E-materiały do kształcenia zawodowego

Proces sortowania przesyłek i przygotowywanie ich do odprawy

EKA.08. Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo‑ekspedycyjnych – technik usług pocztowych i finansowych 421108

bg‑azure

Instrukcja użytkowania

7

Spis treści

 1. Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

 1. Problemy techniczne z odtwarzaniem e‑materiałówProblemy techniczne z odtwarzaniem e‑materiałów

 2. Wymagania techniczneWymagania techniczne

1

Struktura e‑materiału

Każda strona e‑materiału posiada na górze baner z informacją o nazwie zasobu oraz zawodach, dla których jest on przeznaczony. Nad banerem umiejscowiony jest przycisk „Poprzednia strona” wraz z tytułem poprzedniego zasobu tego e‑materiału.

R2N6TThvmIOFW
Przykład przycisku służącego nawigowaniu do poprzedniej strony
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Na dole strony znajduje się przycisk „Następna strona” z tytułem kolejnego zasobu. Te przyciski umożliwiają przeglądanie całego e‑materiału.

RRAZv7HTQIrxR
Przykład przycisku nawigującego do następnej strony
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Pod każdym materiałem multimedialnym znajduje się przycisk z powiązanymi ćwiczeniami/powiązanym ćwiczeniem. Aby przejść do takiego ćwiczenia, nalćwiczeniami/powiązanym ćwiczeniem. Aby przejść do takiego ćwiczenia, należy kliknąć dymek z nazwą kategorii i rodzajem ćwiczenia. Otworzy się wtedy osobna karta w przeglądarce z ćwiczeniem lub ćwiczeniami.

R1LfgLY0IhPUt
Widok przykładowego przycisku powiązanych ćwiczeń
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W prawej, górnej części ekranu znajduje się pasek menu, w którym zebrane są przyciski dostosowujące e‑materiał do odbiorców ze specjalnymi potrzebami. Dwa pierwsze przyciski z literą A i strzałką w górę lub w dół służą odpowiednio do zwiększenia lub zmniejszenia wielkości czcionki. Cztery przyciski z literą A wpisaną w kwadraty służą do wyłączenia/włączenia trybu wysokiego kontrastu w trzech wariantach: czarno‑białym, żółto‑czarnym i czarno‑żółtym. Ikona człowieka przełącza e‑materiał do trybu dostępności.

RO1R0NCfz4qih
Widok panelu dostosowującego e‑materiał do odbiorców ze specjalnymi potrzebami
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W trybie dostępności wszystkie elementy graficzne zastępowane są opisami alternatywnymi, które mogą być sczytywane przez generator mowy. Również ćwiczenia wykorzystujące grafiki, zastępowane są ćwiczeniami alternatywnymi.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

Wprowadzenie

We wprowadzeniuDSlVzEl8Swprowadzeniu na górze strony znajdują się podstawowe informacje o kwalifikacji zawodowej oraz konsultancie merytorycznym e‑materiału. Poniżej zamieszczony jest spis treści, dzięki któremu można przenieść się na stronę konkretnego zasobu. W tym celu należy kliknąć na ikonę danego zasobu.

R93Vq2b4xZhdp
Widok na fragment spisu treści
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

Materiały multimedialne

>E‑book

Aby wyświetlić e‑bookDBf2FNSNke‑book, należy kliknąć na jego okładkę. Otworzy się wtedy nowa karta w przeglądarce, gdzie można będzie zapoznać się z jego treścią.

R8h7wM9WqZo5P
Widok na okładkę e‑booka
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

E‑book zawiera interaktywny spis treści. Tytuł każdego rozdziału jest hiperłączem, po kliknięciu którego na ekranie pojawia się odpowiedni fragment e‑booka.

RUbe2bRATmhdw
Widok na spis treści e‑booka
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W treści e‑booka znajdują się także hiperłącza do innych multimediów zawartych w e‑materiale. Po kliknięciu na hiperłącze użytkownik zostanie przekierowany do odpowiedniego multimedium.

