Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RqRbkFyIMteUs1
Ćwiczenie 1
Poniżej zamieszczono listę warunków niezbędnych do zaistnienia grupy społecznej. Wskaż wśród nich te, które są niezbędne również do powstania grupy odniesienia. Możliwe odpowiedzi: 1. co najmniej trzy osoby, 2. istnienie więzi grupowej, 3. symbole odrębności, 4. normy i wartości, 5. żaden z wymienionych
R13ZnfdwCrxFN11
Ćwiczenie 2
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Zachowania konformistyczne pojawiają się dopiero na etapie socjalizacji wtórnej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Grupą odniesienia może być tylko taka grupa, do której jednostka chce być przyjęta. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Rolnicy, jako kategoria niebędąca grupą społeczną, mogą być dla kogoś grupą odniesienia. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Grupy odniesienia pełnią funkcję socjalizacyjną zarówno na etapie socjalizacji pierwotnej, jak i socjalizacji wtórnej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. To, że jednostka należy do grup odniesienia, wskazuje na jej społeczną istotę. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jeśli ktoś ceni wartości i normy grupy zawodowej, do której należy, to zawsze ceni także wartości i normy obowiązujące w innych grupach zawodowyc.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R1OQGp7dkc4wx2
Ćwiczenie 3
Przyporządkuj wymienione zdania do dwóch typów odniesień. Odniesienia porównawcze Możliwe odpowiedzi: 1. Reformy służby zdrowia nie powinno się realizować tak, jak od lat robi się to w naszym kraju., 2. To, co robi zarząd naszej firmy, woła o pomstę do nieba., 3. Mam do mamy zupełnie inny stosunek niż moja siostra., 4. Moi rodzice źle nas karmią, serwując mnie i siostrze fast foody na śniadanie, obiad i kolację; chyba zaczniemy się stołować w najbliższym pubie., 5. Moi koledzy w klasie robią te zadania zupełnie inaczej niż ja. Odniesienia normatywne Możliwe odpowiedzi: 1. Reformy służby zdrowia nie powinno się realizować tak, jak od lat robi się to w naszym kraju., 2. To, co robi zarząd naszej firmy, woła o pomstę do nieba., 3. Mam do mamy zupełnie inny stosunek niż moja siostra., 4. Moi rodzice źle nas karmią, serwując mnie i siostrze fast foody na śniadanie, obiad i kolację; chyba zaczniemy się stołować w najbliższym pubie., 5. Moi koledzy w klasie robią te zadania zupełnie inaczej niż ja.
R1edzF42yT5RW2
Ćwiczenie 4
W poniższym tekście wstaw brakujące słowa. „Żołnierze biali czuli się w stratyfikacji społecznej tu uzupełnij 1. szansami, 2. zadowoleni, 3. pełnowartościowi, 4. szanse, 5. porównywali się, 6. pomniejszeni, 7. pozycjami, 8. nie godzili się, 9. upośledzeni, 10. pozycje, 11. uprzywilejowani, 12. szczęśliwi w swoim położeniu czy statusie zwykłych żołnierzy, gdyż tu uzupełnij 1. szansami, 2. zadowoleni, 3. pełnowartościowi, 4. szanse, 5. porównywali się, 6. pomniejszeni, 7. pozycjami, 8. nie godzili się, 9. upośledzeni, 10. pozycje, 11. uprzywilejowani, 12. szczęśliwi ze swoją sytuacją w cywilu (gdzie pełnili różne odpowiedzialne stanowiska, mieli dobrą pracę) lub z cywilami w kraju, ze swoimi kolegami, znajomymi, którzy byli wolni od wszelkich zagrożeń, niebezpieczeństw i trudów żołnierskich. Natomiast żołnierze czarni czuli się względnie tu uzupełnij 1. szansami, 2. zadowoleni, 3. pełnowartościowi, 4. szanse, 5. porównywali się, 6. pomniejszeni, 7. pozycjami, 8. nie godzili się, 9. upośledzeni, 10. pozycje, 11. uprzywilejowani, 12. szczęśliwi, gdyż porównywali swoje tu uzupełnij 1. szansami, 2. zadowoleni, 3. pełnowartościowi, 4. szanse, 5. porównywali się, 6. pomniejszeni, 7. pozycjami, 8. nie godzili się, 9. upośledzeni, 10. pozycje, 11. uprzywilejowani, 12. szczęśliwi z tu uzupełnij 1. szansami, 2. zadowoleni, 3. pełnowartościowi, 4. szanse, 5. porównywali się, 6. pomniejszeni, 7. pozycjami, 8. nie godzili się, 9. upośledzeni, 10. pozycje, 11. uprzywilejowani, 12. szczęśliwi o wiele gorszymi, zajmowanymi dawniej w kraju, czy też z pozycjami ludności murzyńskiej w gettach wielkich miast”. Źródło: Jan Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 2000, s. 120.
21
Ćwiczenie 5

Przyjrzyj się fotografii i wykonaj polecenie.

R2Jzc49YuDILZ
Źródło: domena publiczna.
R1M4wfaUtcs8S
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 5
RTklWqq4CGqL1
(Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z poniższym opisem i wykresami, a następnie wykonaj polecenie.

