Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Mięso zwierząt rzeźnych - identyfikacja i dobór elementów kulinarnych do produkcji gastronomicznej

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań - Kucharz 512001 i Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Netografia i bibliografia

Netografia

 • N1 Źródło: dostępny w internecie: Beszamel.pl, Wołowina: rodzaje mięsa wołowego. Podział tuszy wołowej na elementy [schemat], https://beszamel.se.pl/porady/wolowina-rodzaje-miesa-wolowego-podzial-tuszy-wolowej-na-elementy-schemat,18442/ [dostęp 17.12.2021].

 • N2 Źródło: dostępny w internecie: BonaVita.pl, Podział tusz wieprzowych na główne elementy kulinarne, https://bonavita.pl/podzial-tusz-wieprzowych-na-glowne-elementy-kulinarne [dostęp 17.12.2021].

 • N3 Źródło: dostępny w internecie: Centrum Edukacji Szkolnej - 45 minut.pl, Zastosowanie i elementy technologiczne mięsa zwierząt rzeźnych - tabela edukacyjna, https://www.45minut.pl/publikacje/20821/ [dostęp 17.12.2021].

 • N4 Źródło: dostępny w internecie: Gastrosilesia.pl, Podziel się! Podział tuszy na elementy kulinarne, https://www.gastrosilesia.pl/vademecum-branzowe/podziel-sie-podzial-tuszy-na-elementy-kulinarne,2,2,1933,1854,1933 [dostęp 17.12.2021].

 • N6 Źródło: dostępny w internecie: Wędzarnicza Brać, Podział tuszy cielęcej i wykorzystanie mięsa oraz podrobów, https://www.wedlinydomowe.pl/mieso/wolowina/1069-podzial-tuszy-cielecej-i-wykorzystanie-miesa-oraz-podrobow [dostęp 17.12.2021].

 • N7 Źródło: dostępny w internecie: Wikipedia.org, Mięso, https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99so [dostęp 17.12.2021].

Bibliografia

 • Piotr Dominik, Anna Kmiołek‑Gizara, Repetytorium + testy, WSiP, Warszawa 2015.

 • Agnieszka Kasperek, Marzanna Kondratowicz, Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii, WSiP, REA Warszawa 2013.

 • Anna Kmiołek, Sporządzanie potraw i napojów. Technologia gastronomiczna, cz. 1, WSiP, Warszawa 2013.

 • Anna Kmiołek‑Gizara, Sporządzanie potraw i napojów, cz. 2, WSiP, Warszawa 2018.

 • Małgorzata Konarzewska, Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, WSiP, Warszawa 2019.

 • Małgorzata Konarzewska, Ewa Hanna Lada, Barbara Zielonka, Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych. Podręcznik dla zawodu kucharz małej gastronomii w zasadniczej szkole zawodowej, REA, Warszawa 2004.

 • Elżbieta Szudrowicz, Przeprowadzanie rozbioru, wykrawania i klasyfikacji mięsa 741[03].Z1.02. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji, Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007.

 • Wojciech Żabicki, Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy, WSiP, Warszawa 2005.