Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
classicmobile
Ćwiczenie 1

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

RcXoIBdST85n4
static
A
Ćwiczenie 2
R1388WV10pPhM1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 3
  1. Dwa kąty trójkąta mają miary 35°75°. Jaką miarę ma trzeci kąt tego trójkąta?

  2. Kąt między ramionami trójkąta równoramiennego ma miarę 42°. Jaką miarę ma kąt przy podstawie tego trójkąta?

B
Ćwiczenie 4
R1ZOsv6qeyZzB1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 5
R19FFcJFxE2Wt1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
iRWOX7IwkY_d5e211
classicmobile
Ćwiczenie 6

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R1SbdCNysUaFB
static
classicmobile
Ćwiczenie 7

Wielokąty przedstawione na rysunku to: romb, trapez i równoległobok.

R1Fg8k51RT50X1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Jakie miary mają kąty , β , γδ ?
Wskaż poprawną odpowiedź.

RKg9p3tEN8F6m
static
A
Ćwiczenie 8
R5HZDKbVUfBRv1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 9
Rc6GNTfVpTi0S1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
C
Ćwiczenie 10

Obwód trójkąta równoramiennego wynosi 38 cm. Oblicz długość ramienia tego trójkąta, jeżeli stanowi ono 34 długości podstawy.

classicmobile
Ćwiczenie 11

Na rysunku znajdują się: trójkąt różnoboczny ABC, trójkąt prostokątny KLM oraz trójkąt równoramienny STW. Oceń prawdziwość podanych poniżej zdań.

Rb3RbcQwKooWE1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1I9C82CD606r
static
iRWOX7IwkY_d5e416
classicmobile
Ćwiczenie 12

Przekątna rombu o długości 10 cm dzieli go na dwa trójkąty o obwodach 30 cm.

R1IvLup9gLn1g1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Jaki jest obwód tego rombu? Wskaż poprawną odpowiedź.

RaLA93iSL5wHz
static
C
Ćwiczenie 13

W kwadracie o boku 6 cm dwa równoległe boki zwiększono o 13 dotychczasowej długości, a pozostałe dwa zmniejszono o połowę i otrzymano prostokąt. Oblicz

  1. o ile centymetrów kwadratowych pole tego prostokąta jest mniejsze od pola kwadratu.

  2. jaką częścią pola kwadratu jest pole otrzymanego prostokąta. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

C
Ćwiczenie 14

W trapezie prostokątnym wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta rozwartego dzieli ten czworokąt na kwadrat o boku długości 8 cm i trójkąt prostokątny, w którym krótsza przyprostokątna ma długość 6 cm, a przeciwprostokątna – 10 cm. Oblicz obwód tego trapezu.

C
Ćwiczenie 15

Trapez równoramienny i prostokąt, przedstawione na poniższym rysunku, mają równe obwody. Oblicz długość ramienia tego trapezu , jeśli promienie kół rozmieszczonych w prostokącie mają po 5 cm długości.

R1JTdP48Njcal1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
C
Ćwiczenie 16

Kąt przyległy do kąta α jest od niego o 35° mniejszy. Oblicz miarę kąta α .

C
Ćwiczenie 17

Figura przedstawiona na rysunku składa się z 6 prostokątów. Długości boków każdego z tych prostokątów wyrażają się liczbami naturalnymi. W każdym z prostokątów wpisane jest jego pole. Oblicz pola oznaczone literami X oraz Y.

RYHXsLRKWTZ5g1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.