Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Narzędzia i sprzęt do montażu elementów z kamienia naturalnego i sztucznego

Ćwiczenie 1
Rj4IisKNtMWpS1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
R3oojbAnRXjGj1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
m5b3b1f518bd2c61b_1516316248437_0

Wykonywanie oczyszczania wyrobów kamieniarskich

RAUWiCX4cBeJC1
Wykonanie oczyszczania wyrobów kamieniarskich
Ćwiczenie 2
R8A4X7Wd55FP31
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m5b3b1f518bd2c61b_1533903672215_0

Wykonanie pionowej okładziny kamiennej

R1PUKSVSwDChY1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
RrXTSegmtABLH1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m5b3b1f518bd2c61b_1

Montaż okładzin kamiennych

m5b3b1f518bd2c61b_1516315582267_0

1. Film in the standard version.

R2VX7fMMIX3kZ1
Montaż okładzin kamiennych
m5b3b1f518bd2c61b_1516315713520_0

2. Film with subtitles.

m5b3b1f518bd2c61b_1516315731083_0
RI1meliMkS8ig1
Montaż okładzin kamiennych
m5b3b1f518bd2c61b_1517519920974_0

3. Film with pauses. Listen and repeat.

m5b3b1f518bd2c61b_1516315855551_0
R16JkjfwOsHF91
Montaż okładzin kamiennych
m5b3b1f518bd2c61b_1516315946508_0

4. Film with narration.

m5b3b1f518bd2c61b_1516315951214_0
RrnR8NRK7aKGp1
Montaż okładzin kamiennych
m5b3b1f518bd2c61b_1516316024463_0
Ćwiczenie 4
R1GRw8u98KWdI1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
RsPGKNB5IRT4A1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m5b3b1f518bd2c61b_1516316511245_0

Montaż okładziny kamiennej

Ćwiczenie 6
RFhi5vuuG6CpY1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m5b3b1f518bd2c61b_1516383280961_0

Zadania

Ćwiczenie 7
RtndDxk3ovaud1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
R1Wuu2l7RaHEm1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
R1ZWwFcvCvQke1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
R1RMgFV9YZKe81
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 11
RDYm3D6A9tNsr1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 12
R1ayF58GLmn8t1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 13
ReoaY6ngl4Aqk1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 14
RozRXNRVHMDXZ1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 15
RLMGA1uvSjtzb1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 16
Rq0VNyfMw3x841
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 17
R18cCNW95t70m1
Zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m5b3b1f518bd2c61b_1516384819599_0

Słownik

anchor bolt
anchor bolt

/ˈæŋkər boʊlt/   [noun, countable]   kotwa

antifungal substances
antifungal substances

/æn.ti fʌŋ.ɡəl ˈsʌb.stəns/   [noun, uncountable]   preparat grzybobójczy

benzene
benzene

/ˈben.ziːn/   [noun, uncountable]   benzyna ekstrakcyjna

bridle slings
bridle slings

/ˈbraɪ.dəl slɪŋ/   [noun, countable]   zawiesie linowe

clamp
clamp

/klæmp/   [noun, countable]   klamra

connector
connector

/kəˈnek.tər/   [noun, countable]   łącznik

construction crane
construction crane

/kənˈstrʌk.ʃən kreɪn/   [noun, countable]   żuraw budowlany

desalination
desalination

/diː.sæl.ɪˈneɪ.ʃən/   [noun, uncountable]   odsalanie

double hook
double hook

/dʌb.əl hʊk/   [noun, countable]   hak dwurożny

grease
grease

/ɡriːs/   [noun, uncountable]   smar

grinder
grinder

/ɡraɪn.dər/   [noun, countable]  szlifierka

grouted
grouted

/ɡraʊtid/   [adjective]   spoinowane

hard bristle brush
hard bristle brush

/hɑːd brɪs.əl brʌʃ/   [noun, countable]   szczotka włosiana

installation hooks
installation hooks

/ɪnstəleɪʃən hʊks/   [noun, countable]   hakami montażowymi

jumper
jumper

/dʒʌm.pər/   [noun, countable]   zwora

lead
lead

/led/   [noun, uncountable]   ołów

marble
marble

/mɑrbəl/   [noun, uncountable]   marmur

mortar
mortar

/moːtə/   [noun, uncountable]   zaprawa

oil
oil

/ɔɪl/   [noun, uncountable]   olej

oil coating
oil coating

/ɔɪl kəʊ.tɪŋ/   [noun, countable]   powloki olejne

pilaster
pilaster

/pɪlɑːstəʳ/   [noun, countable]   pilastr

plywood
plywood

/ˈplaɪ.wʊd/   [noun, uncountable]   sklejka

salt efflorescences
salt efflorescences

/sænd ef.ləˈres.əns/   [noun, countable]   wykwity solne

sandblasted
sandblasted

/ˈsænd.blɑːst/   [adjective]   wypiaskowanym

sand‑blasting
sand‑blasting

/sænd.blɑːst ing/   [noun, countable]   piaskowanie

sandstone
sandstone

/ˈsænd.stəʊn/   [noun, uncountable]   piaskowiec

single hook
single hook

/sɪŋ.ɡəl hʊk/   [noun, countable]   hak jednorożny

socle
socle

/səʊkəl/   [noun, countable]   cokół

spindle
spindle

/ˈspindl/   [noun, countable]   trzpień

steel dowel
steel dowel

/stiːl daʊəl/   [noun, countable]   kołek stalowy

stone cladding
stone cladding

/stoʊn klæd.ɪŋ/   [noun, uncountable]   okładzina kamienna

stonemason
stonemason

/ˈstəʊnˌmeɪ.sən/   [noun, countable]   kamieniarz

vacuum suction cups
vacuum suction cups

/ˈstəʊnˌmeɪ.sən/   [noun, countable]   przyssawki próżniow

wedge
wedge

/wɛdʒ/   [noun, countable]   klin

with full trapping
with full trapping

/wɪθ fʊl træpin/   [noun, uncountable]   na pełną zalewkę

R1WJDOepWwCA51
.
Źródło: ORE, licencja: CC0.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida