R1NQe8j5hPJGK1

Pora na dobranoc

zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Kiedy kończy się dzień, a noc zaprasza do wygodnych łóżek, żegnamy się z najbliższymi i udajemy na spoczynek. Co mówisz domownikom? „Dobrej nocy”, „Słodkich snów”, a może jeszcze coś innego?

Ćwiczenie 1

Czy wiecie, co oznaczają życzenia: „Dobranoc, pchły na noc, karaluchy pod poduchy…”? Co to znaczy „być w objęciach Morfeusza”? Jakie znacie inne określenia snu? Porozmawiajcie.

1
Ćwiczenie 2
RGN0jSRfZvJnX1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3

Wybierz trzy określenia z poprzedniego ćwiczenia i ułóż z nimi zdania. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 4

Wytłumacz i zapisz – tutaj lub w zeszycie – jakim snem śpi ten, kto...

  • śpi jak zając pod miedzą.

  • śpi snem sprawiedliwego.

  • śpi jak suseł.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 5

Obejrzyj film z recytacją wiersza Stanisława Grochowiaka pt. „Snów dobrych życzenia”. O czym opowiada utwór?

R15vQfVMmsIgE
Wiersz Snów dobrych życzenia czyta Elżbieta Golińska Wiersz Snów dobrych życzenia czyta Elżbieta Golińska Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl.
Ćwiczenie 6

Odpowiedzcie na pytania i porozmawiajcie:

  • Jak rozumiecie tytuł tego wiersza?

  • Jaki efekt daje takie ułożenie słów w utworze?

Ćwiczenie 7

Przeczytaj uważnie tekst wiersza Stanisława Grochowiaka pt. „Snów dobrych życzenia” i zaznacz, co widać za „złotą furtką snu”. Przeczytaj zaznaczone fragmenty.

Snów dobrych życzenia
Snów dobrych życzenia

Otwieram złotą furtkę snu:
Cóż za tą furtką? – Białe jaśminytsDgHoBDZu_000tp001jaśminy...
Księżniczka z koszykiem zbiera jeżyny
To tam, to tu.

Jeżyn są grona czarne jak noce,
Niebieskie kwiaty stoją przy drodze,
Lis ścieżkę omiata płomienną kitątsDgHoBDZu_000tp002kitą,
Nad trawą bocian stoi obmytą
Rosą czy deszczem? Ja sprawę tą
Zostawiam snom, co wam się śnią...

Otwieram złotą furtkę snu:
Cóż za tą furtką? – Potężny zamek,
Zamknięty na tysiąc tajemnych klamek,
Przeciwko złu.

Straże was strzegą na strzelistychtsDgHoBDZu_000tp003strzelistych wieżach,
Konie dyszące w żelaznych pancerzach,
Książę choć dobry dzieciom dobrotliwy,
Któremu służą potworki i dziwy:
Jakie? pytacie. Ja sprawę tą
Zostawiam snom, co wam się śnią...

tsDgHoBDZu_00000_BIB_001Snów dobrych życzenia, [w:] Stanisław Grochowiak, Biały bażant, Warszawa 1977, s. 8–9.
Ćwiczenie 8

Przeczytaj uważnie drugą i czwartą strofę. Co oznaczają słowa: „Ja sprawę tą zostawiam snom, co wam się śnią...”? Zapisz odpowiedź tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 9

Co widzisz, kiedy otwierasz „złotą furtkę snu”? Narysuj fragment sennego obrazu.

1
Ćwiczenie 10
RZUHQnJF7LEZ21
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 11

Jakie środki stylistyczne zauważasz w tym utworze? Zapisz odpowiedź tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
R1Tn2iLGdeXeL1
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
Ćwiczenie 12

Wskaż i zaznacz w wierszu epitety nazywające kolory. Zapisz przykłady innych rzeczowników, które występują w wymienionych wierszu barwach, np. czarny jak noc, kot, smoła… Możesz to zrobić tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 13

Które z wypisanych nazw kolorów mają twoim zdaniem związek z nocą? Jaki? Zapisz odpowiedź tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 14

Zaznacz w tekście wiersza elementy baśniowe. Przeczytaj wyróżnione fragmenty i uzasadnij swój wybór.

1
Ćwiczenie 15
R1GnA5gnVeVwz1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 16
R1BoMsayI72iJ1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 17

Wymyślcie i zapiszcie – tutaj lub w zeszycie – swój przepis na udany sen. Pamiętajcie o tytule, składnikach i sposobie przyrządzania. Zastosujcie jednolitą formę czasowników.

uzupełnij treść
tsDgHoBDZu_000tp001
tsDgHoBDZu_000tp002
tsDgHoBDZu_000tp003