Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1MlYIune6bLT1
Ćwiczenie 1
Połącz nazwy zaburzeń z odpowiednimi opisami. amnezja Możliwe odpowiedzi: 1. Zaburzone rozpoznawanie znajomych twarzy, 2. Zaburzenie pamięci deklaratywnej, 3. Zaburzone rozpoznawanie bodźców z otoczenia, mimo sprawnie działających receptorów, 4. Utrata zdolności mowy u osoby, która wcześniej nie miała z nią problemów afazja Możliwe odpowiedzi: 1. Zaburzone rozpoznawanie znajomych twarzy, 2. Zaburzenie pamięci deklaratywnej, 3. Zaburzone rozpoznawanie bodźców z otoczenia, mimo sprawnie działających receptorów, 4. Utrata zdolności mowy u osoby, która wcześniej nie miała z nią problemów agnozja Możliwe odpowiedzi: 1. Zaburzone rozpoznawanie znajomych twarzy, 2. Zaburzenie pamięci deklaratywnej, 3. Zaburzone rozpoznawanie bodźców z otoczenia, mimo sprawnie działających receptorów, 4. Utrata zdolności mowy u osoby, która wcześniej nie miała z nią problemów prozopagnozja Możliwe odpowiedzi: 1. Zaburzone rozpoznawanie znajomych twarzy, 2. Zaburzenie pamięci deklaratywnej, 3. Zaburzone rozpoznawanie bodźców z otoczenia, mimo sprawnie działających receptorów, 4. Utrata zdolności mowy u osoby, która wcześniej nie miała z nią problemów
R1PyNh6EmJ9sk1
Ćwiczenie 2
Wskaż prawidłową odpowiedź.

W płacie skroniowym lewym, konkretnie w zakręcie skroniowym górnym, znajduje się ośrodek słuchowy mowy (ośrodek Wernickego). Umożliwia on rozumienie mowy. Uszkodzenie mechaniczne tego obszaru mózgu (np. na skutek wypadku) spowoduje: Możliwe odpowiedzi: 1. utratę słuchu, 2. afazję czuciową, 3. afonię, 4. agnozję
Rpt6RpfQEL1IB2
Ćwiczenie 3
Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi.

Kora przedczołowa mózgu pełni funkcje związane z planowaniem działań, jest też obszarem tzw. pamięci roboczej. Ponadto działa hamująco na spontaniczne, gwałtowne stany emocjonalne, których źródłem mogą być podwzgórze lub układ limbiczny.

