Polecenie 1

Wyjaśnij, jak podróże Adama Mickiewicza zaowocowały w jego twórczości.

Rpwx91vWkvj8s
(Uzupełnij).

Adam Mickiewicz

R15uPwq2QJoZw1
Pionowa oś czasu

Juliusz Słowacki

R63rX6uawlHFb1
Pionowa oś czasu
Polecenie 2

Przypomnij sobie wizerunek romantycznego poety. Wyjaśnij, jak Juliusz Słowacki wpasowuje się w ten schemat.

R1RKnukUrrX3Q
(Uzupełnij).