Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Przeanalizuj mapę myśli i scharakteryzuj kierunki awangardowe i tradycjonalistyczne, wskazując na stawiane sobie cele i opozycję między nimi.

Przeanalizuj treść mapy myśli i scharakteryzuj kierunki awangardowe i tradycjonalistyczne. Wymień stawiane przez nie cele i opisz opozycję między nimi.

Rm523uIyPZ6KP
(Uzupełnij).
RW0NvWJlXFB5G1
RReQW7Sqe7dzV
Ćwiczenie 1
Spośród podanych wskaż nowe kierunki poezji międzywojennej. Możliwe odpowiedzi: 1. futuryzm, 2. nadrealizm, 3. awangarda, 4. symbolizm, 5. realizm, 6. naturalizm
ROaMURyJoQhUD
Ćwiczenie 1
Spośród podanych zaznacz nowe kierunki poezji międzywojennej. Możliwe odpowiedzi: 1. futuryzm, 2. nadrealizm, 3. awangarda, 4. symbolizm, 5. realizm, 6. naturalizm
Polecenie 2

Na podstawie mapy myśli wyjaśnij, z czego wynika wielość kierunków w sztuce dwudziestolecia międzywojennego.

R18aHag7XKQf3
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 2

Opierając się na poniższym fragmencie scharakteryzuj przemiany w sztuce, jakie dokonały się w okresie międzywojnia, a także podaj tego przyczyny.

S. Jaworski Literatura lat 1918-1939

Rozległość horyzontów umysłowych twórców awangardy, przenikliwe wizje przyszłości Stanisława Ignacego Witkiewicza, głębokie analizy Gombrowicza, mitotwórstwo Schulza, świadomość polityczna literatury lat trzydziestych, trzeźwa i wywracająca wszystko na nice myśl Irzykowskiego, nade wszystko zaś – tragiczny heroizm, zagadnienie moralnej odpowiedzialności u katastrofistów – wszystko to było dziedzictwem bezpośrednich następców. Dodajmy jeszcze do tego wyliczenia – metaforyczność w poezji, która pozwalała na skrót i zaskakujące zestawienie oraz groteskę – jako sposób ujęcia świata.

2 Źródło: S. Jaworski, Literatura lat 1918-1939, [w:] Historia literatury polskiej w zarysie, red. A. Wilkoń, M. Stępień, Warszawa 1980, s. 445.
R18aHag7XKQf3
(Uzupełnij).