U osób z uszkodzeniami tego obszaru mózgu obserwuje się: Możliwe odpowiedzi: 1. zwiększenie zdolności poznawczych, 2. utratę zdolności planowania ruchów lub działań, 3. utratę funkcji czuciowych, 4. impulsywne zachowania, 5. zachowania społecznie nieakceptowalne (gdy trudność sprawia modyfikacja zachowań w zależności od kontekstu lub przewidzenie konsekwencji własnego postępowania).
RkzYcLfIqSzjg2
Ćwiczenie 4
Łączenie par. Określ prawdziwość stwierdzeń.. Zaburzenia uwagi często mają podłoże wieloczynnikowe.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Stres, niedobory snu czy przemęczenie organizmu mogą powodować problemy z koncentracją.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zaburzenia uwagi, niezależnie od czynnika, który je powoduje, zawsze są nieodwracalne.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R11hKB5PYxStP21
Ćwiczenie 5
Łączenie par. Przyporządkuj poszczególne zaburzenia do właściwych grup, zaznaczając odpowiednie miejsca w tabeli.. Prozopagnozja. Możliwe odpowiedzi: Zaburzenia uwagi, Globalne zaburzenia poznawcze, Zaburzenia percepcji, Zaburzenia funkcji językowych. Choroba Creutzfeldta‑Jakoba. Możliwe odpowiedzi: Zaburzenia uwagi, Globalne zaburzenia poznawcze, Zaburzenia percepcji, Zaburzenia funkcji językowych. Afazja ruchowa. Możliwe odpowiedzi: Zaburzenia uwagi, Globalne zaburzenia poznawcze, Zaburzenia percepcji, Zaburzenia funkcji językowych. ADHD. Możliwe odpowiedzi: Zaburzenia uwagi, Globalne zaburzenia poznawcze, Zaburzenia percepcji, Zaburzenia funkcji językowych. Astereognozja. Możliwe odpowiedzi: Zaburzenia uwagi, Globalne zaburzenia poznawcze, Zaburzenia percepcji, Zaburzenia funkcji językowych. Zespół Tourette’a. Możliwe odpowiedzi: Zaburzenia uwagi, Globalne zaburzenia poznawcze, Zaburzenia percepcji, Zaburzenia funkcji językowych. Afazja czuciowa. Możliwe odpowiedzi: Zaburzenia uwagi, Globalne zaburzenia poznawcze, Zaburzenia percepcji, Zaburzenia funkcji językowych
RJN0ZFoc9eUsK2
Ćwiczenie 6
Przyporządkuj chorobom odpowiednie opisy. choroba Creutzfeldta‑Jakoba Możliwe odpowiedzi: 1. najczęstsza choroba otępienna, 2. silne zaburzenie uwagi połączone z nadpobudliwością psychoruchową, 3. szybkie postępująca choroba zakończona zgonem pacjenta, 4. encefalopatia gąbczasta mózgu, 5. stopniowa neurodegeneracja we wszystkich regionach korowych i podkorowych mózgu, 6. choroba prionowa, 7. czas choroby szacowany na 10-15 lat, 8. choroba diagnozowana najczęściej we wczesnym dzieciństwie, 9. stopniowe wyciszanie objawów wraz z wiekiem choroba Alzheimera Możliwe odpowiedzi: 1. najczęstsza choroba otępienna, 2. silne zaburzenie uwagi połączone z nadpobudliwością psychoruchową, 3. szybkie postępująca choroba zakończona zgonem pacjenta, 4. encefalopatia gąbczasta mózgu, 5. stopniowa neurodegeneracja we wszystkich regionach korowych i podkorowych mózgu, 6. choroba prionowa, 7. czas choroby szacowany na 10-15 lat, 8. choroba diagnozowana najczęściej we wczesnym dzieciństwie, 9. stopniowe wyciszanie objawów wraz z wiekiem ADHD Możliwe odpowiedzi: 1. najczęstsza choroba otępienna, 2. silne zaburzenie uwagi połączone z nadpobudliwością psychoruchową, 3. szybkie postępująca choroba zakończona zgonem pacjenta, 4. encefalopatia gąbczasta mózgu, 5. stopniowa neurodegeneracja we wszystkich regionach korowych i podkorowych mózgu, 6. choroba prionowa, 7. czas choroby szacowany na 10-15 lat, 8. choroba diagnozowana najczęściej we wczesnym dzieciństwie, 9. stopniowe wyciszanie objawów wraz z wiekiem
311
Ćwiczenie 7
RCVPTfXEMEslL
Schemat przedstawia dwa rodzaje udaru mózgu. Po lewej zaprezentowano mechanizm powstawania udaru niedokrwiennego, a po prawej udaru krwotocznego.
Źródło: https://www.scientificanimations.com/, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
RS8wNFYFRbHxl
Na podstawie schematu wyjaśnij, dlaczego zarówno udar niedokrwienny, jak i udar krwotoczny mogą doprowadzić do zaburzeń poznawczych u człowieka. (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 8

Za procesy poznawcze człowieka odpowiadają liczne struktury w obrębie mózgowia. Najbardziej zewnętrzna część mózgu to kora mózgowa, dzieląca się na tzw. korę nową i starą. Kora nowa występuje wyłącznie u ssaków i odpowiada za odbiór oraz przetwarzanie wrażeń zmysłowych, planowanie oraz procesy poznawcze. W skład kory starej, występującej u niższych grup kręgowców, wchodzi m.in. hipokamp, który odpowiada za procesy związane z emocjami i motywacją, tworzenie pamięci długotrwałej oraz za orientację przestrzenną.

R1NGJBig3qFQJ
Schemat przedstawia zmiany w obrębie mózgowia osoby dotkniętej chorobą Alzheimera.
Źródło: Wikimedia commons, domena publiczna.
R1LkfODJ3KI2l
Na podstawie tekstu i schematu podaj dwa możliwe objawy choroby Alzheimera. (Uzupełnij).