Do nauk społecznych pojęcie grup odniesienia wprowadził w 1942 roku Herbert H. Hyman w analizie wyników badań związanych z identyfikacją przez uczestników badań swojego miejsca w hierarchii statusów. Badani najczęściej wyżej oceniali swe miejsce w hierarchii prestiżu, niżej zaś w hierarchii pozycji ekonomicznej. Różnice te wynikały z cząstkowego porównania własnych cech z właściwościami różnych zbiorowości społecznych. W przypadku pozycji ekonomicznej była to skala dochodów kategorii zawodowej, do której należeli, w przypadku prestiżu byli to znajomi, przyjaciele badanych. Różne obiekty dostarczały im zatem miar do oznaczania swej pozycji w wyróżnionych wymiarach statusu.

Były to grupy odniesienia porównawczego, z którymi podmioty porównują swój poziom życia, prestiż, osiągnięcia i tym podobne ważne dla nich wymiary swego usytuowania. Pytanie, które zadano pracującym studentom Uniwersytetu Wrocławskiego, mające potwierdzić tezę Hymana, brzmiało: „Jak oceniasz siebie w stosunku do innych ludzi w poszczególnych wymiarach: zarobki, kompetencje, szczęście w życiu, poważanie w grupie przyjaciół i znajomych, stanowisko służbowe?”. Badani mogli udzielić jednej z trzech odpowiedzi: 1) wyżej niż inni, 2) tak samo jak inni, 3) niżej niż inni.

Poniżej znajdują się wykresy prezentujące kilka możliwych rozkładów odpowiedzi na to pytanie w badanej grupie.

R5TE6GOc31MdV
Wykres kolumnowy. Wykres A. Lista elementów: 1. zestaw danych:wymiar: zarobkiwyżej niż inni: 55tak samo jak inni: 15niżej niż inni: 302. zestaw danych:wymiar: kompetencje zawodowewyżej niż inni: 30tak samo jak inni: 48niżej niż inni: 223. zestaw danych:wymiar: szczęściewyżej niż inni: 25tak samo jak inni: 52niżej niż inni: 234. zestaw danych:wymiar: poważanie w towarzystwiewyżej niż inni: 23tak samo jak inni: 70niżej niż inni: 75. zestaw danych:wymiar: stanowisko służbowewyżej niż inni: 12tak samo jak inni: 83niżej niż inni: 5
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RPtWFP83oML9a
Wykres kolumnowy. Wykres B. Lista elementów: 1. zestaw danych:wymiar: zarobkiwyżej niż inni: 50tak samo jak inni: 20niżej niż inni: 302. zestaw danych:wymiar: kompetencje zawodowewyżej niż inni: 30tak samo jak inni: 48niżej niż inni: 223. zestaw danych:wymiar: szczęściewyżej niż inni: 25tak samo jak inni: 52niżej niż inni: 234. zestaw danych:wymiar: poważanie w towarzystwiewyżej niż inni: 72tak samo jak inni: 14niżej niż inni: 145. zestaw danych:wymiar: stanowisko służbowewyżej niż inni: 12tak samo jak inni: 83niżej niż inni: 5
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Rc9jdAr9oyYbp
Wykres kolumnowy. Wykres C. Lista elementów: 1. zestaw danych:wymiar: zarobkiwyżej niż inni: 15tak samo jak inni: 14niżej niż inni: 562. zestaw danych:wymiar: kompetencje zawodowewyżej niż inni: 30tak samo jak inni: 48niżej niż inni: 223. zestaw danych:wymiar: szczęściewyżej niż inni: 25tak samo jak inni: 52niżej niż inni: 234. zestaw danych:wymiar: poważanie w towarzystwiewyżej niż inni: 32tak samo jak inni: 30niżej niż inni: 385. zestaw danych:wymiar: stanowisko służbowewyżej niż inni: 12tak samo jak inni: 83niżej niż inni: 5
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1Q7CilQawB2p
Wskaż wykres lub wykresy, które potwierdzają wyniki analiz Herberta Hymana. Możliwe odpowiedzi: 1. A, 2. B, 3. C, 4. A, B, 5. A, C, 6. B, C, 7. A, B, C, 8. żaden z nich
31
Ćwiczenie 7
R1cmCy6MzAMkk
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z poniższym dialogiem i wykonaj ćwiczenie.

Wychowawczyni: Antonino! Jak ty wyglądasz? I to ty?! Najlepsza uczennica w klasie?!
Antosia: Phi!
Wychowawczyni: Czy nikt ci nie mówił, że dzisiaj mamy święto szkoły?
Antosia: Eee…
Wychowawczyni: Spójrz na swoje koleżanki. Czy któraś z nich ma na sobie podarte spodnie? Czy któraś przyszła na bosaka jak ty?
Antosia: Też by chciały, ale się boją.
Wychowawczyni: Nooo, to ja ci gratuluję odwagi, bo kiedy dyrektor to zobaczy…
Antosia: Ja się też boję.
Wychowawczyni: Tak?!
Antosia: Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. W ogóle się nie uczą, ściągają od siebie nawzajem, a mnie wyśmiewają i mi dokuczają, a jak przychodzi co do czego, jadą na wazelinie, udając święte.
Wychowawczyni: OK, ale szkoła... Przecież to jej święto. Przypominam ci, że to szkoła cię wysłała na olimpiadę do Madrytu.
Antosia: No i co z tego? Szkoła jest taka sama. Wszyscy tutaj tolerują bylejakość. A polskiego to i tak sama się muszę nauczyć. Polonistka, jaka jest, sama pani wie, a każdy widzi.

własne Źródło: oprac. własne.

RrCkGcuSuIVzx
Wskaż, z jakim typem odniesienia porównawczego mamy do czynienia w przedstawionej sytuacji oraz jak nazywa się postawa przyjęta przez Antosię w wyniku tego porównania. (Uzupełnij).