Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Ułamek danej liczby

R11lTjR8SmGak1
A
Ćwiczenie 1
RpSrYcQm8Kpui1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Przykład 1

Dwie trzecie doby możemy obliczyć w różny sposób.
23 doby to 2324 h

23z24=(24÷3)2=82=16(h)

Zauważ, że taki sam wynik otrzymamy, mnożąc ułamek 23 przez 24.

23 ·24 = 483 = 16

Obliczając 2324 lub 23 liczby 24, możemy po prostu pomnożyć 23 przez 24.

Ważne!

Aby obliczyć ułamek danej liczby, mnożymy ułamek przez tę liczbę.
Na przykład

15z20=15·20=205=4
34 liczby 40 =34· 40 = 1204 =30

Ponieważ mnożenie jest działaniem przemiennym, aby obliczyć ułamek danej liczby, możemy też daną liczbę mnożyć przez ułamek.

Przykład 2

Do pewnej szkoły uczęszcza 385 uczniów, z czego trzy piąte to dziewczynki. Obliczmy, ile dziewczynek uczy się w tej szkole.

R6iLl6HynIjU01
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 2

Do pewnej szkoły uczęszcza 720 uczniów, z czego pięć ósmych to chłopcy. Oblicz, ile dziewcząt i ilu chłopców uczy się w tej szkole.

ihLWaXnZa8_d5e152
A
Ćwiczenie 3
RmFzADSc1wG4d1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 4

Odległość z domu Basi do szkoły wynosi 1 km. Trzy czwarte swojej drogi do szkoły Basia przebywa wolnym krokiem, a jedną czwartą – bardzo szybkim.
Wskaż zdanie fałszywe.

RwcGND259zgCQ
static
A
Ćwiczenie 5
ROgJo3wbwyR8b1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 6

Jeżeli chcesz się wybrać do kina na film pt. „Odważna Grażynka”, musisz zarezerwować na seans pełne dwie godziny. Film nie trwa dwóch godzin, ale reklamy przed nim zajmują 18 czasu seansu. Ile minut trwa film?

C
Ćwiczenie 7

Na trzydniową wycieczkę uczniowie klasy piątej zabrali 345 buteleczek jogurtu. Pierwszego dnia uczniowie wypili 35 swoich zapasów jogurtu, drugiego zaś 23 tego, co zostało. Ile buteleczek jogurtu zostało na ostatni dzień wycieczki?