E-materiały do kształcenia zawodowego

Proces sortowania przesyłek i przygotowywanie ich do odprawy

EKA.08. Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo‑ekspedycyjnych – technik usług pocztowych i finansowych 421108

bg‑azure

Przewodnik dla uczącego się

4

Spis treści:

 1. Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

 2. Jak korzystać z e‑materiału?Jak korzystać z e‑materiału?

 3. Wymagania techniczneWymagania techniczne

1
bg‑azure

Struktura e‑materiału

Niniejszy e‑materiał składa się z trzech części: wprowadzenia, materiałów multimedialnych oraz obudowy dydaktycznej. Każda z nich zawiera powiązane tematycznie elementy składowe.

1. Wprowadzenie

Przedstawia podstawowe informacje o e‑materiale, które ułatwią użytkownikowi wstępne zapoznanie się z zawartością materiału: odniesienia do podstawy programowej, zakres tematyczny oraz opis budowy e‑materiału.

2. Materiały multimedialne

Zawierają różnego rodzaje multimedia, które ułatwiają uczącemu się przyswojenie wiedzy. Zasób „Proces sortowania przesyłek i przygotowywanie ich do odprawy” składa się z pięciu materiałów multimedialnych.

3. Obudowa dydaktyczna

 • Interaktywne materiały sprawdzająceDNCRd5GAvInteraktywne materiały sprawdzające - pozwalają zweryfikować poziom opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu procesu sortowania przesyłek i przygotowywania ich do odprawy.

 • Słownik pojęć dla e‑materiałuDNyYz7xLFSłownik pojęć dla e‑materiału zawiera objaśnienia specjalistycznego słownictwa występującego w całym materiale.

 • Przewodnik dla nauczycielaD3Og14udSPrzewodnik dla nauczyciela zawiera sugestie do wykorzystania e‑materiału w ramach pracy dydaktycznej.

 • Przewodnik dla uczącego sięDRCOwKsHPrzewodnik dla uczącego się zawiera wskazówki i instrukcje dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki.

 • Netografia i bibliografiaDKcFUrfyDNetografia i bibliografia stanowi listę materiałów, na bazie których został opracowany e‑materiał.

 • Instrukcja użytkowaniaDgNzh4bbdInstrukcja użytkowania objaśnia działanie materiału oraz poszczególnych jego elementów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2
bg‑azure

Jak korzystać z e‑materiału?

Opracowane w tym e‑materiale multimedia i ćwiczenia mają pomóc Ci w przygotowaniu do egzaminu zawodowego oraz pracy w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych.

Ebook, animacja, infografika, dokumentacja interaktywna oraz galeria zdjęć gromadzą najistotniejsze informacje z zakresu procesu opracowywania przesyłek. Na ich podstawie przygotujesz notatkę, którą będzie oś, na której zaznaczysz najważniejsze informacje i kolejność czynności podczas sortowania przesyłek i przygotowania ich do odprawy. Poza tym przygotujesz notatkę graficzną oraz plakat, na których opisane zostaną procesy opracowania przesyłek. Możesz także pracować metodą słów‑kluczy. Do każdego procesu dopasować kilka takich słów, a do każdej maszyny i narzędzia dodatkowo przygotować prosty szkic (notatka wizualna). W ten sposób możesz uczyć się samodzielnie.

Interaktywne materiały sprawdzające umożliwiają zweryfikowanie poziomu własnej wiedzy i uzyskania szybkiej i precyzyjnej informacji zwrotnej.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3
bg‑azure

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

RLb9wfQ9zjeBc
(Uzupełnij).