i3cQ6K7DeX_d5e82
Przykład 1
R5nQDAnM93FLR1
Animacja
Zapamiętaj!

Jeżeli liczby naturalne dodatnie mn spełniają warunek n>m, liczba a jest większa od 1, to

an>am

Rozważmy teraz potęgi o podstawach dodatnich, mniejszych od 1.

Przykład 2
R1RYZmvDa7pFN1
Animacja
Zapamiętaj!

Jeżeli liczby naturalne dodatnie mn spełniają warunek n>m, liczba a jest liczbą dodatnią i mniejszą od 1, to

an<am
Przykład 3
Rz0ho76hIFXFQ1
Animacja
Zapamiętaj!

Jeżeli liczby dodatnie ab spełniają warunek a<b,n jest liczbą naturalną dodatnią, to an<bn.

Przykład 4
R1XgkPgFDF8wk1
Animacja
i3cQ6K7DeX_d5e215
A
Ćwiczenie 1
R1R8Pk0UHAUQ81
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 2
RJR3wl9nBVbrT1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 3
RphGkLjJVntFz1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 4

Porównaj potęgi.

  1. 35 93

  2. 2442

  3. 4482

  4. 343(916)2

  5. 0,093(0,3)3

  6. 34 24 64

  7. 23 424212 48

  8. 32 524 38 56

A
Ćwiczenie 5
R17EeKvVhQTZP1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 6
Rz7g60twA94km1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 7

Która nierówność jest nieprawdziwa?

RotvmvpeEXRiP
B
Ćwiczenie 8

Potęga (12)4 jest od potęgi (12)2

R1Cw6dZW6PLL5
B
Ćwiczenie 9

Wskaż potęgi: 39 ,275 , (13)3 ,(13)4 ,812 uporządkowane malejąco.

R5P5DEfO0fsne
B
Ćwiczenie 10

Odpowiedz na pytania.

  1. Ile razy liczba 405 jest większa od liczby 104?

  2. Ile razy liczba 1604 jest większa od liczby 403?

C
Ćwiczenie 11

Która liczba 333,333,333 jest najmniejsza, a która największa?