Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Wprowadzenie

Materiał powtórzeniowy jest podzielony na trzy cześci:

  • historię Polski,

  • historię świata,

  • i cześć dla zainteresowanych - który dotyczy wybranych zagadnień z historii Polski i świata.

Historia Polski

Ćwiczenie 1

Połącz nazwiska polityków z okresu historii Polski po II wojnie światowej z odpowiednimi ugrupowaniami politycznymi. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt. Przejęcie władzy przez komunistów w PolscePPYGdmQCtPrzejęcie władzy przez komunistów w Polsce.

R1NXmiXyLnqND1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2

Rozwiń skrót. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt. Przejęcie władzy przez komunistów w PolscePPYGdmQCtPrzejęcie władzy przez komunistów w Polsce.

R5Cs0HNCcVNRu1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 1

Napisz w 10 punktach, na jakie problemy natrafiał w życiu codziennym obywatel PRL. Rozwiń skrót. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Jak żyło się w PRLPheoZinPjJak żyło się w PRL.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Ideologia przeciw wyobraźniPiotr Sarzyński
Piotr Sarzyński Ideologia przeciw wyobraźni

Krakowska wystawa przypomniała dzieła może mniej spektakularne w swym ideologicznym uniesieniu, ale przecież bardzo charakterystyczne dla tamtej epoki. Surowa technika łączyła się z wyjątkowo skromną gamą tematów: robotnicy i rolnicy budujący socjalizm, dzielne Ludowe Wojsko Polskie, elektryfikacja, pionierzy oddani sprawie partii itd. Partyjne wytyczne nie pozostawiały wątpliwości, musi być realistycznie, czytelnie, z zaangażowaniem, bez jakichkolwiek artystycznych udziwnień wizji (formalizm!). Kiedyś ta sztuka wywoływała nieprzyjemne dreszcze, za odstępstwa od niej można było mieć spore kłopoty, dziś raczej budzi uśmiech politowania. […] Wystawa […] pokazuje bowiem, co ideologia potrafi zrobić z ludzką wyobraźnią i twórczą inwencją […]. W swej masie to raczej zbiorowy, wstydliwy dokument zniewolenia umysłów.

pislp_001 Źródło: Piotr Sarzyński, Ideologia przeciw wyobraźni, „Polityka” 2010, nr 2.02.
Polecenie 2

Jaki nurt w sztuce charakteryzuje Piotr Sarzyński? Podaj trzy cechy tego nurtu. Jak sądzisz, czy autor tekstu jest admiratorem opisywanej przez siebie sztuki? Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Jak żyło się w PRLPheoZinPjJak żyło się w PRL.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 3

Czyje wizerunki znajdowały się na PRL‑owskich banknotach? Zastanów się, czym się kierowano, umieszczając na nich podobizny konkretnych postaci. Zapisz swoje wnioski. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Jak żyło się w PRLPheoZinPjJak żyło się w PRL.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 3

Ułóż wydarzenia w kolejnosci chronologicznej, rozpoczynając od najwcześniejszego. Odpowiedzi znajdziesz w lekcjach pt.: Powstanie Solidarności i stan wojennyP9lSQu4gGPowstanie Solidarności i stan wojennyTransformacja gospodarcza i ustrojowa. Początki III RPPOw9TTmmaTransformacja gospodarcza i ustrojowa. Początki III RP

Rcyh840bxESlq1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Historia świata

Ćwiczenie 4

Wskaż, w którym roku powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Geneza zimnej wojnyPn0kpk5cOGeneza zimnej wojny.

Rq6RyGrP7EjRi1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5

W jakich państwach miały miejsce te wydarzenia? Uzupełnij odpowiednie pola. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Jesień NarodówPzHjcrbZ1Jesień NarodówZmiany w ZSRS w latach 1945‑1991P1C3kcqQeZmiany w ZSRS w latach 1945‑1991, Proces dekolonizacjiPlKRScILyProces dekolonizacji, Konflikty bliskowschodniePhwsT51ygKonflikty bliskowschodnie.