Animacja 3D

Ekran odtwarzania animacjiDVey4ibu6animacji wygląda następująco:

R7YciiJVcNVqo1
Widok okna odtwarzacza animacji
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Aby odtworzyć animację, należy kliknąć ikonę trójkąta w kole:

RKUFn8HxfXiDw
Ikona odtwarzania filmu
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ikona zmieni się na dwie kreski. Kliknięcie na nie spowoduje zatrzymanie odtwarzania.

RZDcTY7VQ40RF
Ikona zatrzymywania filmu
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Reszta opcji umieszczona jest w prawej dolnej części ekranu. Pierwszy symbol głośnika pozwala na włączenie i wyłączenie dźwięku oraz ustawienie jego głośności.

R1F7jAHiPi6jG

Kolejny symbol pozwala na włączenie napisów.

RwYriRJrFg9oe
Widok opcji włączenia/wyłączenia napisów
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Symbol „auto” umożliwia zmianę jakości wyświetlanego materiału.

R1NVdavqKMCw5
Widok opcji zmiany jakości filmu
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY 3.0.

Po kliknięciu na symbol „1x” można zmienić prędkość odtwarzanego materiału.

RzAE99D4BIBTF
Widok opcji zmiany prędkości odtwarzania filmu
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ostatni symbol umożliwia włączenie i wyłączenie widoku pełnoekranowego.

R1bphuDRSpds5
Widok ikony trybu pełnoekranowego
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Infografika

InfografikaDll9hzvmVInfografika składa się z obrazka, na którym umieszczone są znaczniki.

R15i9b0WCuwnW
Widok ogólny infografiki
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu na znacznik z prawej strony infografiki wyświetla się opis.

R1Gee3tNddIfC
Przykładowy widok infografiki
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY 3.0.

W lewym górnym rogu znajdują się wszystkie numery znaczników występujących na infografice. Poprzez kliknięcie na konkretny z nich wyświetli się dany opis. Ikona przekreślonego oka wyłącza widok znaczników.

W oknach otwierających się po kliknięciu danego znacznika znajdują się poza informacjami tekstowymi nagrania audio dostępne w odtwarzaczu. Aby odtworzyć nagranie, należy kliknąć ikonę trójkąta. Obok znajduje się informacja o czasie odtworzonego fragmentu, pasek, dzięki któremu można zaznaczyć konkretny moment nagrania do otworzenia oraz informacja o całkowitej długości nagrania. W prawej części odtwarzacza znajduje się ikona głośnika służąca do wyłączenia/włączenia dźwięku oraz pasek, na którym można ustawić odpowiedni poziom głośności.

RmWgYH02ruHF7
Widok odtwarzacza audio
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Infografika dostępna jest również w wersji anglojęzycznej. Aby przejść do tłumaczenia, należy kliknąć białą strzałkę pojawiającą się po prawej stronie grafiki.

Ryqjc8kg4Wv2M
Widok na fragment infografiki z odniesieniem do angielskiej wersji językowej
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Następnie pojawi się infografika w angielskiej wersji językowej, która ma takie same funkcjonalności, jak infografika w polskiej wersji.

R1cCOW0WuPDga
Widok ogólny na infografikę w angielskiej wersji językowej
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Dokumentacja interaktywna

Dokumentacja interaktywnaDVkuSTGEDokumentacja interaktywna składa się z wybranych wzorów dokumentów, dokumentów wypełnionych, opisów oraz dokumentów do wypełnienia przez ucznia. Po lewej stronie dokumentacji znajduje się interaktywne menu ze strukturą całej dokumentacji. Kliknięcie wybranego wiersza spowoduje przekierowanie do odpowiedniego okna dokumentacji.

Na pierwszej stronie dokumentacji interaktywnej wyświetla się tytuł multimedium: „Dokumentacja obowiązująca w procesie przyjmowania przesyłek i przygotowywanie ich do odprawy”. W dolnej części ekranu znajdują się dwa pola interaktywne: „Wzory dokumentów” oraz „Dokumenty do uzupełnienia”. Po kliknięciu na jedno z pól, wyświetli się menu wzorów dokumentów lub dokumentów do uzupełnienia.  W górnej części, obok menu dokumentacji, znajduje się przycisk, służący do ukrycia tego menu.  W lewym, dolnym rogu znajduje się ikona głośnika, która służy regulacji poziomu dźwięku nagrań. Obok jest ikona koła zębatego, która służy do wyboru dodatkowych opcji: powiększania, dostępnego tekstu i skrótów klawiaturowych. W prawym, dolnym rogu znajdują się przyciski „wstecz” i „dalej”, umożliwiające przejście do kolejnej lub poprzedniej strony. Pod przyciskami znajduje się ikona kwadratu z dwiema strzałkami, która służy do włączenia trybu pełnoekranowego.

RQ2uPjXeTLpvT1
Widok na główne okno dokumentacji interaktywnej
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W menu biblioteki dokumentów wyświetlają się nazwy kolejnych dokumentów. Po kliknięciu w daną nazwę następuje przekierowanie do odpowiedniej strony.

Każdy element interfejsu dokumentacji posiada podpowiedź wskazującą na jego funkcjonalność. Aby wyświetlić podpowiedź, wystarczy najechać kursorem na dane pole interaktywne/przycisk. Widoczne jest to na poniższej grafice.

R1KBcFuDtlzF41
Widok na stronę menu biblioteki dokumentów
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W prawym górnym rogu strony znajdują się przyciski funkcyjne. Pierwszy z nich to powrót do menu. Po najechaniu kursorem na ikonę pojawia się podpowiedź „wróć do strony głównej”.

RkRDomCgoxnV0
Widok na przycisk służący do przejścia do menu głównego dokumentacji
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przycisk środkowy służy do wydrukowania slajdu/dokumentu. Po najechaniu kursorem na ikonę pojawia się podpowiedź „wydrukuj widoczną wersję dokumentu”.

RK5TRg1BYyvGo
Widok na przycisk drukowania
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przycisk głośnika służy do odczytania nagrania z dodatkowymi informacjami. Po najechaniu kursorem na ikonę pojawia się podpowiedź „odsłuchaj opis dokumentu”.

R1ORIpIBRSrRG
Widok na przycisk służący do odtworzenia nagrania z dodatkowymi informacjami.
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W oknie każdego dokumentu znajduje się jego opis oraz interaktywne pola, dzięki którym można przejść do: wzoru dokumentu i przykładu jego wypełnienia oraz wrócić do biblioteki dokumentów lub wyświetlić kolejny dokument. W prawym górnym rogu znajdują się przyciski funkcyjne: wyjście do menu głównego oraz drukowanie.

Rg3UT5uFkBffZ1
Widok na okno jednego z dokumentów
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Wzór dokumentu można wydrukować. Wzór dostępny jest dla każdego dokumentu z biblioteki. Aby wrócić do poprzedniej strony, należy kliknąć przycisk strzałki w lewo.

Po najechaniu kursorem na poszczególne przyciski wyświetlają się podpowiedzi objaśniające ich funkcje:

 • „wzór dokumentu” pojawia komunikat „zobacz wzór dokumentu”,

 • „przykład wypełnienia” – „zobacz przykładowo wypełniony dokument”,

 • „powrót do biblioteki dokumentów” – „powróć do listy dokumentów”,

 • „następny dokument” – „przejdź do następnego dokumentu”.

R44v0mkIRmsF01
Widok na stronę jednego z dokumentów
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przykładowe wypełnienie przedstawia wzorcowo wypełniony dokument. Pozwala to na zapoznanie się z zasadami prawidłowego wypełniania dokumentów.

RdZU3zTjXzujB1
Widok na stronę jednego z wypełnionych dokumentów
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Kolejne slajdy interaktywnych dokumentów do wypełnienia składają się z opisu dokumentu, oraz interaktywnego dokumentu z polami, po kliknięciu których wyświetla się rozwijana lista z odpowiedziami do wyboru. Aby wybrać daną odpowiedź, należy w nią kliknąć lewym przyciskiem myszy. Po uzupełnieniu wszystkich pól, można sprawdzić poprawność wypełnienia poprzez kliknięcie w lewym dolnym rogu przycisku „Sprawdź”. Obok tego przycisku znajdują się dwa przyciski ze strzałkami, które pozwalają przechodzić do kolejnych/poprzednich dokumentów do wypełnienia. W prawym górnym rogu znajdują się opisane wcześniej przyciski funkcyjne.

R147kbxLogXeB
Widok na jeden z interaktywnych dokumentów do wypełnienia
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W oknach dokumentów do uzupełnienia znajdują się dwa dodatkowe przyciski. Pierwszy przycisk to znak zapytania, pod którym znajdują się wskazówki wypełnienia.

R1dAiKRlTVGeX
Widok na rozwinięty przycisk "Wskazówki wypełnienia"
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Drugi przycisk to „i”, pod którym znajduje się dodatkowy opis dokumentu.

RWqVWF6bp1BIR
Widok na rozwinięty przycisk "Opis dokumentu"
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Galeria zdjęć

GaleriaDmdNwzCPRGaleria składa się z dwóch części.

R18Oof9GkTGF4
Widok ogólny na galerię zdjęć
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po lewej stronie znajduje się harmonia z opisami dotyczącymi Wydziałów Ekspedycyjno‑Rozdzielczych i stosowanych w nich, podczas procesu sortowania przesyłek, maszyn i narzędzi. Informacje pogrupowane są w określonych zakładkach, na które należy kliknąć.

Po kliknięciu na dany temat zakładka rozwinie się i wyświetli się opis wraz z nagraniem. W opisach znajdują się wskazania konkretnych zdjęć w galerii, które obrazują treść tekstu/nagrania. Odtwarzacz audio posiada takie same funkcjonalności, jak odtwarzacz stosowany w infografice.

R17y2cjGr8dRb
Widok harmonii z rozwiniętą zakładką
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po prawej stronie znajdują się dwie kolumny zdjęć. Po najechaniu kursorem na zdjęcie pojawia się opis zdjęcia.

RTH5vxnvOnLl8
Widok na fragment galerii
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu na dane zdjęcie powiększy się ono. Aby przeglądać kolejne zdjęcia w galerii, należy klikać na znajdujące się po lewej i prawej stronie strzałki.

R1C5vWRb3dKQQ
Widok na okno galerii
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W prawym, górnym rogu znajduje się pasek czterech ikon funkcyjnych. Aby wybrać daną opcję, należy kliknąć na nią lewym przyciskiem myszki.

Ikona szkła powiększającego z plusem służy do powiększenia zdjęcia.

RqeWl2CpKM1d6
Widok na ikonę powiększania
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ikona prostokąta z przerywanymi bokami służy do włączenia trybu pełnoekranowego.

R1UcMB6AxFHTK
Widok na ikonę trybu pełnoekranowego
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ikona strzałki służy do umieszczenia zdjęcia na portalach społecznościowych lub do pobrania pliku.

R1GbzhsOVqcd3
Widok na ikonę służącą do udostępniania lub zapisywania zdjęcia
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu na ikonę strzałki pojawia się menu z opcjami do wyboru. Są to:

 • udostępnienie zdjęcia na portalu Facebook (Share on Facebook),

 • udostępnienie zdjęcia na portalu Twitter (Tweet),

 • udostępnienie zdjęcia na portalu Pinterest (Pin it)

 • pobranie obrazu na urządzenie (Download image).

Aby wybrać daną opcję, należy kliknąć na nią lewym przyciskiem myszki.

Ryr7RgjvQ4miu
Widok na listę opcji związanych z ikoną strzałki
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ikona iksa służy do zamknięcia okna galerii.

R1c9wVqQLfKrx
Widok na ikonę zamykania okna galerii
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

Interaktywne materiały sprawdzające

Interaktywne materiały sprawdzająceDNCRd5GAvInteraktywne materiały sprawdzające są pogrupowane tematycznie. Znajdują się one w określonych zakładkach, na które należy kliknąć.

