Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
kwilić
śreżoga
zawrzeć
Polecenie 1

Zapoznaj się z poniższymi tekstami i wykonaj ćwiczenia.

Jan Andrzej Morsztyn Do trupa

Leżysz zabity i jam też zabity,
Ty — strzałą śmierci, ja — strzałą miłości,
Ty krwie, ja w sobie nie mam rumianości,
Ty jawne świece, ja mam płomień skryty,

Tyś na twarz suknem żałobnym nakryty,
Jam zawarłzawrzećzawarł zmysły w okropnej ciemności,
Ty masz związane ręce, ja wolności.
Zbywszy mam rozum łańcuchem powity.

Ty jednak milczysz, a mój język kwilikwilićkwili,
Ty nic nie czujesz, ja cierpię ból srodze,
Tyś jak lód, a jam w piekielnej śreżodześreżogaśreżodze.

Ty się rozsypiesz prochem w małej chwili,
Ja się nie mogę, stawszy się żywiołem
Wiecznym mych ogniów, rozsypać popiołem.

trup Źródło: Jan Andrzej Morsztyn, Do trupa, Wrocław 1988, s. 148.
Jan Andrzej Morsztyn Cuda miłości

Przebóg! Jak żyję, serca już nie mając?
Nie żyjąc, jako ogień w sobie czuję?
Jeśli tym ogniem sam się w sobie psuję,
Czemuż go pieszczę, tak się w nim kochając?

Jak w płaczu żyję, wśród ognia pałając?
Czemu wysuszyć ogniem nie próbuję
Płaczu? Czemu tak z ogniem postępuję,
Że go nie gaszę, w płaczu opływając?

Ponieważ wszytkie w oczach u dziewczyny
Pociechy, czemuż muszę od nich stronić?
Czemuż zaś na te narażam się oczy?

Cuda te czyni miłość, jej to czyny,
Którym kto by chciał rozumem się bronić,
Tym prędzej w sidło z rozumem swym wskoczy.

cud Źródło: Jan Andrzej Morsztyn, Cuda miłości, Wrocław 1988, s. 153–154.
1
Ćwiczenie 1

Określ sytuację liryczną wiersza Jana Andrzeja Morsztyna Do trupa. W tym celu uzupełnij pola.

R1XfOkLyU0HkV
Kto mówi?. (Uzupełnij). Do kogo mówi?. (Uzupełnij). O czym mówi?. (Uzupełnij). W jaki sposób mówi?. (Uzupełnij).
RmopXvlxOkJyN
Ćwiczenie 2
Przeanalizuj pierwszą strofę wiersza "Do trupa". Wskaż różnice między zakochanym mężczyzną a trupem, które występują w sonecie Jana Andrzeja Morsztyna. Następnie wskaż podobieństwa. Leżysz zabity i jam też zabity, Ty — strzałą śmierci, ja — strzałą miłości, Ty krwie, ja w sobie nie mam rumianości, Ty jawne świece, ja mam płomień skryty.
1
Ćwiczenie 3

Wyjaśnij, na czym polega koncept wiersza Jana Andrzeja Morsztyna Do trupa.

R1NtbMs2azWDH
(Uzupełnij).
R1UJ0C1MhzVII1
Ćwiczenie 4
Pogrupuj wyrażenia świadczące o sensualizmie wiersza Do trupa. Zmysły: Zmysł wzroku, Zmysł słuchu, Zmysł dotyku Wyrażenie 1: „Ty krwie, ja nie mam w sobie rumianości” Wyrażenie 2: „Ty jednak milczysz, a mój język kwili” Wyrażenie 3: „Tyś jak lód, a jam w piekielnej śreżodze”
1
Ćwiczenie 5

Dokonaj analizy cytatu: Ty się rozsypiesz prochem w małej chwili, /Ja się nie mogę, stawszy się żywiołem/ Wiecznym mych ogniów, rozsypać popiołem i wyjaśnij, dlaczego tego typu konstrukcja składniowa wpływa na kunsztowność wiersza Do trupa.

RhnVAuiaMRc3d
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 6

Policz, ile pytań retorycznych występuje w wierszu Cuda miłości, i określ, jaką pełnią one funkcję. Dlaczego w tym sonecie jest to dominujący składniowy środek stylistyczny?

R1RIombXV7L5N
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 7

Wyjaśnij, w jaki sposób Jan Andrzej Morsztyn wykorzystuje w wierszu Cuda miłości wieloznaczność wyrazu ogień, aby zbudować puentę utworu.

RF2uyx1W4gESE
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 8

Uzasadnij, że wiersz Cuda miłości jest przykładem barokowej hiperbolizacji.

RkEoBaZntm2oH
(Uzupełnij).