Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Re8dv0d29iJ4O
Przeanalizuj poniższą mapę myśli, a następnie uzupełnij ją o lokalizacje uszkodzeń mózgu, które mogą skutkować występowaniem wymienionych zaburzeń poznawczych. (Uzupełnij).
R5j114ZAuCc8w
(Uzupełnij).
RqEVWvH2kAv5n1
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: Zaburzenia poznawcze
  • Elementy należące do kategorii Zaburzenia poznawcze
  • Nazwa kategorii: zaburzenia funkcji wykonawczych
   • Elementy należące do kategorii zaburzenia funkcji wykonawczych
   • Nazwa kategorii: uszkodzenia kory przedczołowej
   • Koniec elementów należących do kategorii zaburzenia funkcji wykonawczych
  • Nazwa kategorii: zaburzenia percepcji
  • Nazwa kategorii: zaburzenia funkcji językowych
  • Nazwa kategorii: zaburzenia pamięci
  • Nazwa kategorii: zaburzenia uwagi
  • Nazwa kategorii: globalne zaburzenia poznawcze
  • Koniec elementów należących do kategorii Zaburzenia poznawcze
Polecenie 2
R5Wg2mCsJYfW0
Porównaj afazję ruchową i afazję czuciową, uwzględniając miejsce uszkodzenia oraz objawy towarzyszące tym zaburzeniom funkcji poznawczych. (Uzupełnij).
Polecenie 3
RGiwybpTombK2
Opisz, jaki wpływ na funkcjonowanie w społeczeństwie mogą mieć zaburzenia funkcji poznawczych. (Uzupełnij).