E-materiały do kształcenia zawodowego

Szkodliwe owady leśne

LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi – technik leśnik 314301

bg‑blue

Instrukcja użytkowania

7

Spis treści

 1. Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

 1. Problemy techniczne z odtwarzaniem e‑materiałówProblemy techniczne z odtwarzaniem e‑materiałów

 2. Wymagania techniczneWymagania techniczne

1
bg‑blue

1. Struktura e‑materiału

Każda strona e‑materiału posiada na górze baner z informacją o nazwie zasobu oraz zawodach, dla których jest on przeznaczony. Nad banerem umiejscowiony jest przycisk „Poprzednia strona” wraz z tytułem poprzedniego zasobu tego e‑materiału.

R1NJZse8MpQKH
Przykład przycisku służącego do powrotu do poprzedniej strony
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Na dole strony znajduje się przycisk „Następna strona” z tytułem kolejnego zasobu. Te przyciski umożliwiają przeglądanie całego e‑materiału.

RH863EzcyVQXj
Przykład przycisku nawigującego do następnej strony
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Pod każdym materiałem multimedialnym znajduje się przycisk z powiązanymi ćwiczeniami/powiązanym ćwiczeniem. Aby przejść do takiego ćwiczenia, należy kliknąć dymek z nazwą kategorii i rodzajem ćwiczenia. Otworzy się wtedy osobna karta w przeglądarce z ćwiczeniem lub ćwiczeniami.

R8AKIcGC42oRb
Widok przykładowego przycisku ćwiczeń powiązanych z danym multimedium
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W prawej, górnej części ekranu znajduje się pasek menu, w którym zebrane są przyciski dostosowujące e‑materiał do odbiorców ze specjalnymi potrzebami. Dwa pierwsze przyciski z literą A i strzałką w górę lub w dół służą odpowiednio do powiększenia lub pomniejszenia wielkości czcionki. Cztery przyciski z literą A wpisaną w kwadraty służą do wyłączenia/włączenia trybu wysokiego kontrastu w trzech wariantach: czarno‑białym, żółto‑czarnym i czarno‑żółtym. Ikona człowieka przełącza e‑materiał do trybu dostępności.

RL5vcXMUxOUGC
Widok panelu umożliwiającego dostosowanie e‑materiału do odbiorców ze specjalnymi potrzebami. Odpowiednio od lewej strony: zmniejsz rozmiar czcionki, zwiększ rozmiar czcionki, wyłącz tryb wysokiego kontrastu, włącz czarno‑biały tryb wysokiego kontrastu, włącz żółto‑czarny tryb wysokiego kontrastu, włącz czarno‑żółty tryb wysokiego kontrastu, przełącz tryb dostępności.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W trybie dostępności wszystkie elementy graficzne zastępowane są opisami alternatywnymi, które mogą być odczytywane przez generator mowy. Również ćwiczenia wykorzystujące grafiki zastępowane są ćwiczeniami alternatywnymi.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

Wprowadzenie

We wprowadzeniuDUeeJHEFmwprowadzeniu na górze strony znajdują się podstawowe informacje o kwalifikacji zawodowej oraz konsultancie merytorycznym e‑materiału. Poniżej zamieszczony jest spis treści, dzięki któremu można przenieść się na stronę konkretnego zasobu. W tym celu należy kliknąć na ikonę danego zasobu.

R1DxwWFVLaxe8
Widok na fragment spisu treści
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

Materiały multimedialne

Galeria zdjęć

Galeria zdjęćDnRrYkLn5Galeria zdjęć „Rodzaje szkodliwych owadów leśnych i ich larwy” pozwala oglądać szkodliwe gatunki owadów na zdjęciach. W przypadku większej liczby galerii dla łatwiejszego nawigowania na początku umieszczony jest spis treści:

R38CPwsmGY5lr
Fragment interaktywnego spisu treści umożliwiającego nawigowanie między galeriami zdjęć
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Aby powiększyć konkretny obrazek, należy kliknąć jego miniaturkę w katalogu. W „Trybie: katalog” wszystkie grafiki są pokazane jako małe kafelki. Widok danego zdjęcia wyświetla się pod jego miniaturą. Oznacza to, że po kliknięciu w wybrane zdjęcie przechodzi się do trybu prezentacji.

R1BKW38abW9a5
Przykładowy widok trybu katalogów w galerii interaktywnej
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu w „Tryb: prezentacja” grafika powiększa się. Wszystkie zdjęcia w danej galerii będą prezentowane w ten sposób. W celu przełączenia zdjęcia należy kliknąć w panelu sterowania strzałkę w lewo lub w prawo. Aby przejść do trybu „katalog”, należy nacisnąć „katalog” w prawym górnym rogu.