R1PMDSnCWsUxO
Widok ogólny harmonii z interaktywnymi materiałami sprawdzającymi
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu na dany temat zakładka rozwinie się i wyświetli się zadanie.

Ry6XPnbKE8MHW
Przykładowe ćwiczenie jednokrotnego wyboru
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Odpowiedź zaznacza się poprzez kliknięcie na wybraną opcję, przeciągnięcie odpowiedzi lub wpisanie. Polecenie zawsze określa, co należy wykonać. Po wybraniu lub uzupełnieniu odpowiedzi należy kliknąć przycisk „Sprawdź”. Nad poleceniem wyświetli się informacja, czy zadanie zostało poprawnie wykonane. w przypadku błędnej użytkownik otrzyma wskazanie materiału multimedialnego, na podstawie którego użytkownik może uzupełnić swoją wiedzę. Po lewej stronie przycisku „Sprawdź” znajduje się symbol gumki. Czyści ona odpowiedzi. Poniżej przycisku „Sprawdź” widnieje napis „Pokaż odpowiedź”. Umożliwia on poznanie prawidłowego rozwiązania zadania. Po prawej stronie polecenia widoczny jest kolorowy sześciokąt. Jego kolor informuje o poziomie trudności zadania: zielony kolor to zadanie łatwe, żółty to zadanie o średnim poziomie trudności, czerwony to zadanie trudne.

R8buTk83nU6Nh
Widok na ikony obrazujące poziom trudności ćwiczenia
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przykładowe formy ćwiczeń interaktywnych zawartych w e‑materiale zostały zebrane poniżej.

Ćwiczenia polegające na łączeniu w pary polegają na odpowiednim uporządkowaniu elementów. W przypadku łączenia pojęcia z definicją, należy kliknąć na daną definicję lewym przyciskiem myszy i przeciągnąć do wybranego wiersza, w którym znajduje się odpowiadające definicji pojęcie.

R1XsAE28zUFu6
Widok przykładowego ćwiczenia opartego na uporządkowaniu elementów
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ćwiczenia typu prawda‑fałsz mają formę tabeli. W pierwszej kolumnie zebrane są opisy lub stwierdzenia. W drugiej i trzeciej kolumnie znajdują się interaktywne pola do wyboru prawdy lub fałszu. Aby wybrać odpowiednie pole, należy je kliknąć lewym przyciskiem myszy.

R1Y2dWAQdwZ14
Widok na ćwiczenie typu prawda‑fałsz
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ćwiczenia oparte na uzupełnianiu tekstu. W pierwszym przykładzie należy puste pola uzupełnić znajdującymi się pod tekstem kafelkami. W tym celu należy kliknąć wybrany kafelek lewym przyciskiem myszy i trzymając go, przeciągnąć do wybranego pustego pola.

RO5hmPYRfdceD
Widok przykładowego ćwiczenia opartego na wstawianiu kafelków w tekst
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Innym przykładem jest ćwiczenie, w którym należy wpisać z klawiatury do pustych pól tekst. W przypadku takich ćwiczeń należy zwrócić uwagę na odpowiednią formę gramatyczną słowa oraz wielkość liter.

R1BdhS9MqIBZD
Przykład ćwiczenia opartego na uzupełnianiu luk w tekście
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Aby rozwiązać ćwiczenie polegające na uporządkowaniu elementów we właściwej kolejności, należy kliknąć wybraną ramkę z tekstem i przenieść ją w górę lub w dół. Kolejność układa się od góry (najwcześniejsza czynność) do dołu (późniejsza czynność).

RaGEwHyYwHC7f
Widok na przykładowe ćwiczenie, polegające na uporządkowaniu elementów we właściwej kolejności.
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Zaznaczanie pojęć kolorem, to ćwiczenie polegające na zaznaczeniu odpowiednich słów kolorem. Aby zaznaczyć wybrane słowa, należy je kliknąć lewym przyciskiem myszy.

