Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Ze względu na jakie czynniki klasyfikuje się tlenki? Przeanalizuj mapę interaktywną, a następnie rozwiąż ćwiczenia znajdujące się pod nią.

1
R183VH4Kf9xVa1
Źródło: GroMar Sp. z o.o. mapa wykonana na podstawie A. Bielański "Podstawy chemii nieorganicznej", Warszawa 2012, Wydawnictwo Naukowe PWN., licencja: CC BY 3.0.

Mapa pojęciowa dotycząca klasyfikacji tlenków ze względu na: charakter chemiczny, stan skupienia, charakter wiązania chemicznego, zachowanie wobec wody i rodzaj pierwiastka wchodzącego w skład tlenku, wraz z przykładami.

 • Nazwa kategorii: Klasyfikacja tlenków.
  Elementy należące do kategorii Klasyfikacja tlenków

  • Nazwa kategorii: ze względu na charakter chemiczny
   Elementy należące do kategorii ze względu na charakter chemiczny

   • Nazwa kategorii: kwasowe
    Elementy należące do kategorii kwasowe

    • Cl2O

    • SeO3

    • SO3

    • N2O5

    • P4O10

    • SiO2

    • TeO3

    • CrO3

    Koniec elementów należących do kategorii kwasowe

   • Nazwa kategorii: obojętne
    Elementy należące do kategorii obojętne

    • N2O

    • CO

    • NO

    • SiO

    Koniec elementów należących do kategorii obojętne

   • Nazwa kategorii: zasadowe
    Elementy należące do kategorii zasadowe

    • Fe2O3

    • Na2O

    • K2O

    • CaO

    • BaO

    • Tl2O

    • Bi2O3

    • CrO

    • MnO

    Koniec elementów należących do kategorii zasadowe

   • Nazwa kategorii: amfoteryczne
    Elementy należące do kategorii amfoteryczne

    • Al2O3

    • Cr2O3

    • ZnO

    • BeO

    • CuO

    • MnO2

    Koniec elementów należących do kategorii amfoteryczne

   Koniec elementów należących do kategorii ze względu na charakter chemiczny

  • Nazwa kategorii: ze względu na stan skupienia
   Elementy należące do kategorii ze względu na stan skupienia

   • Nazwa kategorii: ciecze
    Elementy należące do kategorii ciecze

    • H2O

    • SO3

    • Mn2O7

    Koniec elementów należących do kategorii ciecze

   • Nazwa kategorii: gazy
    Elementy należące do kategorii gazy

    • Cl2O

    • SeO3

    • N2O

    • CO

    • NO

    Koniec elementów należących do kategorii gazy

   • Nazwa kategorii: ciała stałe
    Elementy należące do kategorii ciała stałe

    • MnO

    • CrO

    • Bi2O3

    • Tl2O

    • BaO

    • CaO

    • K2O

    • Na2O

    • Fe2O3

    • Al2O3

    • Cr2O3

    • ZnO

    • BeO

    • CuO

    • MnO2

    • N2O5

    • SiO2

    • TeO3

    • CrO3

    • SiO

    Koniec elementów należących do kategorii ciała stałe

   Koniec elementów należących do kategorii ze względu na stan skupienia

  • Nazwa kategorii: ze względu na charakter wiązania chemicznego
   Elementy należące do kategorii ze względu na charakter wiązania chemicznego

   • Nazwa kategorii: zawierające wiązanie kowalencyjne
    Elementy należące do kategorii zawierające wiązanie kowalencyjne

    • H2O

    • Cl2O

    • SeO3

    • SO3

    • N2O5

    • P4O10

    • SiO2

    • TeO3

    • SiO

    • NO

    • CO

    • N2O

    Koniec elementów należących do kategorii wiązanie kowalencyjne

   • Nazwa kategorii: zawierające wiązanie jonowe
    Elementy należące do kategorii zawierające wiązanie jonowe

    • Fe2O3

    • Na2O

    • K2O

    • CaO

    • BaO

    • Tl2O

    • Bi2O3

    • CrO

    • MnO

    • Al2O3

    • Cr2O3

    • ZnO

    • BeO

    • CuO

    • MnO2

    • CrO3

    • Mn2O7

    Koniec elementów należących do kategorii wiązanie jonowe

   Koniec elementów należących do kategorii ze względu na charakter wiązania chemicznego

  • Nazwa kategorii: ze względu na zachowanie wobec wody
   Elementy należące do kategorii ze względu na zachowanie wobec wody

   • Nazwa kategorii: reagujące z wodą
    Elementy należące do kategorii reagujące z wodą

    • Nazwa kategorii: zasadotwórcze
     Elementy należące do kategorii zasadotwórcze

     • Na2O

     • K2O

     • CaO

     • BaO

     • Tl2O

     • Bi2O3

     • CrO

     Koniec elementów należących do kategorii zasadotwórcze

    • Nazwa kategorii: kwasotwórcze
     Elementy należące do kategorii kwasotwórcze

     • Cl2O

     • SeO3

     • SO3

     • N2O5

     • P4O10

     • TeO3

     • CrO3

     Koniec elementów należących do kategorii kwasotwórcze

    Koniec elementów należących do kategorii reagujące z wodą

   • Nazwa kategorii: niereagujące z wodą
    Elementy należące do kategorii niereagujące z wodą

    • MnO

    • Al2O3

    • Cr2O3

    • ZnO

    • BeO

    • CuO

    • MnO2

    Koniec elementów należących do kategorii niereagujące z wodą

   Koniec elementów należących do kategorii ze względu na zachowanie wobec wody

  • Nazwa kategorii: ze względu na rodzaj pierwiastka wchodzącego w skład tlenku
   Elementy należące do kategorii ze względu na rodzaj pierwiastka wchodzącego w skład tlenku

   • Nazwa kategorii: tlenki metali
    Elementy należące do kategorii tlenki metali

    • Fe2O3

    • Na2O

    • K2O

    • CaO

    • BaO

    • Tl2O

    • Bi2O3

    • CrO

    • MnO

    • MnO

    • Al2O3

    • Cr2O3

    • ZnO

    • BeO

    • CuO

    • MnO2

    • Mn2O7

    • Cr2O3

    Koniec elementów należących do kategorii tlenki metali

   • Nazwa kategorii: tlenki niemetali
    Elementy należące do kategorii tlenki niemetali

    • N2O

    • CO

    • NO

    • SiO

    • H2O

    • Cl2O

    • SeO3

    • SO3

    • N2O5

    • P4O10

    • SiO2

    • TeO3

    Koniec elementów należących do kategorii tlenki niemetali

   Koniec elementów należących do kategorii ze względu na rodzaj pierwiastka wchodzącego w skład tlenku

  Koniec elementów należących do kategorii Klasyfikacja tlenków

RsV2TMKwgsj4r
Ćwiczenie 1
Dopasuj tlenki zgodnie z ich określeniami. NO, SiO Możliwe odpowiedzi: 1. Amfoteryczne, 2. Kwasowe, 3. Obojętne, 4. Zasadowe N2O5, P4O10 Możliwe odpowiedzi: 1. Amfoteryczne, 2. Kwasowe, 3. Obojętne, 4. Zasadowe Na2O, Ba(OH)2 Możliwe odpowiedzi: 1. Amfoteryczne, 2. Kwasowe, 3. Obojętne, 4. Zasadowe ZnO, Cr2O3 Możliwe odpowiedzi: 1. Amfoteryczne, 2. Kwasowe, 3. Obojętne, 4. Zasadowe
1
Ćwiczenie 2

Do jakiej grupy klasyfikuje się tlenek glinu ze względu na charakter chemiczny? Zapisz równania reakcji chemicznych, które potwierdzają tę tezę.

RCHudLCNKyYju
Odpowiedź zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
R8O8MLIcLKxTz
(Uzupełnij).
RRWhOMoXi6TfF
Ćwiczenie 3
Przyporządkuj przykłady tlenków do ich stanów skupienia. Ciała stałe Możliwe odpowiedzi: 1. MgO, K2O, 2. Mn2O7, Cl2O;, 3. CO2, NO Ciecze Możliwe odpowiedzi: 1. MgO, K2O, 2. Mn2O7, Cl2O;, 3. CO2, NO Gazy Możliwe odpowiedzi: 1. MgO, K2O, 2. Mn2O7, Cl2O;, 3. CO2, NO