Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Podstawy analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych

MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa - Technik farmaceutyczny 321301

bg‑azure

Netografia i bibliografia

Netografia

Narodowy Instytut Leków [data dostępu: 19.01.2022]

Jak prawidłowo ważyć – zalecenia dotyczące poprawy techniki ważenia i dokładności wyników. [online]
https://www.mt.com/pl/pl/home/library/guides/laboratory-weighing/weighing-the-right-way.html [data dostępu: 18.01.2022]

Jak prawidłowo ważyć – zalecenia dotyczące poprawy techniki ważenia i dokładności wyników. [online]
https://www.mt.com/pl/pl/home/library/guides/laboratory-weighing/weighing-the-right-way.html [data dostępu: 18.01.2022]

Słownik języka polskiego. [online]
https://sjp.pwn.pl/ [data dostępu: 18.01.2022]

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać refraktometry. [online]
https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2003-67-625,17023917.html [data dostępu: 17.01.2022]

Europejska Agencja Leków [online]
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/scientific-guidelines/ich-guidelines [data dostępu: 17.01.2022]

Bibliografia

Baranowska I. (red.), Wybrane działy analizy instrumentalnej, wydanie II, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.

Farmakopea Polska, wydanie XII, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa 2020.

Gumieniczek A. (red.), Wprowadzenie do analizy środków leczniczych, PZWL, Warszawa 2021.

Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna, tom I: Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa, PWN, Warszawa 2011.

Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna, tom II: Chemiczne metody analizy ilościowej, PWN, Warszawa 2011.

Rabka M., Kompendium dla technika farmaceutycznego, MedPharm, Wrocław 2019.

Skoog D.A., West D.M., Holler J.F., Crouch S.R., Podstawy chemii analitycznej, tom I, PWN, Warszawa 2006.

Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 2004.

Sznitowska M. (red.), Farmacja stosowana. Technologia postaci leku, PZWL, Warszawa 2017.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, Dz.U. 2001 nr 63, poz. 636.

Watson D.G., Pharmaceutical analysis. A textbook for pharmacy students and pharmaceutical chemists, Churchill Livingstone, Edinburgh 1999, wydanie II: Churchill Livingstone, Edinburgh 2005.

Zając M., Jelińska A., Muszalska I., Nogowska M., Stanisz B., Ocena jakości substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych według wymagań farmakopealnych i ICH, Wydawnictwo Kontekst, Poznań 2000.

Zając M., Jelińska A., Ocena jakości substancji i produktów leczniczych, Wydawnictwo Naukowe UMP, Poznań 2010.

Zejc A., Gorczyca M., Chemia leków, PZWL, Warszawa 2008.