R15JLSirgYlqA
Przykładowy widok trybu prezentacji w galerii interaktywnej
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu ikonki „i” w panelu sterowania pokazują się informacje dotyczące danego zdjęcia. W prawym górnym rogu widoczny jest numer zdjęcia oraz informacja, ile zdjęć zostało nam do obejrzenia.

RSdv3duqHelRg
Rozwinięcie dodatkowych informacji po naciśnięciu "i" w panelu dolnym
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Obrazki można wyszukiwać, korzystając z wyszukiwarki (w lewym górnym rogu), lub filtrować poszczególne kategorie za pomocą listy katalogów (powyżej wyszukiwarki). Można także przenosić obrazy między folderami po zaznaczeniu ich na liście i skorzystaniu z listy folderów w prawym górnym rogu.

R6yHYx8upH8pT
Wybór katalogu z menu
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W kolejnym kroku można zmieniać obrazy, korzystając ze strzałek pod obrazkiem. Ikonka „i” w podglądzie obrazka pokazuje dodatkowe informacje na jego temat. Ikonka drukarki pozwoli go wydrukować.

RIWv6Uk5lf6cV
Dolny panel
strzałki – przesunięcie zdjęcia lewo, prawo
ikona drukarki – możliwość wydrukowania zdjęcia i informacji
ikona "i" – rozwinięcie dodatkowych informacji
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Plansza interaktywna

Plansza interaktywnaDdjgxhapGPlansza interaktywna „Gatunki szkodliwych owadów leśnych w różnych stadiach rozwojowych, sposób żerowania” zawiera na początku spis treści, prezentujący omawiane gatunki szkodliwych owadów i kategoryzujący je na poszczególnych planszach ze względu na miejsca występowania:

 • szkółki;

 • uprawy i młodniki sosnowe;

 • starsze drzewostany sosnowe;

 • uprawy i drzewostany świerkowe;

 • drzewa liściaste.

R1cL1hHYqL50H
Fragment interaktywnego spisu treści umożliwiającego nawigowanie między planszami
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Użytkowanie planszy jest takie samo. Każda z plansz składa się z obrazków, na których umieszczone są znaczniki. Po kliknięciu powiększamy i przybliżamy ryciny pokazujące szkodliwe owady w różnych stadach rozwoju. Towarzyszące im opisy koncentrują się na biologii i morfologii widocznych na rycinach owadów. Łatwo też można sprawdzić, gdzie dany owad najczęściej występuje i jak należy go zwalczać. Wszystkie wiadomości o danym gatunku owada zebrane są razem w czytelnym schemacie.

R1V7UUjes4Qa0
Przykładowy wygląd planszy interaktywnej 
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu na znacznik z prawej strony planszy wyświetla się opis.

RjT36UpimR3Wf
Przykładowy widok planszy interaktywnej z rozwiniętym opisem
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu na znacznik dowolnego opisu w górnym lewym rogu infografiki wyświetlą się pozostałe opisy, oznaczone cyframi. Dzięki nim w prosty sposób można przejść do innych opisów. Przed znacznikami z cyframi, w górnym lewym rogu infografiki, znajduje się poniższa ikona ukrywająca widok znaczników:

RrHut7VVdOG6U
Ikona ukrywająca widok znaczników
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W oknach otwierających się po kliknięciu danego znacznika znajdują się poza informacjami tekstowymi nagrania audio dostępne w odtwarzaczu. Aby odtworzyć nagranie, należy kliknąć ikonę trójkąta. Obok znajduje się informacja o czasie odtworzonego fragmentu, pasek, dzięki któremu można zaznaczyć konkretny moment nagrania do otworzenia oraz informacja o całkowitej długości nagrania. W prawej części odtwarzacza znajduje się ikona głośnika służąca do wyłączenia/włączenia dźwięku oraz pasek, na którym można ustawić odpowiedni poziom głośności.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

Interaktywne materiały sprawdzające

Interaktywne materiały sprawdzająceDTUW8t2mpInteraktywne materiały sprawdzające są pogrupowane tematycznie. Znajdują się one w określonych zakładkach, na które należy kliknąć.

R1NGe4Ht4lbLv1
Widok ogólny harmonii z interaktywnymi materiałami sprawdzającymi
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu na dany temat zakładka rozwinie się i wyświetli się zadanie.

R10r1d2loSmkc1
Przykładowe ćwiczenie łączenia w pary
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Odpowiedź zaznacza się poprzez kliknięcie na wybraną opcję, przeciągnięcie odpowiedzi lub wpisanie. Polecenie zawsze określa, co należy wykonać. Po wybraniu lub uzupełnieniu odpowiedzi należy kliknąć przycisk „Sprawdź”. Nad poleceniem wyświetli się informacja, czy zadanie zostało poprawnie wykonane. Po lewej stronie przycisku „Sprawdź” znajduje się symbol gumki. Czyści ona odpowiedzi. Poniżej przycisku „Sprawdź” widnieje napis „Pokaż odpowiedź”. Umożliwia on poznanie prawidłowego rozwiązania zadania. Po prawej stronie polecenia widoczny jest kolorowy sześciokąt. Jego kolor informuje o poziomie trudności zadania: zielony kolor to zadanie łatwe, żółty to zadanie o średnim poziomie trudności, czerwony to zadanie trudne.

Rh8nO2PlFTxiJ
Widok ikon obrazujących poziom trudności ćwiczenia
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Słownik pojęć dla e‑zasobu

SłownikD18TL5KqdSłownik posiada strukturę listy. Znajdują się w nim występujące w e‑materiale pojęcia wraz z ich definicjami. Pod każdym pojęciem znajduje się link do odpowiedniego multimedium, w którym występuje dane pojęcie oraz do Polskiego Słownika Archiwalnego.

W górnej części słownika znajduje się instrukcja korzystania ze słownika oraz pole do filtracji pojęć. Aby odnaleźć jakieś pojęcie, należy je wpisać w polu filtracji. Po wpisaniu widoczne będzie tylko to pojęcie wraz z definicją. Aby wrócić do listy wszystkich pojęć, należy kliknąć krzyżyk w prawej części pola filtracji.

RJY5h4WmTKbb5
Widok na górną część słownika z polem filtrowania haseł słownika
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla nauczycielaD11tIvvKuPrzewodnik dla nauczyciela jest podzielony na pięć części. Każda z części jest wyróżniona w interaktywnym spisie treści. Po kliknięciu na dany podrozdział przewodnika wyświetli się jego odpowiedni fragment.

Pierwsza część przedstawia cele i efekty kształcenia. Szczegółowo wymienia kwalifikacje, dla których e‑materiał został przeznaczony. Druga omawia strukturę e‑materiału. Wymienia poszczególne zasoby oraz podaje, czego dotyczą. Hiperłącza i graficzny spis treści pozwalają na przejście do danej składowej e‑materiału. Trzecia część prezentuje powiązania między elementami e‑materiału. Czwarta część to wskazówki do wykorzystania e‑materiału w pracy dydaktycznej. Przedstawia przykładowe scenariusze pracy uczniów na zajęciach, poza zajęciami oraz dla indywidualnej pracy z uczniem. Na końcu wymienione są wymagania techniczne niezbędne do korzystania z e‑materiału.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Przewodnik dla uczącego się

Przewodnik dla uczącego sięDHdQ6yk0fPrzewodnik dla uczącego się składa się z pięciu części. Każda z części jest wyróżniona w interaktywnym spisie treści. Po kliknięciu na dany podrozdział przewodnika wyświetli się jego odpowiedni fragment.

Pierwsza część przedstawia cele uczącego się, następna zaś – strukturę e‑materiału. Omawia po kolei każdy zasób występujący w e‑materiale. Hiperłącza i graficzny spis treści pozwalają na przejście do danej składowej e‑materiału. Trzecia część prezentuje powiązania między elementami e‑materiału. Czwarta zawiera informacje, jak uczeń może korzystać z poszczególnych zasobów. Ostatnia część przewodnika to wymagania techniczne niezbędne do korzystania z e‑materiału.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Netografia i bibliografia

Netografia i bibliografiaD5fyl41iqNetografia i bibliografia jest to spis adresów internetowych oraz pozycji literaturowych, z których korzystano podczas pisania e‑materiału. Adresy internetowe zawierają hiperłącza, dzięki którym można przejść na daną stronę, oraz datę z ostatnim dostępem do linku.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

5
bg‑blue

2. Problemy techniczne z odtwarzaniem e‑materiałów

W przypadku problemów z wyświetlaniem się elementów w e‑materiale należy upewnić się, że urządzenie (komputer, laptop, smartfon itp.) ma dostęp do sieci internetowej. Czasami zbyt wolne łącze internetowe może spowodować wolne ładowanie się stron, szczególnie w przypadkach, gdy znajdują się na nich multimedia takie jak film, wizualizacje 3D lub animacje 3D. W takiej sytuacji zalecane jest sprawdzenie, co może spowalniać internet. Najczęściej jest to otwarcie zbyt wielu zakładek w przeglądarce internetowej, przeciążenie systemu (zbyt wiele otwartych aplikacji).

Jeżeli użytkownik korzysta z internetu mobilnego, słaba jakość połączenia może być spowodowana wyczerpaniem się danych pakietowych w ofercie.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

6
bg‑blue

3. Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści