E-materiały do kształcenia zawodowego

Proces sortowania przesyłek i przygotowywanie ich do odprawy

EKA.08. Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo‑ekspedycyjnych – technik usług pocztowych i finansowych 421108

bg‑azure

Netografia i bibliografia

bg‑azure

Netografia

 1. Artykuł o radiowej identyfikacji przesyłek: https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/poczta-polska-testuje-technologie-radiowej-identyfikacji-przesylek (dostęp 15.03.2022).

 2. Artykuł o warszawskiej sortowni przesyłek: www.forsal.pl/galeria/836431,zobacz-jak-wyglada-jeden-z-najwiekszych-terminali-pocztowych-w-europie-srodkowo-wschodniej.html (dostęp 15.03.2022).

 3. Informacja o sorterze przesyłek w Zabrzu: www.trans.info/pl/poczta-polska-ma-nowy-sorter-112088 (dostęp 15.03.2022).

 4. Film o rozdzielni pocztowej w Lublinie: www.youtube.com/watch?v=rDeYJZBvQng&amp (dostęp 15.03.2022).

 5. Film pt. Praca na Poczcie, co się dzieje z Waszymi paczkami?: www.youtube.com/watch?v=rHVuOkBYtQ0&amp (dostęp 15.03.2021)

 6. Film Poczty‑Polskiej przedstawiający wnętrze sortowni www.youtube.com/watch?v=W3y1jtRMx9E (dostęp 15.03.2022).

 7. Film Poczty Polskiej o sortowni w Zabrzu: www.youtube.com/watch?v=eYghSd7OFXw (dostęp 15.03.2022).

 8. Strona internetowa Poczty Polskiej: www.poczta-polska.pl (dostęp 15.03.2022)

 9. Ustawa z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120001529/U/D20121529Lj.pdf, pdf o wielkości 888 KB w języku polskim (dostęp 15.03.2022).

bg‑azure

Bibliografia

 1. Droździel P., Siłuch D., Nikoniuk J., Organizacja centrum logistycznego na przykładzie Węzła Ekspedycyjno‑Rozdzielczego Poczty Polskiej w Lublinie, Logistyka, nr 3, 2014.

 2. Miciak M., Wiatr R., Boniecki R., Adaptacyjna metoda uczenia maszynowego w systemach klasyfikacji i sortowania przesyłek pocztowych, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, t. 47, 2011.

 3. Miciak M., Wiatr R., Talaśka T., Andrysiak T., Analiza problemów rozpoznawania przesyłki pocztowej w systemach logistycznych, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania, 2016.

 4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego, Dziennik Ustaw 2013, poz. 545.

 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego, Dziennik Ustaw 2019, poz. 650.

 6. Wiatr R., Myciak M., Kryteria sprawności pocztowych systemów technicznych w zakresie rozdziału przesyłek, TTS Technika Transportu Szynowego, R. 23, nr 12, 2016.

 7. Wiatr R., Myciak M., Problemy identyfikacji danych adresowych w automatycznym procesie sortowania przesyłek, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, t. 80, 2016.