Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Mięso zwierząt rzeźnych - identyfikacja i dobór elementów kulinarnych do produkcji gastronomicznej

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań - Kucharz 512001 i Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Przewodnik dla uczącego się

Spis treści

Spis treści

 1. Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

 2. Jak korzystać z e‑materiału?Jak korzystać z e‑materiału?

 3. Wymagania techniczneWymagania techniczne

1

1. Struktura e‑materiału

Niniejszy e‑materiał składa się z trzech części: wprowadzenia, materiałów multimedialnych oraz obudowy dydaktycznej. Każda z nich zawiera powiązane tematycznie elementy składowe.

1. Wprowadzenie

Przedstawia podstawowe informacje o e‑materiale, które ułatwią użytkownikowi wstępne zapoznanie się z zawartością: odniesienia do podstawy programowej, zakres tematyczny oraz opis budowy e‑materiału.

2. Materiały multimedialne

Zawierają różnego rodzaju multimedia, które ułatwiają uczącemu się przyswojenie wiedzy:

3. Obudowa dydaktyczna

 • Interaktywne materiały sprawdzająceDVVuNP9h6Interaktywne materiały sprawdzające pozwalają zweryfikować poziom opanowania wiedzy i umiejętności zawartych w e‑materiale.

 • Słownik pojęćDzWgOiQHtSłownik pojęć zawiera objaśnienia specjalistycznego słownictwa występującego w całym e‑materiale.

 • Przewodnik dla nauczycielaD16ZEvQ49Przewodnik dla nauczyciela zawiera sugestie do wykorzystania e‑materiału w ramach pracy dydaktycznej.

 • Przewodnik dla uczącego sięD11waStriPrzewodnik dla uczącego się zawiera wskazówki i instrukcje dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki.

 • Bibliografia i netografiaDVrFqZeZxBibliografia i netografia stanowi listę materiałów, na bazie których został opracowany e‑materiał.

 • Instrukcja użytkowaniaDO3rcW3sFInstrukcja użytkowania objaśnia działanie e‑materiału oraz poszczególnych jego elementów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

2. Jak korzystać z e‑materiału?

Opracowane w tym e‑materiale multimedia, interaktywne materiały sprawdzające oraz słownik pojęć mają pomóc Ci w przygotowaniu do egzaminu zawodowego oraz do pracy w zawodzie kucharz i technik żywienia i usług gastronomicznych.

Animacja 3D przedstawia podział tuszy wieprzowej z wykorzystaniem rysunku aksonometrycznego. Obejmuje wstępne informacje dotyczące uboju, znakowania mięsa, narzędzi wykorzystywanych do podziału tuszy, opis elementów zasadniczych do wykorzystania kulinarnego.

Atlas interaktywny zawiera grafiki przedstawiające tusze: wołową, wieprzową i cielęcą z wyszczególnionymi głównymi elementami zasadniczymi, w tym do użytku kulinarnego.

Tusza wieprzowa: 1) półtusza wieprzowa zewnętrzna – głowa, podgardle, łopatka, golonka przednia, noga przednia, słonina, boczek, pachwina, szynka, ogon, golonka tylna, noga tylna.
2) półtusza wieprzowa wewnętrzna – głowa, karkówka, podgardle, łopatka, golonka przednia, noga przednia, słonina, schab, polędwiczka, żeberka, boczek, biodrówka, pachwina, szynka, ogon, golonka tylna, noga tylna.

Tusza wołowa: 1) półtusza wołowa wewnętrzna – łopatka, szyja, mostek, szponder, karkówka, rozbratel, antrykot, goleń przednia, polędwica, udziec, rostbef, łata, goleń tylna, ogon, 2) półtusza zewnętrzna –udziec, łopatka, szyja, karkówka, mostek, górka, nerkówka, łata, goleń tylna, goleń przednia, ogon.