R8LM6h2rw250H1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6

Przyporządkuj krajom europejskim państwa azjatyckie i afrykańskie, nad którymi pragnęły utrzymać władzę. Odpowiedź znajdziesz w lekcjach pt.: Proces dekolonizacjiPlKRScILyProces dekolonizacji, Konflikty bliskowschodniePhwsT51ygKonflikty bliskowschodnie.

R19kevQyxzAfa1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7

Połącz biagram z imieniem i nazwiskiem. Odpowiedź znajdziesz w lekcjach pt.: Proces dekolonizacjiPlKRScILyProces dekolonizacji, Konflikty bliskowschodniePhwsT51ygKonflikty bliskowschodnie, Chiny po II wojnie światowejPrQCEWYOAChiny po II wojnie światowej.

RSLo4Qgj9y8u41
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R18W07R1HLWmH
Prezydent USA Ronald Wilson Reagan z premier Wielkiej Brytanii Margaret Hilda ThatcherCamp David w 1986 roku
Źródło: a. nn., domena publiczna.
Polecenie 4

Wyjaśnij, dlaczego przedstawieni na zdjęciu politycy uchodzą za tych, którzy odegrali istotną rolę w kształtowaniu polityki światowej. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: ZSRS w latach 1945‑1991P1C3kcqQeZSRS w latach 1945‑1991.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 5

Który jeszcze z polskich polityków warty jest – twoim zdaniem – docenienia ze względu na szczególny wkład w historię 2. połowy XX wieku? Uzasadnij odpowiedź.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.

Dla zainteresowanych

Polecenie 6

Na podstawie posiadanej już wiedzy podaj przyczyny interwencji USA w Iraku w 2003 roku. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Konflikty bliskowschodniePhwsT51ygKonflikty bliskowschodnie.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 7

W kilku zdaniach określ charakter wojny w Iraku i jej skutki. W odpowiedzi uwzględnij przewagę wojsk sprzymierzonych nad Irakiem i pojęcie okupacji. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Konflikty bliskowschodniePhwsT51ygKonflikty bliskowschodnie.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 8

Podaj nazwę grupy narodowej, która wystąpiła przeciwko dyktaturze Saddama Husajna. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Konflikty bliskowschodniePhwsT51ygKonflikty bliskowschodnie.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 9

Przypomnij, w którym roku wojska irackie zostały wycofane z Kuwejtu. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Konflikty bliskowschodniePhwsT51ygKonflikty bliskowschodnie.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 10

Wyjaśnij, dlaczego prezydent USA George Bush nie doprowadził do upadku rządów Husajna. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Konflikty bliskowschodniePhwsT51ygKonflikty bliskowschodnie.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 8

Wskaż te pary wydarzeń, które miały miejsce w tym samym roku. Odpowiedź znajdziesz w lekcjach pt.: Jesień NarodówPzHjcrbZ1Jesień NarodówDwa państwa niemieckiePTJsSlymmDwa państwa niemieckie, Świat na granicy gorącej wojnyPkuuChQhZŚwiat na granicy gorącej wojny, Konflikty bliskowschodniePhwsT51ygKonflikty bliskowschodnie, ZSRS w latach 1945‑1991P1C3kcqQeZSRS w latach 1945‑1991, Proces dekolonizacjiPlKRScILyProces dekolonizacji, Chiny po II wojnie światowejPrQCEWYOAChiny po II wojnie światowej, Kryzysy społeczno polityczcne w PRLPjCjy261BKryzysy społeczno polityczcne w PRL, Powstanie Solidarności i stan wojennyP9lSQu4gGPowstanie Solidarności i stan wojenny.

R1ePWakl9Ridq1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RdpM4pfeaBc27
Szczyt NATO w Warszawie w 2016 r.
Źródło: Andrzej Hrechorowicz, Przedstawiciele delegacji w trakcie Szczytu NATO w Warszawie, Kancelaria Prezydenta RP, dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczyt_NATO_w_Warszawie_2016#/media/Plik:Szczyt_NATO_w_Warszawie_2016.jpg [dostęp 21.08.2021], licencja: CC BY-SA 4.0.
R1de1oCXp7lTw
Ćwiczenie 9
ćwiczenie interaktywne
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
RN46uv7RrdHkb
Ćwiczenie 9
ćwiczenie interaktywne
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
R1LdcbYGDVVs2
Ćwiczenie 10
ćwiczenie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.