Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Mięso zwierząt rzeźnych - identyfikacja i dobór elementów kulinarnych do produkcji gastronomicznej

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań - Kucharz 512001 i Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Instrukcja użytkowania

Spis treści

Spis treści

 1. Informacje ogólneInformacje ogólne

 2. Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

 3. WprowadzenieWprowadzenie

 4. Materiały multimedialneMateriały multimedialne

 5. Obudowa dydaktycznaObudowa dydaktyczna

 6. Wymagania techniczneWymagania techniczne

1

1. Informacje ogólne

E‑materiał składa się z siedmiu paneli: wprowadzenia, materiałów multimedialnych, interaktywnych materiałów sprawdzających, słownika pojęć dla e‑materiału, przewodnika dla nauczyciela, przewodnika dla uczącego się oraz netografii i bibliografii. Można je przeglądać po kolei. Na dole strony znajduje się przycisk „Następna strona”, który przekierowuje do następnego materiału. W każdej chwili można wrócić do poprzedniego materiału, poprzez kliknięcie przycisku „Poprzednia strona”.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

2. Struktura e‑materiału

Każda strona e‑materiału posiada na górze baner z informacją o nazwie zasobu oraz zawodach, dla których jest on przeznaczony. Nad banerem umiejscowiony jest przycisk „Poprzednia strona” wraz z tytułem poprzedniego zasobu tego e‑materiału. Na dole strony znajduje się przycisk „Następna strona” z tytułem kolejnego zasobu. Te przyciski umożliwiają przeglądanie całego e‑materiału.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

3. Wprowadzenie

We wprowadzeniuDTj8idB3Zwprowadzeniu na górze strony znajdują się podstawowe informacje o kwalifikacji zawodowej oraz konsultancie merytorycznym e materiału. Poniżej zamieszczony jest spis treści, dzięki któremu można przenieść się na stronę konkretnego zasobu. W tym celu należy kliknąć na ikonę danego zasobu.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

4. Materiały multimedialne

W ich skład wchodzą animacja 3D, atlas interaktywny, film edukacyjny, program ćwiczeniowy.

Pod każdym multimedium znajduje się ćwiczenie lub ćwiczenia powiązane z tematem przedstawionym w danym multimedium.

Animacja 3D

Ekran odtwarzania animacji - Podział tuszy zwierząt rzeźnych w 3DDn0fVks4hanimacji - Podział tuszy zwierząt rzeźnych w 3D wygląda następująco:

RHgoc6Ju22JXn
Widok ekranu animacji 3D

Aby odtworzyć film, należy kliknąć ikonę trójkąta w kole.

R1LSWlTPS2guc
Ikona odtwarzania filmu
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Ikona zmieni się na dwie kreski. Kliknięcie na nie spowoduje zatrzymanie filmu.

RqZ2eEOcIQeIJ
Ikona zatrzymywania filmu
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Kolejny symbol pozwala na włączenie napisów.

REMiQgHOHwxtc
Widok opcji włączenia/wyłączenia napisów
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Symbol „auto” umożliwia zmianę jakości wyświetlanego materiału.

R4YzBF8TIofaF
Widok opcji zmiany jakości filmu
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Po kliknięciu na symbol „1x” można zmienić prędkość odtwarzanego materiału.

RuFWTz3CR1ZZV
Widok opcji zmiany prędkości odtwarzania filmu
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Ostatni symbol umożliwia włączenie i wyłączenie widoku pełnoekranowego.

RB9hoDlq90GoQ
Widok ikony trybu pełnoekranowego
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Atlas interaktywny

Atlas interaktywny Atlas interaktywny Usytuowanie elementów kulinarnych w tuszy zwierząt rzeźnychD1Wx6hydiAtlas interaktywny Usytuowanie elementów kulinarnych w tuszy zwierząt rzeźnych zawiera po lewej stronie aktywne menu z zawartością atlasu. Na górnej belce znajdują się znaki „<” i „>”, które służą do przechodzenia do kolejnej, bądź poprzedniej planszy. W lewym górnym rogu atlasu znajdują się wszystkie numery znaczników występujących na infografice. Poprzez kliknięcie na konkretny z nich wyświetli się dany opis wraz z nagraniem audio.

R1HyWWUK5j8d7
Widok ekranu atlasu interaktywnego
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Korzystając wyłącznie z klawiatury należy użyć poniższych skrótów klawiszowych:

 • Tab - do przodu

 • Shift+Tab - poprzednia

 • Enter lub spacja - zatwierdzenie

Sekwencje filmowe

W skład sekwencji filmowych - Charakterystyka elementów kulinarnych mięsaD1Fxw4ZsHsekwencji filmowych - Charakterystyka elementów kulinarnych mięsa wchodzi kilka krótkich sekwencji filmowych, ułożonych jedna pod drugą. Sekwencje zawierają spis treści przedstawiający wykaz wszystkich filmów. Po naciśnięciu na link z tytułem sekwencji pokazuje się dany film.

RmF4AgX8Cg4DY
Widok spisu treści sekwencji filmowych.
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

W lewym dolnym rogu ekranu znajduje się przycisk „Odtwórz/Zatrzymaj”.

R2apt31LY75sw
Widok ekranu sekwencji filmowej
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Funkcjonalność sekwencji filmowych jest tożsama z funkcjonalnością aniamcji 3D.