Tusza cielęca: 1) półtusza cielęca zewnętrzna - szyja, karkówka, mostek, górka, łopatka, goleń (pręga) przednia, mostek, nerkówka, łata, udziec, ogon; 2) półtusza cielęca wewnętrzna - szyja, karkówka, mostek, górka, łopatka, goleń (pręga) tylna, mostek, nerkówka, łata, udziec, ogon.

Sekwencje filmowe ilustrują zadania i czynności zawodowe kucharza związane z obróbką mięsa zwierząt rzeźnych w aspekcie umiejętności identyfikacji elementów kulinarnych, takich jak:

1) tusza wieprzowa - głowizna, ucho, ryj, podgardle, łopatka, golonka, nogi, karkówka, schab, biodrówka, żeberka, boczek, szynka, ogon; 2) tusza wołowa - szyja, karkówka, mostek, szponder, rozbratel, antrykot, łopatka, pręga, rostbef, udziec, polędwica, zrazowa, łata, goleń, ogon; 3) tusza cielęca –szyja, łopatka, górka, karkówka, mostek, łata, nerkówka, udziec, goleń oraz ich przykładowe możliwości zastosowania/wykorzystania do produkcji gastronomicznej/doboru do określonych potraw.

Program ćwiczeniowy umożliwia zaplanowanie potrawy z zastosowaniem danego elementu gastronomicznego, biorąc pod uwagę cechy elementu i jego najczęstsze użycie; wyszczególnia elementy kulinarne, które dobiera się do określonej potrawy; wskazuje propozycje rodzaju mięsa w zestawieniu z propozycjami sporządzenia dania; proponuje korektę błędnych kompozycji, formułuje zagadnienia w ramach typowania prawda–fałsz; uwzględnia dobór technik obróbki cieplnej.

1. Animacja w 3D – Podział tuszy zwierząt rzeźnych

Zanim obejrzysz film Podział tuszy zwierząt rzeźnych, postaraj się zapisać w formie notatek swoją dotychczasową wiedzę w tym temacie. W miarę oglądania filmu koryguj swoje notatki. Możesz to zrobić kilka razy, aż utrwalisz materiał tego filmu.

2. Atlas interaktywny – Usytuowanie elementów kulinarnych w tuszy zwierząt rzeźnych

Na podstawie atlasu interaktywnego wykonaj notatki metodą sketchnotingu. Mogą one dotyczyć całego materiału lub poszczególnych fragmentów. Następnie umieszczaj efekty swojej pracy na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej w formie zdjęć lub w formacie pdf.

3. Sekwencje filmowe – Charakterystyka elementów kulinarnych mięsa

Na podstawie tego multimedium przygotuj fiszki, które pomogą Ci zapamiętać materiał. Jeśli lubisz rysować, możesz zastosować sketchnoting, czyli robienie notatek, ale też zapamiętywanie i prezentowanie informacji w formie wizualnej, z użyciem rysunków, schematów, szkiców, symboli, a nawet bazgrołów. Jeśli wolisz bardziej uporządkowane formy, zrób zestaw tabel, które przygotujesz w arkuszu kalkulacyjnym i umieścisz w nim komplet danych i informacji dotyczących poszczególnych materiałów. Pamiętaj o opublikowaniu swoich prac na ZPE.

4. Program ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie – Zastosowanie elementów gastronomicznych mięsa do produkcji potraw

Quiz. Na podstawie programu ćwiczeniowego opracuj 15 pytań testowych o zróżnicowanym poziomie trudności (łatwe, średnie, trudne), korzystając z narzędzia do przygotowywania testów zamieszczonego na platformie ZPE. Quiz umieść na platformie ZPE.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

3. Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych e‑materiałów platformy zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy;

 • OS X 10.11.6 lub nowszy;

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM.

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100;

 • Firefox w wersji 62.0.2;

 • Safari w wersji 11.1;

 • Opera w wersji 55.0.2994.44;

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0;

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124.

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym;

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści