełnij).
RDb64tOxQD7Ql1
R1MlRvMIIo7at
Ćwiczenie 1
Zaznacz elementy ballady-manifestu Romantyczność Adama Mickiewicza, które stoją w sprzeczności z zasadami klasycyzmu. Możliwe odpowiedzi: 1. kolokwializmy, 2. wykrzyknienia, 3. niedokończone zdania, 4. metafory
R1BxHAcyvTiBp
Ćwiczenie 2
Zaznacz tytuł utworu Juliusza Słowackiego, w którym pojawia się motyw poety kształtującego świadomość narodową za pomocą wytykania wad Polaków. Możliwe odpowiedzi: 1. Grób Agamemnona, 2. Kordian, 3. Testament mój, 4. Hymn (Smutno mi, Boże!)