Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1JdbO6z2pbLS1
Wietrzny dzień Wietrzny dzień Źródło: Leonard Low, licencja: CC BY-SA 2.0.
Wietrzny dzień
Leonard Low, licencja: CC BY-SA 2.0
Ćwiczenie 1

Nazwij uczucia, jakie wzbudza w tobie wietrzny dzień.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 2

Oto nazwy wiatrów o różnym natężeniu: huragan, orkan, zefir, wichura, tornado, halny, bryza, wicher. Czy wiesz, czym się różnią? Jeśli nie, sprawdź ich znaczenie w słowniku języka polskiego.

1
Ćwiczenie 3
RvHuLjk6VK8e31
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
RdSG7ARSd1WPk1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 5
R1C0QmyEoqhGm1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6

Jakie dźwięki wydaje wiatr? Zapisz tutaj lub w zeszycie odpowiednie czasowniki dźwiękonaśladowcze.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 7

Jak wyobrażasz sobie wiatr? Narysuj go.

RluIVfogFzuKf1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 8

Przeczytaj wiersz Juliana Tuwima o wietrze. Zwróć uwagę na to, kim może być osoba mówiąca w tym utworze.

Dwa wiatryJulian Tuwim
Julian Tuwim Dwa wiatry

Jeden wiatr – w polu wiał,
Drugi wiatr – w sadzie grał:
Cichuteńko, leciuteńko,
Liście pieścił i szeleścił,
Mdlał...
Jeden wiatr – pędziwiatr!
Fiknął kozła, plackiem spadł,
Skoczył, zawiał, zaszybował,
Świdrem w górę zakołował
I przewrócił się, i wpadł
Na szumiący senny sad,
Gdzie cichutko i leciutko
Liście pieścił i szeleścił
Drugi wiatr...
Sfrunął śniegiem z wiśni kwiat,
Parsknął śmiechem cały sad,
Wziął wiatr brata za kamrataj0000008IIB5v22_000tp001kamrata,
Teraz z nim po polu lata,
Gonią obaj chmury, ptaki,
Mkną, wplątują się w wiatraki,
Głupkowate mylą śmigi,
W prawo, w lewo, świst, podrygi,
Dmą płucami ile sił,
Łobuzują, pal je licho!...
A w sadzie cicho, cicho...

j0000008IIB5v22_00000_BIB_001Julian Tuwim, Dwa wiatry, [w:] tegoż, Wiersze dla dzieci, Warszawa 1960, s. 31.
Ćwiczenie 9

Wskażcie różnice między wiatrami opisanymi w pierwszej i drugiej zwrotce, odpowiadając na podane pytania.

  • Gdzie wieje?

  • Jak wieje?

  • Jaki nastrój tworzą opisane wiatry?

Ćwiczenie 10

Zaznacz w tekście wiersza „Dwa wiatry” dowolnym kolorem fragment dotyczący jednego wiatru, a innym kolorem - dotyczący drugiego wiatru. Jeszcze innym kolorem oznacz ten fragment, który mówi o obu wiatrach.

Ćwiczenie 11

Wypisz słownictwo opisujące wiatry:

  • czasowniki nazywające czynności i stany,

  • przysłówki,

  • rzeczowniki.

Nagromadzenie jakich części mowy podkreśla szybkość i żywiołowość wiatru?

uzupełnij treść
Ćwiczenie 12

Wymień głoski, powtarzające się w opisie pierwszego i drugiego wiatru. Czemu służy instrumentacja głoskowa?

Ćwiczenie 13

Opisz nastrój wiersza. Zwróć uwagę na wyrazy dźwiękonaśladowcze, które towarzyszą pojawieniu się pierwszego, a następnie drugiego wiatru.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 14

Wejdźcie w role:

  • Grupa I - jeden wiatr.

  • Grupa II - drugi wiatr.

Odegrajcie role wiatrów.

Ćwiczenie 15

Naucz się recytować wiersz pt. „Dwa wiatry”.
Podkreśl fragmenty, które należałoby przeczytać delikatnie i cicho, a które szybko, wesoło i głośno.

j0000008IIB5v22_000tp001