Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Przeanalizuj mapę myśli dotyczącą analogii między miłością i śmiercią w poezji Jana Andrzeja Morsztyna. Uzupełnij ją własnymi spostrzeżeniami na temat podobieństw między tymi motywami w sonetach Do trupa oraz Cuda miłości.

RqLt2GRqyNnyC1
Lista haseł głównych i podrzędnych do tematyki Eros i Thanatos w poezji Jana Andrzeja Morsztyna. Hasło główne 1: śmierć. Hasła podrzędne do hasła głównego 1: metaforyka mortualna, temat wanitatywny, jest efektem miłości, eschatologia, przemijanie, sensualna, symbolizowana przez mrok i cień Hasło główne 2: miłość. Hasła podrzędne do hasła głównego 2: bezmiar bólu, bezradność człowieka, sensualna, śmiertelne katusze, śmiertelne zagrożenie, jest męką, symbolizowana przez światło Hasło główne 3: „Do trupa". Uzupełnij hasła podrzędne do hasła głównego 3. Hasło główne 4: „Cuda miłości”. Uzupełnij hasła podrzędne do hasła głównego 4.
Polecenie 2

Zapisz notatkę, w której podsumujesz zebrane powyżej wiadomości.

R5d9hawhhN22F
(Uzupełnij).