Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Przypomnij sobie legendę o Wandzie. Zastanów się, a następnie napisz, co łączy tę historię z tematyką utworu. Dlaczego Bogusławski, spośród wielu legend krakowskich, wybrał właśnie tę o Wandzie, która nie chciała Niemca?

R7yKuQ8IMCLbT
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R16fRMXuPrPCI1
W multimedium wykorzystano kadry ze sztuki Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale w reż. Olgi Lipińskiej zrealizowanego w ramach Teatru Telewizji.
Źródło: Agencja Filmowa – Teatr Telewizji, Teatr Telewizji S.A., TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego.
Polecenie 2

W roku 1991 na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie wystawiono Krakowiaków i Górali, czyli cud mniemany w reżyserii Krzysztofa Kolbergera. Na widowni zasiadał ówczesny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Lech Wałęsa. Aktualne kuplety do sztuki napisał Wojciech Młynarski, wybitny polski poeta, reżyser i wykonawca piosenki autorskiej. W dostępnych ci źródłach poszukaj informacji na temat wydarzeń związanych z wyborem Lecha Wałęsy na prezydenta. Następnie zapoznaj się z fragmentem wykonywanym przez Bryndasa i zastanów się, jakie miał on znaczenie dla widowni. Zapisz swoje wnioski.

1

Państwo jest jak łódź‑galara, lecz stąd nie wynika,
że wystarczy ino wiara w nowego sternika,
więc czyś młodzian, czy też piernik wiosłuj z animuszem,
powtarzając jak nasz sternik „nie chcem, ale muszem”.

pol2
R1DJcn5MQKVqJ
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.