Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Krótkie linijki tekstu ułatwiają jego czytanie, dlatego teksty w gazetach, czasopismach czy broszurach są podzielone na kolumny. Obejrzyj dowolną codzienną gazetę i sprawdź, ile kolumn jest na jednej stronie.
Zobacz, jak może wyglądać przykładowy tekst szkolnej gazety podzielony na dwie kolumny.

RmaxjnXoFd67E1
Źródło: Lidia Aparta, licencja: CC BY 3.0.

Podział tekstu na kolumny możesz przeprowadzić w tekście już napisanym, lub przed rozpoczęciem pisania wprowadzić odpowiednie ustawienia, tak aby móc pisać w kolumnach.

Ćwiczenie 1

Opisz wybrane wydarzenie z życia twojej klasy lub szkoły, a następnie podziel tekst na dwie kolumny. Do wykonania zadania możesz wykorzystać plik Wycieczka. Pobierz i otwórz plik. Zaznaczony na czerwono fragment tekstu podziel na dwie kolumny. Kolumny rozdziel pionową linią. Zapisz plik pod tą samą nazwą. Jeśli masz problem z rozwiązaniem zadania, skorzystaj z dodatkowych informacji.

R1cwAhWHVwYOJ1
Plik do pobrania
Źródło: Lidia Aparta, licencja: CC BY 3.0.
Wskazówka

Aby przedstawić fragment tekstu w dwóch kolumnach:

  • Zaznacz fragment tekstu, przeznaczony do zmiany.

  • Odszukaj narzędzia dzielące tekst na kolumny. Uruchom okno dialogowe Kolumny, wybierz ikonę symbolizującą podział tekstu na dwie kolumny i zaznacz opcję Rozdzielenie linią.

  • Narzędzia do podziału tekstu znajdują się w grupie Układ strony.

  • W programie MS Word 2013 odszukaj narzędzia Kolumny (zakładka Układ strony).

  • W programie Writer LibreOffice z menu Format lub z menu podręcznego wybierz Strona. W oknie dialogowym Styl strony wybierz zakładkę Kolumny.

  • Sprawdź, jakie inne możliwości podziału tekstu ma edytor, w którym pracujesz. Zwróć uwagę, że możesz dowolnie zmieniać szerokość kolumn oraz odstępy między nimi.

  • Zatwierdź ustawienia przyciskiem OK.

Pamiętaj, że każdą wprowadzoną zmianę możesz cofnąć lub zmienić wprowadzone ustawienia.
Wybierz środowisko, w którym pracujesz i zobacz, jak podzielić fragment tekstu na dwie kolumny.
Edytor tekstu MS Word 2013.iVmULrXgZj_d290e96Edytor tekstu MS Word 2013.
Edytor tekstu Writer LibreOffice.iVmULrXgZj_d290e102Edytor tekstu Writer LibreOffice.

iVmULrXgZj_d290e96
iVmULrXgZj_d290e102
iVmULrXgZj_d5e217

Rozplanowanie dokumentu na stronie

Potrafisz już napisać dowolny tekst i sformatować go tak, aby wyglądał estetycznie. Umiesz również wstawić do tekstu grafikę i umieścić ją w dowolnym miejscu tekstu, wybierając jeden ze sposobów zawijania tekstu.
Pamiętaj, aby forma tekstu była zgodna z treścią, którą chcesz przekazać. Do tekstu możesz wstawiać ozdobne tytuły i inne obiekty wzbudzające zainteresowanie i przyciągające uwagę czytelnika.

Ćwiczenie 2

Otwórz dokument utworzony w poprzednim zadaniu. Wstaw do tekstu ozdobny tytuł. W treści wstaw zdjęcia, tak aby były otoczone tekstem. Zapisz dokument pod tą samą nazwą. W ćwiczeniu możesz wykorzystać załączone pliki. Zapisz plik pod tą samą nazwą. Jeśli masz problem z rozwiązaniem zadania, skorzystaj z dodatkowych informacji.

RC9bTUttmAsLK1
Plik do pobrania
Źródło: Lidia Aparta, licencja: CC BY 3.0.
R1ONYJ0h4hud11
Plik do pobrania
Źródło: Lidia Aparta, licencja: CC BY 3.0.
R1aL9BCBBosOX1
Plik do pobrania
Źródło: Lidia Aparta, licencja: CC BY 3.0.
R1L7d2CXHEjmW1
Plik do pobrania
Źródło: Lidia Aparta, licencja: CC BY 3.0.

Przykładowe rozwiązanie znajdziesz na początku rozdziału.

Wskazówka
  • Nad tekstem wstaw ozdobny tytuł, wykorzystując odpowiednie narzędzia edytora tekstu:

W przypadku MS Word 2013 skorzystaj z narzędzia WordArt, w przypadku Writer z pakietu LibreOffice skorzystaj z Galerii Fontwork.

  • Aby umieścić zdjęcia w tekście, skorzystaj z odpowiednich ustawień polecenia Zawijania tekstu (Opływania tekstu).

Jeśli nie pamiętasz jak to zrobić, skorzystaj z odpowiednich wskazówek umieszczonych w
e‑podręczniku do klasy V.

iVmULrXgZj_d5e289

Statystyka dokumentu tekstowego

Czy wiesz, ile wyrazów jest w twoim dokumencie? Jak policzyć znaki wpisane z klawiatury? Jak zapewne się domyślasz te informacje podpowie ci edytor tekstu, w którym pracujesz. Edytory tekstu mają wbudowane mechanizmy, zliczające: wyrazy, znaki wprowadzone z klawiatury (ze spacjami i bez nich), strony, czasami wiersze i akapity. Na przykład, kiedy masz za zadanie napisać tekst zawierający określoną liczbę znaków z pomocą przyjdzie ci właśnie statystyka wyrazów.

Ćwiczenie 3

Otwórz dowolny plik tekstowy np. Wycieczka1 i odszukaj informacji statystycznych o dokumencie. Jeśli masz problem z rozwiązaniem zadania, skorzystaj z dodatkowych informacji.

Wskazówka

Edytor tekstu automatycznie zlicza wprowadzone wyrazy oraz strony w dokumencie i wyświetla je na pasku stanu okna programu.
Uwaga: Jeśli informacje statystyczne nie są widoczne w programie MS Word 2013, kliknij na pasku stanu prawym przyciskiem myszy i zaznacz polecenie Statystyka wyrazów.
Bardziej szczegółowe informacje statystyczne uzyskasz, uruchamiając opcję Statystyka wyrazów (w programie Writer Licznik słów). W tym celu kliknij lewym przyciskiem myszy na słowie Wyrazy na pasku stanu.
W programie MS Word 2013 informacje te uzyskasz również, wybierając Statystyka wyrazów na zakładce Recenzja.
W programie Writer LibreOffice informacje te uzyskasz również, wybierając polecenie Licznik słów w menu Narzędzia.
Zobacz, jak wygląda okno Statystyka wyrazów w edytorze tekstu Ms Word 2013.

ReZ2AGzr1ONkS1
Animacja: Statystyka wyrazów w programie Ms Word
Źródło: Lidia Aparta, licencja: CC BY 3.0.

Zobacz, jak wygląda okno Licznik słów w edytorze tekstu Writer LibreOffice

RrU8GPIYzE1xS1
Animacja: Licznik słów w programie LibreOffice Writer
Źródło: Lidia Aparta, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4

Otwórz dowolny plik tekstowy. Zaznacz fragment tekstu i sprawdź, jak przedstawia się statystyka wyrazów w tym fragmencie. Jeśli masz problem z rozwiązaniem zadania, skorzystaj z dodatkowych informacji.

Wskazówka

Jeśli zaznaczysz dowolny fragment i uruchomisz opcję statystyk – przedstawione informacje będą dotyczyły zaznaczonego obszaru.