Polecenie 1

1

Stwórz własną mapę myśli, za pomocą której uporządkujesz swoją wiedzę na temat grup odniesienia. Uwzględnij zarówno wszelkie znane ci rodzaje odniesień, jak i przykładowe postawy lub zachowania, które mogą być ich wynikiem (bez względu na to, czy dotyczą grupy własnej, czy innej grupy).

Rqn68pGN7NYUm1
Mapa myśli. Lista elementów: Nazwa kategorii: odniesieniaElementy należące do kategorii odniesieniaNazwa kategorii: porównawczeElementy należące do kategorii porównawczeNazwa kategorii: grupy odniesienia porównawczegoElementy należące do kategorii grupy odniesienia porównawczegoNazwa kategorii: odniesienie do środowiska społecznegoElementy należące do kategorii odniesienie do środowiska społecznegoNazwa kategorii: Koniec elementów należących do kategorii odniesienie do środowiska społecznegoNazwa kategorii: odniesienie do własnej grupElementy należące do kategorii odniesienie do własnej grupNazwa kategorii: Koniec elementów należących do kategorii odniesienie do własnej grupKoniec elementów należących do kategorii grupy odniesienia porównawczegoKoniec elementów należących do kategorii porównawczeNazwa kategorii: normatywneElementy należące do kategorii normatywneNazwa kategorii: grupa własnaElementy należące do kategorii grupa własnaNazwa kategorii: odniesienia pozytywneElementy należące do kategorii odniesienia pozytywneNazwa kategorii: Koniec elementów należących do kategorii odniesienia pozytywneNazwa kategorii: odniesienia negatywneElementy należące do kategorii odniesienia negatywneNazwa kategorii: Koniec elementów należących do kategorii odniesienia negatywneKoniec elementów należących do kategorii grupa własnaNazwa kategorii: grupa obcaElementy należące do kategorii grupa obcaNazwa kategorii: odniesienia pozytywneElementy należące do kategorii odniesienia pozytywneNazwa kategorii: Koniec elementów należących do kategorii odniesienia pozytywneNazwa kategorii: odniesienia negatywneElementy należące do kategorii odniesienia negatywneNazwa kategorii: Koniec elementów należących do kategorii odniesienia negatywneKoniec elementów należących do kategorii grupa obcaKoniec elementów należących do kategorii normatywneKoniec elementów należących do kategorii odniesienia
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Stwórz wypunktowaną listę haseł, za pomocą której uporządkujesz swoją wiedzę na temat grup odniesienia. Uwzględnij zarówno wszelkie znane ci rodzaje odniesień, jak i przykładowe postawy lub zachowania, które mogą być ich wynikiem (bez względu na to, czy dotyczą grupy własnej, czy innej grupy).

R11Ky3ZvEyBxS
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 1
R12Svc3ms0Z8U
Wybierz jedną ze swoich grup odniesienia i opisz ją. (Uzupełnij).