RFx9DS4UHJb1z
Widok na przykładowe ćwiczenie, polegające na zaznaczaniu tekstu kolorem.
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Słownik pojęć dla e‑materiału

Słownik pojęćDNyYz7xLFSłownik pojęć posiada strukturę listy. Znajdują się w nim występujące w e‑materiale pojęcia wraz z ich definicjami. Przy niektórych hasłach dodane są wzory dokumentów w formie grafik oraz zdjęcia. Pod każdym pojęciem znajduje się hiperłącze do odpowiedniego multimedium, w którym występuje dane pojęcie. Po kliknięciu w hiperłącze otworzy się strona z odpowiednim multimedium.

W górnej części słownika znajduje się pole do filtracji pojęć. Aby wyszukać jakieś pojęcie, należy je wpisać w polu filtracji. Po wpisaniu widoczne będzie tylko to pojęcie wraz z definicją. Aby wrócić do listy wszystkich pojęć, należy kliknąć krzyżyk w prawej części pola filtracji.

RFX2RXERTa7CY
Widok na górną część słownika z polem filtrowania haseł słownika
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla nauczycielaD3Og14udSPrzewodnik dla nauczyciela jest podzielony na cztery części. Każda z części jest wyróżniona w interaktywnym spisie treści. Po kliknięciu na dany podrozdział przewodnika, wyświetli się jego odpowiedni fragment.

Pierwsza część przedstawia cele i efekty kształcenia. Szczegółowo wymienia kwalifikacje, dla których e‑materiał został przeznaczony. Druga omawia strukturę e‑materiału. Wymienia poszczególne zasoby oraz podaje, czego dotyczą. Hiperłącza i graficzny spis treści pozwalają na przejście do danej składowej e‑materiału. Trzecia część to wskazówki do wykorzystania e‑materiału w pracy dydaktycznej. Przedstawia przykładowe scenariusze pracy uczniów na zajęciach, poza zajęciami oraz dla indywidualnej pracy z uczniem. Na końcu wymienione są wymagania techniczne niezbędne do korzystania z e‑materiału.

Przewodnik dla uczącego się

Przewodnik dla uczącego sięDRCOwKsHPrzewodnik dla uczącego się składa się z trzech części. Każda z części jest wyróżniona w interaktywnym spisie treści. Po kliknięciu na dany podrozdział przewodnika, wyświetli się jego odpowiedni fragment.

Pierwsza część przedstawia strukturę e‑materiału. Omawia po kolei każdy zasób występujący w e‑materiale. Hiperłącza i graficzny spis treści pozwalają na przejście do danej składowej e‑materiału. Druga część zawiera informacje, jak uczeń może korzystać z poszczególnych zasobów. Trzecia część przewodnika to wymagania techniczne niezbędne do korzystania z e‑materiału.

Netografia i bibliografia

Netografia i bibliografiaDKcFUrfyDNetografia i bibliografia jest to spis adresów internetowych oraz pozycji literaturowych, z których korzystano podczas pisania e‑materiału. Adresy internetowe zawierają hiperłącza, dzięki którym można przejść na daną stronę, oraz datę z ostatnim dostępem do linku.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

5
bg‑azure

Problemy techniczne z odtwarzaniem e‑materiałów

W przypadku problemów z wyświetlaniem się materiałów w e‑zasobie należy upewnić się, że urządzenie (komputer, laptop, smartfon itp.) ma dostęp do sieci internetowej. Czasami zbyt wolne łącze internetowe może spowodować wolne ładowanie się stron, szczególnie w przypadkach, gdy znajdują się na nich multimedia takie, jak film, wizualizacje 3D lub animacje 3D. W takiej sytuacji zalecane jest sprawdzenie, co może spowalniać internet. Najczęściej jest to otwarcie zbyt wielu zakładek w przeglądarce internetowej lub przeciążenie systemu (zbyt wiele otwartych aplikacji).

Jeżeli użytkownik korzysta z internetu mobilnego, słaba jakość połączenia może być spowodowana wyczerpaniem się danych pakietowych w ofercie.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

6
bg‑azure

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści