E-materiały do kształcenia zawodowego

Szkodliwe owady leśne

LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi – Technik leśnik 314301

Przewodnik dla uczącego się

6

Spis treści

Cele uczącego sięCele uczącego się

Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

Powiązania między elementami e‑materiałuPowiązania między elementami e‑materiału

Wskazówki dotyczące korzystania z e‑materiału w procesie samokształceniaWskazówki dotyczące korzystania z e‑materiału w procesie samokształcenia

Wymagania techniczneWymagania techniczne

1

Cele uczącego się

 • Poznasz treści, które pozwalają na osiągnięcie, zgodnie z podstawą programową, celów kształcenia w zawodzie technik leśnik (kod cyfrowy zawodu – 314301), ponieważ tematyka e‑materiału służy przygotowaniu absolwenta do profesjonalnego wykonywania zadań zawodowych.

 • Przedstawisz najważniejsze informacje dotyczące gatunków szkodliwych owadów leśnych w różnych stadiach rozwojowych na podstawie cech morfologicznych, na podstawie obrazu żerowania. Umożliwi ci to ocenę zagrożeń wywołanych przez szkodliwe owady leśne we wszystkich fazach rozwojowych drzewostanu, a także przyporządkowanie szkodliwych owadów leśnych do grup wyodrębnionych ze względu na rząd, na sposób żerowania, preferencje pokarmowe, występowanie.

 • Rozwiniesz kompetencje komunikacyjno‑cyfrowe.

 • Dostosujesz tempo i zakres nauki do swoich indywidualnych potrzeb.

2

Struktura e‑materiału

E‑materiał składa się z trzech części: wprowadzenia, materiałów multimedialnych oraz obudowy dydaktycznej. Każda z tych części zawiera powiązane tematycznie elementy składowe.

Wprowadzenie

Przedstawia podstawowe informacje, które ułatwiają użytkownikowi wstępne zapoznanie się z zawartością e‑materiału.

Materiały multimedialne

Galeria zdjęć Rodzaje szkodliwych owadów leśnych i ich larwyDnRrYkLn5Galeria zdjęć Rodzaje szkodliwych owadów leśnych i ich larwy

Praca z galerią zdjęć pomoże ci w zdobyciu następujących umiejętności:

 • rozpoznawania stadiów rozwojowych owadów patogenicznych na podstawie zdjęć i materiałów wideo;

 • znajomości szkód, jakie owady te wyrządzają w drzewostanach, oraz sposobów zwalczania najgroźniejszych dla drzewostanów owadów patogenicznych.

Plansza interaktywna Gatunki szkodliwych owadów leśnych w różnych stadiach rozwojowych, sposób żerowaniaDdjgxhapGPlansza interaktywna Gatunki szkodliwych owadów leśnych w różnych stadiach rozwojowych, sposób żerowania

Praca z planszą interaktywną pomoże ci w zdobyciu następujących umiejętności:

 • oznaczenia najważniejszych szkodliwych owadów leśnych na podstawie cech morfologicznych różnych postaci rozwojowych szkodników;

 • charakteryzowania obszaru ich występowania, roślin żywicielskich, biologii, charakterystyki wyrządzanych szkód, a także metod profilaktyki i zwalczania;

 • oddróżniania szkodników występujących najczęściej w szkółkach, uprawach i młodnikach, w starszych drzewostanach iglastych i w starszych drzewostanach liściastych.

Obudowa dydaktyczna

Interaktywne materiały sprawdzająceDTUW8t2mpInteraktywne materiały sprawdzające – pozwalają zweryfikować poziom opanowania wiedzy i umiejętności z tematu: Owady patogeniczne.

Słownik pojęć dla e‑materiałuD18TL5KqdSłownik pojęć dla e‑materiału – zawiera objaśnienia specjalistycznego słownictwa występującego w całym e‑materiale.

Przewodnik dla nauczycielaD11tIvvKuPrzewodnik dla nauczyciela – zawiera wskazówki dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach pracy dydaktycznej.

Przewodnik dla uczącego sięDHdQ6yk0fPrzewodnik dla uczącego się – zawiera wskazówki i instrukcje dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki uczącego się.

Netografia i bibliografiaD5fyl41iqNetografia i bibliografia – stanowi listę materiałów, na podstawie których został opracowany e‑materiał oraz listę materiałów polecanych do przeczytania w celu pogłębienia wiedzy dotyczącej owadów patogenicznych.

Instrukcja użytkowaniaDiLK3UV4XInstrukcja użytkowania – objaśnia działanie materiałów oraz poszczególnych jego elementów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

Powiązania między elementami e‑materiału

Materiały multimedialne są powiązane ze sobą (dopełniają się informacyjnie) i z poszczególnymi elementami obudowy dydaktycznej. Pojęcia i fachowe słownictwo występujące w materiałach są wyjaśnione w słowniku.

Każdy materiał multimedialny jest także powiązany z odpowiednio dobranymi interaktywnymi materiałami sprawdzającymi:

 • galeria zdjęć Rodzaje szkodliwych owadów leśnych i ich larwy z ćwiczeniami 1, 2, 18, 19 i 23;

 • plansza interaktywna Gatunki szkodliwych owadów leśnych w różnych stadiach rozwojowych, sposób żerowania z ćwiczeniami 3–17 oraz 20–22.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

Wskazówki dotyczące korzystania z e‑materiału w procesie samokształcenia

E‑materiał służy do pracy zarówno w warunkach szkolnych, jak i domowych. Podczas samodzielnej pracy z niniejszym e‑materiałem możesz wykorzystać zawarte w nim multimedia do rozwiązania różnorodnych problemów i zadań, a także do przygotowania się do egzaminu zawodowego..

1. Galeria zdjęć

Przygotuj do pracy: kartki z bloku technicznego, papier kolorowy, klej, nożyczki, flamastry, linijkę i kredki. Twoim zadaniem jest: 1) przeczytanie wstępu opisującego rodzaj owadów, 2) przeczytanie opisów owadów, 3) opracowanie leksykonu szkodliwych owadów leśnych według jednego standardu: jeden owad ma być zaprezentowany na jednej kartce A4, opis ma zawierać podstawowe dane o owadzie zgodne ze wzorem hasła encyklopedycznego, wskazane jest zamieszczenie przynajmniej jednej ilustracji. Po wykonanej pracy złóż leksykon w jeden tom, przygotuj kartę tytułową. Leksykon możesz również przygotować w wersji cyfrowej i udostępnić go w sieci.

2. Plansza interaktywna

Zapoznaj się z treściami zawartymi w planszach interaktywnych Gatunki szkodliwych owadów leśnych w różnych stadiach rozwojowych, sposób żerowania. Następnie opracuj konspekt gry planszowej, której zasady przewidują odpowiedzi na pytania dotyczące treści tej części e‑materiału, przy czym ważne jest zaplanowanie etapów gry i zwiększanie trudności pytań. W następnym kroku rozpocznij pracę nad wykonaniem planszy i przygotowaniem pytań oraz szczegółowego opisu zasad gry.

3. Interaktywne materiały sprawdzające

Są to ćwiczenia przewidziane do samodzielnego rozwiązania przez uczniów. Możesz użyć ćwiczeń do przygotowania gry planszowej. Możesz je także rozwiązać po zapoznaniu się z treścią e‑materiału w celu utrwalenia wiedzy.

Netografia i bibliografia

Warto patrzeć szerzej i zapoznać się ze źródłami, na podstawie których przygotowano ten e‑materiał. Znajdziesz je w zakładce Netografia i bibliografia. Dzięki nim będziesz pogłębiać i doskonalić wiedzę na temat owadów patogenicznych zdobytą na zajęciach.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

5

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z przewodnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści