Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Obliczenia zegarowe

Ważne!

Najczęściej używane jednostki czasu to: 1 godzina (h), 1 minuta (min)1 sekunda (s).

1 = 60 min,1 min = 60 s

Warto pamiętać, że

1 doba = 24 h, kwadrans = 15 min
A
Ćwiczenie 1

Uzupełnij zapisy:

 1. 180 s =  min 

 2. 2,5 h = min 

 3. 324 min =  h  min

 4. 60 h =  doby 

 5. 34=  min 

 6. 12 min =

 7. 15 s =  min

 8. 450 s =  min

B
Ćwiczenie 2

Rozwiąż zadania i odpowiedz na pytania.

 1. Spektakl teatralny trwający 105 minut rozpoczął się o godzinie 9:30. O której godzinie zakończyło się przedstawienie?

 2. Ile czasu upłynie od godziny 22:19 do godziny 21:46 dnia następnego?

 3. Uczniowie rozpoczynają lekcje o godzinie 8:55. Między sześcioma lekcjami mają trzy przerwy 10 minutowe, jedną przerwę 15 minutową i jedną 20 minutową. O której godzinie uczniowie skończą lekcje?

 4. Słońce wzeszło o godzinie 4:35, a zaszło o godzinie 20:50. Jak długo trwał dzień?

B
Ćwiczenie 3

Na podstawie kartek z kalendarza oblicz, o ile dzień 12 marca był dłuższy niż dzień 12 lutego.

RoBM5F699mplp1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 4

Uzupełnij tabelę.

Tabela. Dane

Pociąg relacji

Godzina odjazdu

Godzina przyjazdu

Czas podróży

Łódź - Kraków

7 : 06
11 : 55
hmin

Gdańsk – Warszawa

8 : 49
5 h 48 min

Kraków – Kielce

13 : 05
3 h 17 min
iMke7QTxgm_d5e293

Obliczenia kalendarzowe – ustalanie, który to wiek

A
Ćwiczenie 5

Który to wiek? Do zapisu użyj znaków rzymskich.

 1. 78 r. to w.

 2. 125 r. to w.

 3. 651 r. to w.

 4. 700 r. to  w.

 5. 1199 r. to w.

 6. 1801 r. to  w.

 7. 2000 r. to w.

 8. 2015 r. to w.

Obliczenia kalendarzowe – ustalanie dat

Rok zwykły ma 365 dni, a rok przestępny 366 dni. Różnica ta wynika z liczby dni lutego. W roku zwykłym luty ma 28 dni, a w przestępnym – 29.

classicmobile
Ćwiczenie 6

Rok przestępny przypada co 4 lata, wtedy, gdy liczba oznaczająca rok jest podzielna przez 4. Wyjątkiem są te lata, gdy liczba wyrażająca rok dzieląc się przez 100 nie dzieli się przez 400, np. 1700, 1800, 1900 (dzieli się przez 100, ale nie przez 400), czyli 1700, 18001900 nie były latami przestępnymi. Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R1P0j2kKVW3nG
static
A
Ćwiczenie 7

Rozwiąż zadania i odpowiedz na pytania.

 1. Rejs rozpoczął się 24 kwietnia i trwał 12 dni. Którego dnia maja zakończył się rejs?

 2. Ile dni minęło od 20 grudnia do 13 lutego następnego roku?

 3. Kalendarz juliański został wprowadzony w roku 45 p.n.e. za panowania Juliusza Cezara. Obowiązujący do dziś kalendarz gregoriański wprowadzono w 1582 roku naszej ery. Po ilu latach zmieniono kalendarz?

 4. Dorotka jest młodsza od Jacka o 3 lata 2 miesiące i 4 dni. Jacek urodził się 18 stycznia 2005 roku. Kiedy urodziła się Dorotka? Podaj dzień, miesiąc i rok. Miesiąc zapisz za pomocą znaków rzymskich.

Obliczenia kalendarzowe – ustalanie dni tygodnia

A
Ćwiczenie 8

Jaki to dzień tygodnia? Uzupełnij zdania.

 1. Jeśli dziś jest wtorek, to za 20 dni będzie.

 2. Jeśli dziś jest środa, to za 22 dni będzie.

 3. Jeśli dziś jest sobota, to tydzień i 2 dni temu był.

 4. Jeśli dziś jest poniedziałek, to 19 dni wcześniej była.

A
Ćwiczenie 9

Od wielu lat funkcjonuje na świecie jednolity system określający zasady numerowania tygodni roku. Pierwszym tygodniem kalendarzowym w obrębie danego roku jest tydzień zawierający pierwszy czwartek tego roku lub 4 stycznia, a ostatnim tygodniem kalendarzowym w obrębie danego roku jest tydzień zawierający ostatni czwartek tego roku.
Na przykład:  

 • 2010 r. 1 stycznia wypadł w piątek, czyli pierwszy tydzień 2010 r. trwał od 4 stycznia 2010 r. do 10 stycznia 2010 r. Dni 1  3 stycznia 2010 roku należały jeszcze do 53. tygodnia 2009 roku.

 • 2014 r. 1 stycznia wypadł w środę, czyli pierwszy tydzień 2015 r. trwał od 29 grudnia 2014 r. do 4 stycznia 2015 r.

Uzupełnij zdania.

 1. 1 stycznia 2014 wypadł w sobotę, czyli pierwszy tydzień 2014 roku rozpoczął się w dniu .

 2. 1 stycznia 2013 wypadł we wtorek, czyli pierwszy tydzień 2013 roku rozpoczął się w dniu .

 3. 1 stycznia 2011 wypadł w niedzielę, czyli pierwszy tydzień 2011 roku rozpoczął się w dniu .

 4. 1 stycznia 2008 wypadł w czwartek, czyli pierwszy tydzień 2008 roku rozpoczął się w dniu .