Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z multimedium i wyjaśnij, co na celu ma wprowadzanie do przypowieści postaci nieposiadających imion.

RM00OL1NbFtym
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Uzupełnij mapę myśli definicjami, wyjaśnieniami, aby stanowiła kompendium wiedzy na temat przypowieści. Możesz również umieścić przykłady, tytuły lub stosowne cytaty.

Zapoznaj się z mapą myśli. Na jej podstawie stwórz wypunktowanie, w którym zawrzesz definicje, wyjaśnienia, aby stanowiło ono kompendium wiedzy na temat przypowieści. Możesz również umieścić przykłady, tytuły lub stosowne cytaty.

R6kOvYcL1BHQl
(Uzupełnij).
R1BqKk5Gy1yrX1