E-materiały do kształcenia zawodowego

Szkodliwe owady leśne

LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi – Technik leśnik 314301

Bibliografia i netografia

BIBLIOGRAFIA

 • A. Szujecki, Entomologia leśna. SGGW, Warszawa 1995.

 • Drzewa iglaste i owady na nich żerujące, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2000.

 • G. Amman, Owady, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1994.

 • H. Butin, G. Hartmann, F. NienhausBarwny atlas uszkodzeń drzew leśnych, IBL 1988.

 • Instrukcja ochrony lasu, CILP, Warszawa 2012.

 • Instrukcja technologiczna zwalczania szkodliwych owadów liściożernych, IBL 1995.

 • J. Michalcewicz, R. Rossa, M. Skrzypczyńska, J. R. Starzyk, Ćwiczenia z entomologii leśnej, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 2006

 • J. Dominik, R. Dzwonkowski, S. Kinelski, J. R. Starzyk, Atlas owadów uszkadzających drewno, tomy 1, 2, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010

 • J. Dominik, J. R. Starzyk, Owady niszczące drewno, PWRiL 1983.

 • J. Kozak, M. Wilk, Ochrona lasu dla techników leśnych, PWRiL 1973.

 • K. Mańka, Fitopatologia leśna, PWRiL, Warszawa 2005.

 • Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce, IBL 2017.

 • Poradnik ochrony lasu, praca zbiorowa, Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świat”, Warszawa 2001.

 • S. Łukomski, Z. Sierpiński, Ochrona lasu dla techników leśnych, PWRiL 1990.

NETOGRAFIA

 1. Chrząszcze, http://cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/, witryna ma za zadanie przedstawić bioróżnorodność chrząszczy Polski. Podstawą zdjęć jest kolekcja chrząszczy przechowywana w Zakładzie Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Kolekcja w 70 proc. opiera się na byłej prywatnej kolekcji prof. Lecha Borowca (autora witryny) i obejmuje okazy zbierane od 1973 roku do dziś. Strona zawiera atlas chrząszczy Polski – listę rodzin, rodzajów i gatunków. [dostęp 12.03.2022]

 2. Forestry Images, https://www.forestryimages.org/pests.cfm, strona należy do Centrum Zdrowia Gatunków Inwazyjnych i Ekosystemów. Obrazy leśne są częścią obrazów Bugwood Center for Invasive Species and Ecosystem Health. To łatwo dostępne archiwum wysokiej jakości obrazów do wykorzystania w aplikacjach edukacyjnych. Forestry Images koncentruje się na zdrowiu lasów, zasobach naturalnych, hodowli lasu, leśnictwie miejskim i sadownictwie. Zdjęcia leśne są bezpłatne, można uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji.  [dostęp 12.03.2022]

 3. Mapa bioróżnorodności, https://baza.biomap.pl/pl/taxon/addfilter/root/default/list, strona należy do Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Biologii, Zakład Ekologii, Centrum Nauk Biologiczno‑Chemicznych). Integruje dane o rozmieszczeniu organizmów w oparciu o dotychczasową wiedzę pochodzącą z różnych źródeł: kolekcji przyrodniczych, współczesnych wyników badań, danych archiwalnych i bibliograficznych. Baza obejmuje szereg połączonych relacjami kategorii danych, m.in. taksonomię, rozmieszczenie, bibliografię i zdjęcia [dostęp 12.03.2022].

 4. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, http://pte.au.poznan.pl/klucze.htm, strona należy do Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Zawiera różnorodne „Klucze do oznaczania owadów Polski” zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Klucze dotyczą pięciu rzędów: chrząszczy, pluskwiaków, błonkówek, motyli, muchówek.

 5. Zdjęcia owadów patogenicznych wikipedia.org/  [dostęp 12.03.2022]

 6. Zdjęcia owadów patogenicznych commons.wikimedia.org/  [dostęp 12.03.2022]

 7. Zdjęcia owadów patogenicznych forestryimages.org [dostęp 12.03.2022]

 8. Zdjęcia owadów patogenicznych flickr.com [dostęp 12.03.2022]

 9. Zdjęcia owadów patogenicznych bugwood.org [dostęp 12.03.2022]