Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1LVdANmtQpAO11
Okładka - Najtrudniej jest mówić i pisać Źródło: pixabay, licencja: CC 0.
pixabay, licencja: CC 0

We współczesnym świecie jednym z najbardziej cenionych atutów człowieka jest umiejętność zaprezentowania samego siebie, czyli sztuka autoprezentacji. Jej ważnymi elementami są: wygląd (schludny ubiór, stosowna fryzura), zachowanie (odpowiednie do sytuacji), sposób wypowiadania się i uczestniczenia w rozmowie. Autoprezentacji służą też takie gatunki wypowiedzi, jak życiorys, CV i list motywacyjny, dwa ostatnie redagujemy, gdy ubiegamy się o przyjęcie do pracy.

Już wiesz

CV to skrót łacińskiego wyrażenia curriculum vitae. Sprawdź, co to wyrażenie oznacza i jak należy wymawiać skrót CV.

j0000007WMB3v28_0000000F

Dlaczego potrzebne są aż trzy gatunki wypowiedzi: życiorys, CV i list motywacyjny?

Życiorys jest opisem przebiegu życia człowieka, uwzględniającym tylko informacje niezbędne, najważniejsze i istotne w danej sytuacji. Mogą się one różnić w zależności od tego, do jakiego typu podania dołączamy życiorys. Tradycyjny życiorys jest dziś wypierany przez CV, które można nazwać „życiorysem zawodowym”. Formą rozbudowanego życiorysu jest biografia. Oto przykład tradycyjnego życiorysu:

Wrocław, 02.12.2010 r.
Anna Nowak
ul. Praska 5/7
54‑200 Wrocław

Życiorys

Urodziłam się 16 października 1994 roku w Szczawnie‑Zdroju.
Mój ojciec, Jan, jest lekarzem w Dolnośląskiej Klinice Chorób Serca we Wrocławiu, a matka, Maria, z domu Kozak - nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 139 we Wrocławiu.
Mam starszego o dwa lata brata Michała i młodszą o rok siostrę Monikę.
Od 2001 roku uczęszczałam do Szkoły Podstawowej nr 136 we Wrocławiu, którą ukończyłam z wyróżnieniem w roku 2007.
W latach 2007 - 2010 byłam uczennicą Gimnazjum nr 42 we Wrocławiu. W roku 2008 zdobyłam mistrzostwo Dolnego Śląska w biegach na 100 metrów, natomiast w roku 2009 zostałam finalistką konkursu Moje Miasto. Naukę w gimnazjum ukończyłam ze średnią 5,0.
Od pięciu lat interesuję się fotografią i  w ramach zajęć pozaszkolnych uczęszczam na kurs fotografii. Ponadto uczę się dodatkowo języka hiszpańskiego i uprawiam koszykówkę. Interesuję się również kinem amerykańskim.
Anna Nowak

CV to tekst, w którym prezentujemy najważniejsze informacje o sobie, zaczynając od teraźniejszych, a kończąc na najdawniejszych. Umieszczamy je najczęściej w oddzielnych, wyróżnionych graficznie blokach tematycznych, takich jak: dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje, umiejętności, zainteresowania. Na dole strony znajduje się klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

List motywacyjny jest pismem, w którym przedstawiamy swoje osiągnięcia, umiejętności i cechy po to, by zachęcić ewentualnego pracodawcę do zapoznania się z naszym CV i – w konsekwencji – do zaproszenia nas na rozmowę kwalifikacyjną. Przypomina on typowy list formalny, w którym podajemy miejscowość i datę, dane nadawcy oraz odbiorcy. Treść listu rozpoczynamy i kończymy formułą grzecznościową. Na końcu składamy własnoręczny podpis.

Pamiętaj, że wszystkie wymienione tu gatunki wypowiedzi dotyczą sytuacji oficjalnych.

j0000007WMB3v28_0000000R
JPOL_E3_E4_Zadaniowo

Zadaniowo

Ćwiczenie 1.1
RC9UCzz6sgqNe1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 1.2

Zredaguj swój życiorys, który dołączysz do podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

Ćwiczenie 1.3

Wyobraź sobie, że masz 30 lat i starasz się o pracę. Napisz swoje CV.

Ćwiczenie 2.1

Przygotuj listę doświadczeń, umiejętności i cech, o których możesz wspomnieć w liście motywacyjnym w następujących sytuacjach:

  • chcesz zostać wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

  • starasz się o posadę redaktora w lokalnej gazecie;

  • chcesz zostać asystentem trenera piłki nożnej pracującego z dziećmi ośmioletnimi;

  • chcesz zostać instruktorem prowadzącym warsztaty artystyczne (sam zdecyduj jakie) w miejskim ośrodku kultury.

Ćwiczenie 2.2
  • Zredaguj list motywacyjny, odpowiedni dla jednej z sytuacji wymienionych w zadaniu powyżej.

Ćwiczenie 2.3
  • Zredaguj list motywacyjny, który będzie odpowiedzią na jedno z poniższych ogłoszeń:

Dla większości z nas pójście do kina, teatru, restauracji, na koncert czy po prostu wyjście na spacer do parku jest czymś naturalnym i bez większych problemów osiągalnym. Jednakże są ludzie, dla których te zwyczajne sytuacje bywają czymś niezwykłym, czy wręcz niemożliwym do zrealizowania. Często są to osoby niepełnosprawne, które ze względu na różnorakie ograniczenia nie mają możliwości pełnego uczestnictwa w świecie społecznym.
Dlatego stworzyliśmy wyjątkowy projekt – „Już nie jesteś sam”. Przedsięwzięcie to skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które ze względu na różnorakie trudności mają utrudniony dostęp do pełnego i samodzielnego życia społecznego. W ramach projektu organizowane będą różnego rodzaju wyjścia – do kina, teatru, kawiarni, na ciekawe imprezy kulturalne.
Poszukujemy wrażliwych, odpowiedzialnych wolontariuszy pragnących przyłączyć się do nas i wspomóc nas w naszym przedsięwzięciu.
Głównym zadaniem wolontariuszy będzie pomoc beneficjentomj0000007WMB3v28_000tp001beneficjentom w dotarciu na miejsce spotkania.
W programie przewidujemy liczne atrakcje, m.in. wyjścia na różnego rodzaju spektakle teatralne, najnowsze hity filmowe, koncerty i inne ciekawe imprezy kulturalne.
Wolontariusze mają zapewniony bezpłatny wstęp do miejsc, w których organizowane będą spotkania.

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK poszukuje wolontariuszy: ludzi młodych, odpowiedzialnych, otwartych na nowe wyzwania i spotkanie z drugim człowiekiem. Poszukujemy osób chętnych do: pomocy przy obsłudze spektakli, promocji zarówno spektakli, jak i zajęć edukacyjnych, tłumaczeń tekstów na język angielski czy innych prac związanych z działaniami Teatru. Wszystkich zainteresowanych współpracą z Teatrem ROZBARK prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem [...].

List motywacyjny wraz z CV często określa się mianem aplikacji.

Ćwiczenie 3.1

Dowiedz się, co sądzą językoznawcy pracujący w Poradni Językowej PWN na temat tego wyrazu. Z ich opinią możesz się zapoznać na stronie: link

Ćwiczenie 3.2

Korzystając ze Słownika języka polskiego zamieszczonego w internecie link, ustal, jakie inne znaczenia ma słowo „aplikacja”.

RbtdE7v1RlCgJ1
zadanie interaktywne
j0000007WMB3v28_000tp001
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida