1
Pokaż ćwiczenia:
RoHeQayrft7Ao1
Ćwiczenie 1
A. Uzupełnij podane klasyfikacje tlenków wybierając odpowiednie pojęcia. Ze względu na budowę Możliwe odpowiedzi: 1. tlenki proste, 2. tlenki niemetali, 3. tlenki półmetali, 4. tlenki kwasowe, 5. tlenki obojętne, 6. tlenki mieszane, 7. tlenki metali, 8. tlenki amfoteryczne, 9. tlenki zasadowe Ze względu na rodzaj pierwiastka Możliwe odpowiedzi: 1. tlenki proste, 2. tlenki niemetali, 3. tlenki półmetali, 4. tlenki kwasowe, 5. tlenki obojętne, 6. tlenki mieszane, 7. tlenki metali, 8. tlenki amfoteryczne, 9. tlenki zasadowe, 10. tlenki kwasowe, 11. tlenki niemetali Ze względu na właściwości chemiczne Możliwe odpowiedzi: 1. tlenki proste, 2. tlenki niemetali, 3. tlenki półmetali, 4. tlenki kwasowe, 5. tlenki obojętne, 6. tlenki mieszane, 7. tlenki metali, 8. tlenki amfoteryczne, 9. tlenki zasadowe, 10. tlenki kwasowe, 11. tlenki niemetali
1
Ćwiczenie 2

Połącz przykłady tlenków z odpowiednim rodzajem klasyfikacji.

R1BljCc1Wxn6S
Połącz w pary rodzaj budowy tlenku z odpowiednim przykładem. tlenek prosty Możliwe odpowiedzi: 1. H2O, 2. Fe3O4 tlenek mieszany Możliwe odpowiedzi: 1. H2O, 2. Fe3O4
R193ZcEcyDPY8
tlenek metalu Możliwe odpowiedzi: 1. Li2O, 2. SiO2, 3. SO2 tlenek niemetalu Możliwe odpowiedzi: 1. Li2O, 2. SiO2, 3. SO2 tlenek półmetalu Możliwe odpowiedzi: 1. Li2O, 2. SiO2, 3. SO2
R2v1eHG5A6ZCz
tlenek obojętny Możliwe odpowiedzi: 1. CrO, 2. ZnO, 3. SO2, 4. CO tlenek kwasowy Możliwe odpowiedzi: 1. CrO, 2. ZnO, 3. SO2, 4. CO tlenek zasadowy Możliwe odpowiedzi: 1. CrO, 2. ZnO, 3. SO2, 4. CO tlenek amfoteryczny Możliwe odpowiedzi: 1. CrO, 2. ZnO, 3. SO2, 4. CO
R1A050HXyQuNo1
Ćwiczenie 3
Połącz wzory sumaryczne tlenków z ich nazwami. tlenek kadmu(II) Możliwe odpowiedzi: 1. CsO2, 2. Ba(O2)2, 3. Cr2O3, 4. CdO ponadtlenek cezu Możliwe odpowiedzi: 1. CsO2, 2. Ba(O2)2, 3. Cr2O3, 4. CdO ponadtlenek baru Możliwe odpowiedzi: 1. CsO2, 2. Ba(O2)2, 3. Cr2O3, 4. CdO tlenek chromu(III) Możliwe odpowiedzi: 1. CsO2, 2. Ba(O2)2, 3. Cr2O3, 4. CdO
R1RaLFm6pE6SD1
Ćwiczenie 4
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1GK38htggAYJ2
Ćwiczenie 5
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RuqybO64Y4dD52
Ćwiczenie 6
Zgodnie z właściwościami chemicznymi sklasyfikuj podane tlenki. obojętne Możliwe odpowiedzi: 1. NO, 2. SiO2, 3. BaO, 4. P4O10, 5. K2O, 6. N2O5, 7. SiO, 8. ZnO, 9. Al2O3 kwasowe Możliwe odpowiedzi: 1. NO, 2. SiO2, 3. BaO, 4. P4O10, 5. K2O, 6. N2O5, 7. SiO, 8. ZnO, 9. Al2O3 zasadowe Możliwe odpowiedzi: 1. NO, 2. SiO2, 3. BaO, 4. P4O10, 5. K2O, 6. N2O5, 7. SiO, 8. ZnO, 9. Al2O3 amfoteryczne Możliwe odpowiedzi: 1. NO, 2. SiO2, 3. BaO, 4. P4O10, 5. K2O, 6. N2O5, 7. SiO, 8. ZnO, 9. Al2O3
311
Ćwiczenie 7
RcYRLpxvgBtNZ
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
31
Ćwiczenie 8

Dany jest zbiór następujących tlenków niemetali:

SiO2, NO, NO2, CO, SO2

Tylko jeden z niemetali, wchodzący w skład wymienionych tlenków w informacji, tworzy tlenek na VI stopniu utlenienia. Zapisz równanie reakcji jego otrzymywania. Jako jednego z substratów, użyj tlenku wymienionego we wprowadzającym tekście. Jeśli to konieczne, zaznacz nad strzałką odpowiednie warunki reakcji (np. temperaturę, katalizator, odpowiednie stężenie).

R1M82OSFMrcj1
Odpowiedź (Uzupełnij).
RDpedFKUJgTde
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.