Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Polecenie 1

1

Stwórz własną mapę myśli, za pomocą której uporządkujesz swoją wiedzę na temat grup odniesienia. Uwzględnij zarówno wszelkie znane ci rodzaje odniesień, jak i przykładowe postawy lub zachowania, które mogą być ich wynikiem (bez względu na to, czy dotyczą grupy własnej, czy innej grupy).

Rqn68pGN7NYUm1
Mapa myśli. Lista elementów: Nazwa kategorii: odniesieniaElementy należące do kategorii odniesieniaNazwa kategorii: porównawczeElementy należące do kategorii porównawczeNazwa kategorii: grupy odniesienia porównawczegoElementy należące do kategorii grupy odniesienia porównawczegoNazwa kategorii: odniesienie do środowiska społecznegoElementy należące do kategorii odniesienie do środowiska społecznegoNazwa kategorii: Koniec elementów należących do kategorii odniesienie do środowiska społecznegoNazwa kategorii: odniesienie do własnej grupElementy należące do kategorii odniesienie do własnej grupNazwa kategorii: Koniec elementów należących do kategorii odniesienie do własnej grupKoniec elementów należących do kategorii grupy odniesienia porównawczegoKoniec elementów należących do kategorii porównawczeNazwa kategorii: normatywneElementy należące do kategorii normatywneNazwa kategorii: grupa własnaElementy należące do kategorii grupa własnaNazwa kategorii: odniesienia pozytywneElementy należące do kategorii odniesienia pozytywneNazwa kategorii: Koniec elementów należących do kategorii odniesienia pozytywneNazwa kategorii: odniesienia negatywneElementy należące do kategorii odniesienia negatywneNazwa kategorii: Koniec elementów należących do kategorii odniesienia negatywneKoniec elementów należących do kategorii grupa własnaNazwa kategorii: grupa obcaElementy należące do kategorii grupa obcaNazwa kategorii: odniesienia pozytywneElementy należące do kategorii odniesienia pozytywneNazwa kategorii: Koniec elementów należących do kategorii odniesienia pozytywneNazwa kategorii: odniesienia negatywneElementy należące do kategorii odniesienia negatywneNazwa kategorii: Koniec elementów należących do kategorii odniesienia negatywneKoniec elementów należących do kategorii grupa obcaKoniec elementów należących do kategorii normatywneKoniec elementów należących do kategorii odniesienia
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Stwórz wypunktowaną listę haseł, za pomocą której uporządkujesz swoją wiedzę na temat grup odniesienia. Uwzględnij zarówno wszelkie znane ci rodzaje odniesień, jak i przykładowe postawy lub zachowania, które mogą być ich wynikiem (bez względu na to, czy dotyczą grupy własnej, czy innej grupy).

R11Ky3ZvEyBxS
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 1
R12Svc3ms0Z8U
Wybierz jedną ze swoich grup odniesienia i opisz ją. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida