Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z mapą myśli ukazującą językową kreację obrazowania katastroficznego w Widmach Tadeusza Gajcego. Zredaguj 9–10‑zdaniową wypowiedź, w której opiszesz cechy obrazowania katastroficznego.

R1bKd0MIZ07Ni
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Zastanów się, z czym kojarzy ci się katastrofa. Wypisz pięć synonimów tego leksemu.

R1bKd0MIZ07Ni
(Uzupełnij).
R1UIePilkQWkx1