Program ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie

Program ćwiczeniowy - Zastosowanie elementów gastronomicznych mięsa do produkcji potrawDMnShJCk3Program ćwiczeniowy - Zastosowanie elementów gastronomicznych mięsa do produkcji potraw umożliwia zaplanowanie potrawy z zastosowanie danego elementu gastronomicznego, biorąc pod uwagę cechy elementu i jego najczęstsze zastosowanie.

Szczegółowa instrukcja korzystania z programu ćwiczeniowego znajduje się pod materiałem multimedialnym.

Rhf82FjNqBCyf
Widok ekranu programu ćwiczeniowego
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

5

5. Obudowa dydaktyczna

Interaktywne materiały sprawdzające

Interaktywne materiały sprawdzająceDVVuNP9h6Interaktywne materiały sprawdzające są pogrupowane tematycznie. Znajdują się one w określonych zakładkach, na które należy kliknąć.

R1bxkKcPmhT6D
Widok interaktywnych materiałów sprawdzających
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Po kliknięciu na dany temat zakładka rozwinie się i wyświetli się zadanie.

RRfVuhuZVbHGw
Widok interaktywnych materiałów sprawdzających
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Odpowiedź zaznacza się poprzez kliknięcie na wybraną opcję, przeciągnięcie odpowiedzi lub wpisanie. Polecenie zawsze określa, co należy wykonać.

Po wybraniu lub uzupełnieniu odpowiedzi należy kliknąć przycisk „Sprawdź”. Nad poleceniem wyświetli się informacja o tym, czy zadanie zostało poprawnie wykonane.

Po lewej stronie przycisku „Sprawdź” znajduje się symbol gumki. Czyści ona odpowiedzi.

Poniżej przycisku „Sprawdź” widnieje napis „Pokaż odpowiedź”. Umożliwia on poznanie prawidłowego rozwiązania zadania.

W przypadku błędnej odpowiedzi użytkownik otrzyma wskazanie materiału multimedialnego, na podstawie którego może uzupełnić swoją wiedzę.

Po prawej stronie polecenia widoczny jest kolorowy sześciokąt. Jego kolor informuje o poziomie trudności zadania: zielony kolor to zadanie łatwe, żółty to zadanie o średnim poziomie trudności, czerwony to zadanie trudne.

R1ZlWpcaJ5LtV
Ikony poziomu trudności
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Istnieje możliwość wyboru ćwiczeń o oczekiwanym poziomie lub poziomach trudności. Funkcja „Pokaż ćwiczenia” pozwala decydować użytkownikowi, czy chce rozwiązywać zadania łatwe, średnie ,trudne czy też ich kombinacje. Domyślnie wyświetlane są ćwiczenia ze wszystkich poziomów. Aby zrezygnować z wybranego stopnia trudności, należy kliknąć jego ikonę tak, aby stała się szara (nieaktywna). Ponowne kliknięcie spowoduje, że ikona będzie znów kolorowa i pojawią się zadania z danego poziomu. W ten sposób użytkownik decyduje o tym, na którym poziomie trudności chce rozwiązywać zadania.

Słownik pojęć dla e zasobu

Słownik pojęć dla e‑materiałuDzWgOiQHtSłownik pojęć dla e‑materiału umożliwia zapoznanie się ze słowami kluczowymi i ich definicjami dotyczącymi e‑materiału. Ponad pojęciami znajduje się wyszukiwarka haseł. Należy wpisać w prostokątne pole określoną literę, a pojęcia zostaną przefiltrowane. Umożliwia to użytkownikowi znalezienie interesującego go zagadnienia. W słowniku znajdują się również aktywne linki kierujące do danego multimedium e‑materiału, pozwalającego lepiej zrozumieć dane pojęcie.

Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla nauczycielaD16ZEvQ49Przewodnik dla nauczyciela zawiera aktywny spis treści przedstawiający wykaz czterech części, po naciśnięciu na nie pokazuje się wybrana składowa przewodnika. Pierwsza przedstawia cele i efekty kształcenia. Szczegółowo wymienia kwalifikacje, dla których e‑materiał został przeznaczony. Druga omawia strukturę e‑materiału. Wymienia poszczególne zasoby oraz podaje, czego dotyczą. Trzecia część to wskazówki do wykorzystania e‑materiału w pracy dydaktycznej. Przedstawia przykładowe scenariusze pracy uczniów na zajęciach, poza zajęciami oraz indywidualnej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na końcu wymienione są wymagania techniczne niezbędne do korzystania z e‑materiału. W przewodniku znajdują się aktywne linki kierujące do danego multimedium e‑materiału.

Przewodnik dla uczącego się

Przewodnik dla uczącego sięD11waStriPrzewodnik dla uczącego się zawiera aktywny spis treści przedstawiający wykaz trzech części, po naciśnięciu na nie pokazuje się wybrana składowa przewodnika. Pierwsza przedstawia strukturę e‑materiału i omawia po kolei każdy zasób występujący w e‑materiale. Druga część zawiera informacje, w jaki sposób uczeń może korzystać z poszczególnych zasobów e‑materiału. Trzecia część to wymagania techniczne niezbędne do korzystania z e‑materiału. W przewodniku znajdują się aktywne linki kierujące do danego multimedium e‑materiału.

Netografia i bibliografia

Netografia i bibliografiaDVrFqZeZxNetografia i bibliografia jest to spis adresów internetowych oraz pozycji literatury, z których korzystano podczas przygotowywania e‑materiału. Adresy internetowe pozwalają, po zaznaczeniu i skopiowaniu, przejść na daną stronę, a także zawierają datę z ostatnim dostępem do linku.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

6

6. Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych zasobów platformy zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści