Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Wprowadzenie

Materiał powtórzeniowy został podzielony na trzy części:

  • historia Polski w latach II wojny światowej

  • historia świata w latach II wojny światowej

  • Polska i świat w latach II wojny światowej

Historia Polski w latach II wojny światowej - powtórzenie

Ćwiczenie 1

Wskaż, kto pełnił funkcję Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Rząd polski na uchodźstwieP10VTPXaoRząd polski na uchodźstwie.

RC8SyC0ekzrZX1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2

Zaznacz pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji w czasie II wojny światowej. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Rząd polski na uchodźstwieP10VTPXaoRząd polski na uchodźstwie.

R1GtSbZlZBWlV1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3

Wskaż, kto stał na czele konspiracyjnej Służby Zwycięstwu Polski. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Polskie Państwo Podziemne. Podziemie komunistycznePUVAhuqDHPolskie Państwo Podziemne. Podziemie komunistyczne.

R1HuRoAyMl5GY1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4

Wskaż, jaką funkcję pełnił Władysław Sikorski w okresie II wojny światowej. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Rząd polski na uchodźstwieP10VTPXaoRząd polski na uchodźstwie.

RpFeOKc52gNAp1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5

Zaznacz bitwę, którą stoczyło Wojsko Polskie z Niemcami podczas Wojny obronnej 1939 roku. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Wojna obronnaPNbvKZTQlWojna obronna.

R7SXhqv2yU3ef1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6

Wskaż, który polski okręt brał udział w zatopieniu niemieckiego pancernika 'Bismarck'. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Polacy na frontach II wojny światowejPBDuQ2zn2Polacy na frontach II wojny światowej.

R1d2RCwsgC4j01
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7

Wskaż pretekst, który posłużył Stalinowi do zerwania stosunków polsko‑sowieckich (25 kwietnia 1943 roku). Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Sprawa polska w polityce Wielkiej TrójkiPpTY4EPnHSprawa polska w polityce Wielkiej Trójki.

R1OLlHCpVNFMs1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8

Zaznacz prawidłową odpowiedź, aby dokończyć zdanie: Z inicjatywy pisarki Wandy Wasilewskiej utworzono w ZSRS... Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Polskie Państwo Podziemne. Podziemie komunistycznePUVAhuqDHPolskie Państwo Podziemne. Podziemie komunistyczne.

RX5prbOk0n37J1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9

Wskaż postać, która piastowała funkcję I sekretarza Polskiej Partii Robotniczej jako pierwsza. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Polskie Państwo Podziemne. Podziemie komunistycznePUVAhuqDHPolskie Państwo Podziemne. Podziemie komunistyczne.

Rtvyybyg9fQcK1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10

Wskaż dowódcę I Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS przekształconego z 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Polacy na frontach II wojny światowejPBDuQ2zn2Polacy na frontach II wojny światowej.

RIVOeqpmvmyY11
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 11

Wskaż ostatniego komendanta głównego Armii Krajowej. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Polskie Państwo Podziemne. Podziemie komunistycznePUVAhuqDHPolskie Państwo Podziemne. Podziemie komunistyczne.

R1WFFCXkZEMFR1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 12

Zaznacz, co przewidywał Plan 'Burza'. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Powstanie warszawskieP1ApMNHN8Powstanie warszawskie.

RSDgxzNbqtUa91
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 13

Wskaż, która jednostka brała udział w bitwie pod Arnhem. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Polacy na frontach II wojny światowejPBDuQ2zn2Polacy na frontach II wojny światowej.

R1EUYyAQZuu4G1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Historia świata w latach II wojny światowej - powtórzenie

Ćwiczenie 14

Zaznacz datę kapitulacji Włoch. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Podbój Europy przez Stalina i HitleraP8KXY2MvIPodbój Europy przez Stalina i Hitlera.

R1evsRHlxvIrG1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 15

Zaznacz, ile lat trwały rządy Mussoliniego we Włoszech. Odpowiedź znajdziesz w lekcjach pt.: Podbój Europy przez Stalina i HitleraP8KXY2MvIPodbój Europy przez Stalina i Hitlera, Początki faszyzmu w Niemczech i we WłoszechPVSlGcQ0kPoczątki faszyzmu w Niemczech i we Włoszech.

RC3cY5dLwnMf01
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 16

Wskaż, gdzie zapadła decyzja o utworzeniu II frontu w Europie. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Współpraca koalicji antyhitlerowskiejP11DsSplUWspółpraca koalicji antyhitlerowskiej.

R1Hh5t0s2B1ZH1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 17

Zaznacz, kiedy ZSRS wypowiedział wojnę Japonii. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Współpraca koalicji antyhitlerowskiejP11DsSplUWspółpraca koalicji antyhitlerowskiej.

RSxlcJg2GuDBb1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 18

Wskaż datę obrad konferencji poczdamskiej. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Współpraca koalicji antyhitlerowskiejP11DsSplUWspółpraca koalicji antyhitlerowskiej.

R1IrXr9yA5MB81
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 19

Zaznacz, w którym roku ZSRS uznał, że 'traktaty sowiecko‑niemieckie z 1939 roku, dotyczące zmian terytorialnych w Polsce, utraciły swoją moc'. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Sprawa polska w polityce Wielkiej TrójkiPpTY4EPnHSprawa polska w polityce Wielkiej Trójki.

RbMXKiITf8l4J1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 20

Wskaż, ilu Żydów poniosło śmierć w wyniku Holocaustu w obozach zagłady. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Eksterminacja ludności żydowskiej na ziemiach polskich podczas II wojny światowej z europejską perspektywą w tleP14CZZ8XLEksterminacja ludności żydowskiej na ziemiach polskich podczas II wojny światowej z europejską perspektywą w tle.

RcV26Shtt1DBt1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
toGGv1NT56_0000001B

Polska i świat w okresie II wojny światowej

Ćwiczenie 21

Uzupełnij tekst, wstawiając wyrażenia podane poniżej. Odpowiedź znajdziesz w lekcji pt.: Współpraca koalicji antyhitlerowskiejP11DsSplUWspółpraca koalicji antyhitlerowskiej.

R1NmO9rQdfUs11
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 22
RGNV2M1SR5F5i1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 23
R1TE5XOj8uQSW1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 1

Wytłumacz znaczenie pojęć związanych z walką społeczeństwa polskiego:

  • bierny opór,

  • sabotaż gospodarczy,

  • akcje dywersyjne.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 24
RBdyo1p5weeRp1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 2

Przygotuj plakat: 'Kobiety a wojna' wykorzystując odnalezione przez siebie w źródłach fotografie. Pamiętaj o komentarzu do każdego zdjęcia. Uwzględnij, że Panie bezpośrednio walczyły na froncie, brały udział w akcjach wywiadowczych, były sanitariuszkami, zmagały się z trudnościami wojny w oblężonych miastach czy przeżywały tragedię życia w obozach.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 2

Wykorzystując dowolne źródła dowiedź się, jaki był udział kobiet w wojnie. Uwzględnij, że Panie bezpośrednio walczyły na froncie, brały udział w akcjach wywiadowczych, były sanitariuszkami, zmagały się z trudnościami wojny w oblężonych miastach czy przeżywały tragedię życia w obozach. Wybierz dowolną formę literacką i opisz ich dokonania.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 3

Napisz, jaki wspólny element łączy wydarzenia wymienione w ćwiczeniu 24.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
toGGv1NT56_00000022

Polska i świat w okresie II wojny światowej

Ćwiczenie 25
R1IoUAQ7XDTxC1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 26
R5fTr8JiyzCPn1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 27
R1UScEX1T04mJ
Połącz odpowiednie postaci z funkcją. Przeciągnij i upuść elementy w odpowiednie miejsca. Przewodniczący Rady Narodowej Możliwe odpowiedzi: 1. Ignacy Jan Paderewski, 2. Jan Stanisław Jankowski, 3. element 2 grupy 1, 4. Stefan Karboński, 5. Jan Piekałkiewicz, 6. Kazimierz Pużak, 7. Kazimierz Sosnkowski, 8. Cyryl Ratajski, 9. Michał Karaszewicz-Tokarzewski Twórca SZP Możliwe odpowiedzi: 1. Ignacy Jan Paderewski, 2. Jan Stanisław Jankowski, 3. element 2 grupy 1, 4. Stefan Karboński, 5. Jan Piekałkiewicz, 6. Kazimierz Pużak, 7. Kazimierz Sosnkowski, 8. Cyryl Ratajski, 9. Michał Karaszewicz-Tokarzewski Komendant Główny ZWZ Możliwe odpowiedzi: 1. Ignacy Jan Paderewski, 2. Jan Stanisław Jankowski, 3. element 2 grupy 1, 4. Stefan Karboński, 5. Jan Piekałkiewicz, 6. Kazimierz Pużak, 7. Kazimierz Sosnkowski, 8. Cyryl Ratajski, 9. Michał Karaszewicz-Tokarzewski Delegat Rządu na Kraj Możliwe odpowiedzi: 1. Ignacy Jan Paderewski, 2. Jan Stanisław Jankowski, 3. element 2 grupy 1, 4. Stefan Karboński, 5. Jan Piekałkiewicz, 6. Kazimierz Pużak, 7. Kazimierz Sosnkowski, 8. Cyryl Ratajski, 9. Michał Karaszewicz-Tokarzewski Przewodniczący Rady Jedności Narodowej Możliwe odpowiedzi: 1. Ignacy Jan Paderewski, 2. Jan Stanisław Jankowski, 3. element 2 grupy 1, 4. Stefan Karboński, 5. Jan Piekałkiewicz, 6. Kazimierz Pużak, 7. Kazimierz Sosnkowski, 8. Cyryl Ratajski, 9. Michał Karaszewicz-Tokarzewski Stał na czele KWP Możliwe odpowiedzi: 1. Ignacy Jan Paderewski, 2. Jan Stanisław Jankowski, 3. element 2 grupy 1, 4. Stefan Karboński, 5. Jan Piekałkiewicz, 6. Kazimierz Pużak, 7. Kazimierz Sosnkowski, 8. Cyryl Ratajski, 9. Michał Karaszewicz-Tokarzewski
Źródło: licencja: CC BY 3.0.
toGGv1NT56_0000002C