Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Podejmowanie działalności handlowej

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych – technik handlowiec 522305

bg‑cyan

Mikroprzedsiębiorstwo

DOKUMENTACJA INTERAKTYWNA

R54Vcjim3TG2O1
Dokumentacja interaktywna - Mikroprzedsiębiorstwo
Dokumentacja interaktywna - Mikroprzedsiębiorstwo
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Dokumenty do pobrania

RUoVy1A4asSFo

Plik ZIP o rozmiarze 5.75 MB w języku polskim

Ćwiczenia alternatywne

RUl63FUYqn4oe
Ćwiczenie 1
Zapoznałeś się z informacjami dotyczącymi analizy SWOT. Przyporządkuj wyniki analiz (po lewej) do pasujących do nich strategii (po prawej). wewnątrz przeważają mocne strony, a w otoczeniu szanse Możliwe odpowiedzi: 1. STRATEGIA KONKURENCYJNA MINI–MAXI, 2. STRATEGIA DEFENSYWNA MINI–MINI, 3. STRATEGIA KONSERWATYWNA MAXI–MINI, 4. STRATEGIA AGRESYWNA MAXI–MAXI, 5. element 5 prawy wewnątrz przeważają słabe strony, a w otoczeniu szanse Możliwe odpowiedzi: 1. STRATEGIA KONKURENCYJNA MINI–MAXI, 2. STRATEGIA DEFENSYWNA MINI–MINI, 3. STRATEGIA KONSERWATYWNA MAXI–MINI, 4. STRATEGIA AGRESYWNA MAXI–MAXI, 5. element 5 prawy wewnątrz przeważają mocne strony, a w otoczeniu zagrożenia Możliwe odpowiedzi: 1. STRATEGIA KONKURENCYJNA MINI–MAXI, 2. STRATEGIA DEFENSYWNA MINI–MINI, 3. STRATEGIA KONSERWATYWNA MAXI–MINI, 4. STRATEGIA AGRESYWNA MAXI–MAXI, 5. element 5 prawy wewnątrz przeważają słabe strony, a w otoczeniu zagrożenia Możliwe odpowiedzi: 1. STRATEGIA KONKURENCYJNA MINI–MAXI, 2. STRATEGIA DEFENSYWNA MINI–MINI, 3. STRATEGIA KONSERWATYWNA MAXI–MINI, 4. STRATEGIA AGRESYWNA MAXI–MAXI, 5. element 5 prawy element 5 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. STRATEGIA KONKURENCYJNA MINI–MAXI, 2. STRATEGIA DEFENSYWNA MINI–MINI, 3. STRATEGIA KONSERWATYWNA MAXI–MINI, 4. STRATEGIA AGRESYWNA MAXI–MAXI, 5. element 5 prawy
analiza SWOT
RUCL935jF7GDB
Ćwiczenie 2
Przedsiębiorstwo handlowe "Julek" zajmuje się sprzedażą rowerów. Zatrudnia trzech sprzedawców: Adama, Bartosza i Cezarego. Uporządkuj sprzedawców w kolejności od najbardziej do najmniej efektywnego, wiedząc, że:
Adam sprzedał
Elementy do uszeregowania: 1. Sprzedawca Cezary, 2. Sprzedawca Bartosz, 3. Sprzedawca Aadam
arkusz controllingu
RqvokYIe3T1rR
Ćwiczenie 3
Uzupełnij brakujące komórki tabeli, dokonując obliczeń zgodnie ze wskazówkami zawartymi w kolumnie drugiej ("Pozycja"). Pamiętaj, aby wpisując wartość nie używać spacji, a złotówki od groszy oddzielić przecinkiem.
arkusz budżetowania
R1WGiPg33o5hB
Ćwiczenie 4
Jakiego rodzaju pieczywo najczęściej Pan/Pani kupuje?
Ile ma Pani/Pan wzrostu?
Z jakiego środku transportu korzysta Pani/Pan w dojazdach do pracy?
Jaką kwotę wydaje Pani/Pan miesięcznie na zakup pieczywa?
Ile razy w tygodniu nabywa Pani/Pan świeże pieczywo?
Z jakich składników Pani/Pana zdaniem wypiekany jest chleb tradycyjny?
Jak grubo kroi Pani/Pan kromki chleba tradycyjnego?
Jak najczęściej spędza Pani/Pan czas wolny?
Z którego punktu (piekarnia, sklepik osiedlowy, dyskont spożywczy itp.) sprzedaży pieczywa korzysta Pani/Pan najczęściej?
ankieta
R1dbagwb2n0kn
Ćwiczenie 5
Wskaż grupy podmiotów, których siłę przetargową ocenia się przeprowadzając analizę pięciu sił Portera. Następnie określ jaka może być siła poszczególnych czynników. Grupy podmiotów, których siłę przetargową ocenia się podczas przeprowadzania analizy pięciu sił Portera to:
substytuty
dostawcy
odbiorcy
potencjalni wchodzący
firmy transportowe
organy administracji publicznej
konkurenci {}

Siła przetargowa poszczególnych czynników w ramach każdej z grup może być:
niska/wysoka
mała/duża
znacząca/bez znaczenia
analiza pięciu sił Portera
RJhitB9zr8jrR
Ćwiczenie 6
Prognozę zapotrzebowania rynkowego można przeprowadzić korzystając z metod jakościowych lub ilościowych. Dopasuj wymienione metody prognozowania do właściwej grupy. Metody ilościowe Możliwe odpowiedzi: 1. badanie ankietowe, 2. metoda średniej ruchomej, 3. analiza regresji, 4. ekstrapolacja trendów, 5. metoda delficka, 6. metoda testowa Metody jakościowe Możliwe odpowiedzi: 1. badanie ankietowe, 2. metoda średniej ruchomej, 3. analiza regresji, 4. ekstrapolacja trendów, 5. metoda delficka, 6. metoda testowa
prognoza zapotrzebowania rynkowego

Powiązane ćwiczenia