Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1PuDmvsEvMAr1
Błyskawica Błyskawica Źródło: licencja: CC 0.
Błyskawica
licencja: CC 0
Ćwiczenie 1

Przypomnij sobie jak najwięcej nazw zjawisk atmosferycznych towarzyszących burzy. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 2

Na podstawie informacji o zachowaniu się podczas burzy sporządź notatkę słowno‑graficzną.

Podczas burzy musisz przestrzegać podanych niżej zasad bezpieczeństwa

 • pozostań w domu;

 • trzymaj się z daleka od pieców, wentylatorów i innych urządzeń elektrycznych podłączonych do prądu;

 • wyłącz z gniazda wtyczkę komputera, telewizora i innych urządzeń elektronicznych;

 • nie używaj telefonu komórkowego;

Jeśli burza zaskoczy cię na dworze:

 • w żadnym wypadku nie chroń się pod drzewem!

 • ukucnij, ale nie siadaj i nie kładź się na ziemi;

 • nie przebywaj w wodzie ani w małych łódkach;

 • zostań w samochodzie, gdy jesteś w trakcie podróży;

 • poszukaj schronienia w budynku, jaskini, samochodzie;

 • trzymaj się z dala od obiektów metalowych, pozbądź się metalowych przedmiotów, jakie masz ze sobą;

 • jeśli przebywacie w większej grupie, powinniście się rozproszyć.

Ćwiczenie 3
R11zJdSkZQf2E1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
R16SAMiQ876MG1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5

Przeczytaj wiersz Adama Mickiewicza. Zwróć uwagę na to, jak osoba mówiąca w utworze opisuje burzę.

BurzaAdam Mickiewicz
Adam Mickiewicz Burza

A już deszcz wciąż pluszczy,
Jak z sita, w gęstych kroplach; wtem rykły pioruny,
Krople zlały się razem: to jak proste struny
Długim warkoczem wiążą niebiosa do ziemi,
To jak z wiader buchają warstwami całemi.
Już zakryły się całkiem niebiosa i ziemia,
Noc je z burzą od nocy czarniejszą zaciemia.
Czasem widnokrąg pęka od końca do końca
I anioł burzy na kształt niezmiernego słońca
Rozświeci twarz, i znowu okryty całunemj0000008IMB5v22_000tp001całunem
Uciekł w niebo i drzwi chmur zatrzasnął piorunem.
Znowu wzmaga się burza, ulewa nawalna
I ciemność gruba, gęsta, prawie dotykalna.
Znowu deszcz ciszej szumi, grom na chwilę uśnie.
Znowu wzbudzi się, ryknie i znów wodą chluśnie.
Aż się uspokoiło wszystko; tylko drzewa
Szumią około domu i szemrze ulewa.

j0000008IMB5v22_00000_BIB_001Adam Mickiewicz, Burza, [w:] tegoż, Pan Tadeusz, Warszawa 2014, s. 370.
Ćwiczenie 6

Zilustruj wybrany fragment poetyckiego opisu burzy. Nadaj tytuł swojemu dziełu i podpisz się inicjałem, pseudonimem lub imieniem i nazwiskiem.

Ćwiczenie 7

Znajdź w tekście fragmenty, które oddziałują na zmysł wzroku, słuchu i dotyku. Zanotuj je w zeszycie w trzech kolumnach.

 • Podkreśl wyrazy dźwiękonaśladowcze.

Ćwiczenie 8

Jedna osoba z klasy czyta na głos tekst „Burza”, pozostała część klasy włącza się przy wyrazach dźwiękonaśladowczych, mocno intonując głoski: r, sz, cz.

Ćwiczenie 9

Wytłumacz znaczenie przysłowia: Kto sieje wiatr, zbiera burzę.

uzupełnij treść
Ciekawostka

Według wierzeń ludowych, aby uchronić się przed burzą i uderzeniem pioruna, w oknie domu należało zapalić gromnicę – świecę, którą święciło się w dzień Matki Boskiej Gromnicznej (2 lutego). Po powrocie z kościoła płomieniem gromnicy kopcono znak krzyża na belkach stropowych. Profilaktycznie po zgaszeniu świecy gromnicznej połykano jej dym, wierząc, że zapobiega bólowi gardła i próchnicy zębów.

j0000008IMB5v22_000tp001