Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Polecenie 1
RD8eNhnYKtfZ6
Wskaż na modelu 3D ucha człowieka elementy budowy należące do ucha zewnętrznego, ucha środkowego oraz ucha wewnętrznego. (Uzupełnij).
R1IKtG5ePznjl
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.

Model 3D ucha człowieka. Opisano poszczególne elementy budowy ucha.

1. Małżowina uszna. Fałd skórny otaczający wejście do przewodu słuchowego zewnętrznego. W górnej części wzmocniony od wewnątrz tkanką chrzęstną. Małżowina uszna skupia fale dźwiękowe i kieruje je do przewodu słuchowego. Umożliwia ustalenie położenia źródła dźwięku.

2. Przewód słuchowy zewnętrzny. Kanał osiągający u człowieka długość od 2,25 do 3,5 centymetra, a jego średnica wynosi od 0,5 do 0,75 centymetra. Jest zbudowany z tkanki chrzęstnej i wysłany skórą zawierającą gruczoły woskowinowe. Przewód słuchowy zewnętrzny doprowadza fale dźwiękowe do błony bębenkowej.

3. Błona bębenkowa. Błona o eliptycznym kształcie i grubości 0,1 mm, która zamyka przewód słuchowy. Przenosi drgania powietrza na układ kostek słuchowych znajdujących się w jamie ucha środkowego.

4. Trąbka słuchowa (trąbka Eustachiusza). Przewód o długości około 3,6 centymetra, łączący jamę bębenkową z częścią nosową gardła. Służy do wyrównywania ciśnienia w jamie bębenkowej z ciśnieniem atmosferycznym.

5. Ślimak kostny (kanał spiralny). Zwinięty spiralnie, zwężający się kanał kostny przypominający muszlę ślimaka, stanowiący część błędnika kostnego. W ślimaku kostnym, wypełnionym perylimfą (przychłonką), znajduje się przewód ślimakowy, będący częścią błędnika błoniastego. Przewód ślimakowy, także spiralnie skręcony, wypełnia endolimfa (śródchłonka). Po obu jego stronach biegną przewody zwane schodami przedsionka i schodami bębenka, łączące się na wierzchołku ślimaka, wypełnione perylimfą (przychłonką). Położony wzdłuż przewodu ślimakowego narząd spiralny (narząd Cortiego) stanowi właściwy narząd słuchu.

6. Kanały półkoliste. Trzy kostne kanały: przedni, boczny i tylny, ustawione względem siebie pod kątem prostym. W każdym z nich znajdują się przewody półkoliste, których końcowe części tworzą rozszerzenia, zwane bańkami błoniastymi, o ścianach tworzących zgrubienia tzw. grzebienie statyczne pokryte nabłonkiem zmysłowym. Światło przewodów półkolistych wypełnia płyn – endolimfa (śródchłonka), której ruchy rejestrowane przez komórki zmysłowe informują o położeniu ciała. Kanały półkoliste stanowią część błędnika kostnego, natomiast przebiegające w nich przewody półkoliste należą do błędnika błoniastego.

R1VsHjyevUm8u
Model 3D ucha człowieka.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o. o., Przedmiotowy model 3D został opracowany przez Englishsquare.pl Sp. z o.o. na podstawie materiału źródłowego zakupionego w ramach serwisu www.turbosquid.com. Jakiekolwiek dalsze użycie tego modelu 3D podlega wszelkim ograniczeniom opisanym w licencji opublikowanej na przywołanej stronie internetowej.
1
Polecenie 2
R13MibdJUJmlk1
Odnosząc się do informacji zawartych w filmie, wymień struktury stanowiące narząd równowagi i omów ich budowę. Wskaż na modelu 3D, gdzie są ustytuowane. (Uzupełnij).
R1EZuNeWrMUfI
Wymień struktury stanowiące narząd równowagi i omów ich budowę. Zapisz, gdzie są usytuowane. (Uzupełnij).